Gartner is een groot assessmentbureau. Het bedrijf is reeds 40 jaar actief als strategisch HR partner van het bedrijfsleven. Aan de hand van testen, advies en projecten helpt Gartner bedrijven tactische en strategische doelen te bereiken. Gartner is eigenaar van het assessmentbureau SHL. Als onderdeel van Gartner worden de SHL testen ingezet voor het meten van cognitieve capaciteiten.

Welke onderdelen bevat het assessment?

Gartner gebruikt altijd de testen van SHL. In vrijwel alle gevallen worden drie onderdelen gevraagd. Dit zijn numeriek, verbaal en logisch redeneren. Als de test in het Engels moet worden afgenomen wordt dit numerical, verba land logical reasoning genoemd.

Hoe kun je het onderdeel numeriek redeneren van het Gartner assessment oefenen?

Het onderdeel numeriek redeneren van SHL is een complex onderdeel. Aan de hand van tabellen en grafieken wordt er getest op het vermogen om complexe numerieke informatie te verwerken. Er worden meerdere tabellen en grafieken getoond waarbij telkens enkele vragen moeten worden beantwoord.

Doordat er veel variatie zit in de mogelijkheden is het goed om gericht te oefenen voor het numeriek redeneren van Gartner. Het is belangrijk bekend te zijn met het type tabellen en grafieken die gevraagd kunnen worden tijdens het SHL assessment. Op die manier voorkom je vervelende verrassingen tijdens het maken van de test. Ook worden veel instinkers voorkomen.

Het Hellotest oefenpakket geeft een duidelijke uitleg over de optimale strategieën en tactieken voor het oplossen van grafieken en tabellen. De tabellen die het meest voorkomen worden apart geanalyseerd. Daarnaast is het mogelijk om via de oefentoetsen de ervaring van het assessment zo veel mogelijk te benaderen.

Hoe oefen je de meting van verbaal redeneren van het Gartner assessment?

De capaciteitentest verbaal redeneren van Gartner meet het vermogen om complexe verbale informatie correct te analyseren. Dit wordt gemeten doormiddel van stellingen die met ‘waar’, ‘niet waar’, en ‘niet te beoordelen’ moeten worden beantwoord. Per tekst moeten meerdere stellingen worden beantwoord.

Veel capaciteitentesten toetsen vaardigheden die zelden in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. De intelligentietest voor verbaal redeneren meet of jij een tekst goed kunt lezen en analyseren. Dit zijn vaardigheden die jij in de dagelijkse praktijk ook nodig zult hebben. Wel hebben sommige beroepsgroepen een voorsprong, bijvoorbeeld advocaten.

Omdat vrijwel iedereen direct begrijp hoe deze specifieke capaciteitentest van Gartner werkt is het extra belangrijk om dit goed voor te bereiden. Aangezien de uitslag wordt vergeleken met een normgroep van mensen met een vergelijkbare achtergrond is het lastig die te verslaan.

Het Hellotest oefenpakket helpt bij het doorgronden van het analysen van teksten. Aan de hand van een duidelijke uitleg en representatieve oefenvragen van een vergelijkbaar niveau als het echte assessment is het mogelijk om dit toch goed voor te bereiden.

Hoe oefen je Logisch redeneren van het Gartner assessment?

De SHL test gebruikt figuurreeksen voor het meten van het logisch redeneervermogen. Dit is een veelgebruikt onderdeel van capaciteitentesten. Aangezien alle assessmentbureaus zich moeten onderscheiden van de concurrentie zit hier ook veel verschil tussen.

Figuurreeksen bestaan uit een reeks figuren waartussen een opeenvolgend onderliggend verband is te herleiden. Figuurreeksen kennen een dynamische logica. Als de dynamiek van de opeenvolgende figuren gevonden is valt het volgende figuur in de reeks te voorspellen.

De figuurreeksen van SHL worden als lastig ervaren vanwege de grote variëteit aan onderliggende variabelen die geanalyseerd moeten worden. Daarnaast zijn er nog een flink aantal uitzonderingen mogelijk. Dat maakt de figuurreeksen van het SHL assessment tot een erg lastig onderdeel.

Het Hellotest oefenpakket introduceert de onderliggende variabelen van een figuurreeks aan de hand van lessen. Hierbinnen wordt de complexiteit opgebouwd om de juiste structuur voor het oplossen van figuurreeksen aan te leren. Daarna wordt er geoefend aan de hand van oefentoetsen die vergelijkbaar zijn met het niveau van vragen van een echt assessment.

Strategie en tijdsduur voor het assessment

Het Gartner assessment maakt gebruik van het bureau SHL. Het is niet mogelijk om terug te keren naar eerder gemaakte vragen. SHL hanteert per onderdeel één tijd voor alle vragen. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Het is mogelijk om meer tijd te besteden aan een moeilijke vraag. Ook kan er tijd worden gewonnen met een makkelijke vraag.

Het is echter belangrijk om niet te lang bij een te moeilijke vraag stil te staan. Op die manier raakt de kans verkeken om vragen verderop in de test met de juiste aandacht te maken. Bepaal vooraf hoeveel tijd er per vraag besteed kan worden en wijk hier niet te veel van af tijdens het maken van de test. Bekijk dit bijvoorbeeld elke vijf vragen, of elke nieuwe tekst en tabel. Op die manier kun je globaal je voortgang het beste bijhouden.