Wat is componenten?

Componenten is een onderdeel van logisch redeneren. Je krijgt een verzameling losse figuren te zien. Vervolgens moet je aangeven welke antwoordopties een samenstelling zijn van deze losse figuren.

Componenten wordt gebruikt met eenvoudige tot uitgebreidere figuren. Wel zijn deze vrijwel altijd abstract. Het voordeel van componenten is dat het daardoor cultuurvrij is. Ongeacht iemands afkomst, opleiding of taal kan deze test ingezet worden.

Componenten oefenen

Begin met oefenen voor componenten. Wij bieden per assessmentbureau unieke, door ons ontwikkelde componenten oefeningen.

Hoe kun je componenten oefenen?

Het onderdeel componenten kom je tegen bij de multiculturele capaciteitentest midden en hoog. Beide testen zijn van het assessmentbureau NOA en vallen op omdat deze cultuur vrij zijn. Dat betekent dat jouw achtergrond, opleiding en afkomst geen invloed mogen hebben op jouw score.

Bij componenten krijg je losse figuren te zien. Vervolgens moet je bepalen welk figuur je kunt maken met de losse onderdelen. Het is dus een soort puzzelen. Let daarom goed op opvallende hoeken of zijden van de losse componenten. Probeer die vervolgens terug te vinden in het samengestelde figuur.

Wij bieden in ons oefenpakket specifieke oefeningen voor componenten aan. Daarbij raak je gewend aan de manier van vragen en het soort vragen.

Voorbeeld componenten

Bij componenten krijg je eerst de losse figuren te zien.

Voorbeeld componenten

Er worden een aantal antwoordopties gegeven. Van deze opties is er één een samenstelling van de losse figuren.

Voorbeeld componenten

Het figuur in het midden is een component van de losse figuren.

Tips om componenten op te lossen:

Componenten is een onderdeel waarbij je vooral goed moet kijken naar de losse figuren. Hier gaat hier minder om een strategie. Wel zijn er enkele tips:

 1. Bekijk de losse figuren, wat valt er op: ronde hoeken, scherpe hoeken, stompe hoeken.
 2. Ga op zoek naar dezelfde soorten hoeken in het samengestelde figuur.

NOA componenten oefenen

Componenten is een onderdeel van logisch redeneren. Er wordt gekeken hoe goed de kandidaat in staat is om visuele informatie te verwerken en de juiste conclusies te trekken.

Mensen zijn van nature zeer goed in het herkennen van patronen. Kandidaten ervaren componenten zelden als moeilijk. De complexiteit van dit onderdeel zit vaak in de grote hoeveelheid vragen die in korte tijd gemaakt moeten worden.

Aanvullend is er voor selectieprocedures vaak vereist dat de score hoger is dan de normgroep. Met meer oefening is de kans dan groter om de normgroep te verslaan.

 • Eén voorbeeld, zes antwoorden.
 • Verschillende soorten figuren.
 • Totale tijd voor hele onderdeel.
 • Oneindig aantal vragen mogelijk.

Kies het juiste oefenpakket

NOA MCT-M

€35 30 dagen toegang
 • Cijferreeksen
 • Controleren
 • Componenten
 • Exclusie
 • Rekenvaardigheid
 • Spiegelen
 • Woordanalogieën
 • Woordrelaties
 • Basis en complexe lessen
 • Oefentoetsen op niveau

NOA MCT-H

€35 30 dagen toegang
 • Cijferreeksen
 • Controleren
 • Componenten
 • Exclusie
 • Rekenvaardigheid
 • Spiegelen
 • Woordanalogieën
 • Woordrelaties
 • Basis en complexe lessen
 • Oefentoetsen op niveau