Algemene informatie – rekenen met tabellen oefenen

Een onderdeel wat veel mensen lastig vinden op een assessment is het rekenen met tabellen. De informatie wordt telkens op andere manier aangeboden, en bovendien is er vaak meer informatie dan nodig is. Het is bij deze opgaven dan ook van groot belang om kritisch te blijven kijken naar de informatie die gepresenteerd wordt.

Voorbeeld rekenen met tabellen oplossen

Vaak heb je op basis van één informatiebron meerdere vragen. Je kan daarom de tijd nemen en wat langer naar de vraag kijken. Hieronder zie je een eenvoudige oefenopdracht bij het rekenen met tabellen.

Slagingspercentages jaar 1

Opleiding Aantal studenten % BSA gehaald na 1e kans % BSA gehaald na 2e kans
Rechten 800 60 85
Bedrijfskunde 400 50 60
Psychologie 500 55 70
Economie 200 70 80

Vraag: Hoeveel rechtenstudenten hebben na de 2e tentamenkans hun BSA nog niet gehaald?

Antwoord: 15% van 800 = 120

Vraag: Hoeveel psychologie studenten hebben na de 1e kans hun BSA niet gehaald, maar na de 2e keer wel?

Antwoord: 15% van 500 = 75

Bij het maken van dit soort opdrachten is het belangrijk dat je actief probeert de informatie voor jezelf te ordenen. Denk eerst over welke informatie je nodig hebt, zoek die op, en ga daarna pas rekenen. Zo voorkom je fouten. Daarnaast heb je groot voordeel als je gewend bent om bijvoorbeeld met percentages te rekenen. Zorg dus dat je wiskunde/rekenen op niveau is.

Denkprocessen scheiden

Een belangrijk onderdeel is het scheiden van je denkprocessen. Selecteer eerst de informatie die je nodig hebt. Noteer indien nodig deze informatie, en ga daarna pas rekenen. Zo voorkom je onnodige fouten door slordigheid, en zorg je bovendien dat je sneller klaar bent.

Selecteren van informatie

Bij het selecteren van de juiste informatie is het soms handig om gewoon alle rijen en kolommen af te lopen, met een “ja”, “nee” of “misschien” notitie. Zo ga je systematisch te werk, en ben je meestal sneller dan als je gaat nadenken over wat er wellicht nodig zou zijn.

Snel rekenen

Routine in het rekenen met percentages, indexen, optellen en aftrekken is belangrijk voor de snelheid. Mocht je hier niet goed (meer) in zijn, dan kan je je rekenskills opfrissen met oefenopgaven. Zo weet je zeker dat je tijdens de test net weer wat sneller rekent.

Tabel informatie verwerken

Als je niet gewend bent om tabellen en grafieken te interpreteren, is het belangrijk dat je daar vertrouwd mee raakt. Ga bijvoorbeeld naar de website van het CBS om recente grafieken te interpreteren. Ook is het handig om jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven door te nemen.