De Meurs Q1000 capaciteitentest is een specifieke test waarin het werk- en denkniveau van kandidaten wordt gemeten. Meurs HRM geeft aan dat de testonderdelen zowel meten op aangeboren intelligentie als op verworven intelligentie. Op die manier zou het beste en meest betrouwbare beeld van een kandidaat te maken zijn.

De test richt zich op de algemene cognitieve capaciteiten (ACAP). Deze wordt weer verdeeld in drie subgroepen: 

 • Verbale Cognitieve Capaciteit (VCAP)
 • Figurale Cognitieve Capaciteit (FCAP) 
 • Cijfermatige Cognitieve Capaciteit (CCAP)

Dit betekent dat je de volgende onderdelen mag verwachten: figuurreeksen, diagrammen, cijferreeksen en analogieën.

Eelloo
Meurs HRM heeft in 2017 de naam veranderd in Eelloo. De test van Meurs HRM en die van Eelloo zijn hetzelfde, alle hieronder geplaatste informatie geldt dus ook voor Eelloo.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op het Eelloo assessment, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Verbeter

Verhoog je score en verbeter je kans op een baan.

Gericht

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau.

Kwaliteit

Volgens recruiters representatief voor een echt assessment.

Direct

Direct toegang en meteen aan de slag op alle apparaten: mobiel, tablet en desktop!

Mobiel

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk

Vergelijk je score met anderen en weet waar je staat.

Maxime Boelen

Marketing Officer – Study Association Aureus

Dankzij Hellotest kunnen onze studenten oefenen voor e-assessments. Zo bieden wij extra waarde aan onze leden.

Berthe van der Peet – van Gerven

Partner – De HR Boetiek / Brands for Talents

Dankzij Hellotest kan ik makkelijk kandidaten plaatsen bij bedrijven omdat zij de testen halen.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan Meurs. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Waarom een Meurs assessment?

In principe meet de test van Meurs HRM verschillende onderdelen van je intelligentie. Zo richt een gedeelte van de test zich op je algemene intelligentie. Hierbij wordt het probleemoplossend vermogen getest en dit zou in principe cultuurvrij moeten zijn. Daarnaast richten een aantal Meurs onderdelen zich op je verworven intelligentie en vaardigheden. Hiervoor moet je denken aan de snelheid met hoofdrekenen of de kennis van bepaalde begrippen voor het leggen van verbale relaties. Daarom is de Q1000 test niet cultuurvrij te noemen.

Meurs HRM geeft zelf aan dat de Q1000 test meer dan 200.000 keer gemaakt is. Het is daarom niet vreemd als je tijdens je sollicitaties een assessment van Meurs HRM tegenkomt. Begin daarom op tijd met voorbereiden. Enkele bedrijven die de Q1000 van Meurs HRM gebruiken die bij ons bekend zijn, zijn: Belastingdienst, Connexxion, Randstad en Rijksoverheid.

Hoe ziet een Meurs test eruit?

De capaciteitentest van Meurs HRM kent verschillende onderdelen, variërend van basis, midden en hoog en dan per opleidingsniveau (MBO, HBO en WO). De volledige test kent negen onderdelen: analogieën, woordrelaties, diagrammen, lezen, cijferreeksen, sommen, rekenen, figuurreeksen en kubussen. In principe bestaan de meeste testen die thuis worden afgelegd uit het verkorte assessment. Hierbij kun je de onderstaande vier onderdelen verwachten:

 • Figuurreeksen
 • Cijferreeksen
 • Diagrammen
 • Analogieën

Figuurreeksen (bewegend) – Logisch of Abstract Redeneren

Meurs schrijft het volgende over de figuurreeksen: “Dit betreft het ontdekken van systematiek die aan een reeks figuren ten grondslag ligt. Dit is onder andere van belang bij het ontdekken van verbanden en trends in figuren of schema’s, maar zegt ook iets over iemands abstractievermogen/analytisch denken.” Wij kennen de figuurreeksen van Meurs als bewegende figuurreeksen. Dat wil zeggen dat je op basis van een paar figuren, patronen moet gaan herkennen en op basis hiervan het volgende, logische figuur moet kiezen. Dit is een onderdeel dat redelijk ver van de vaardigheden af ligt die je in het dagelijks leven gebruikt (rekenen en taal). Daarom is het ontzettend belangrijk dit goed te oefenen, een kleine investering qua tijd kan al een ontzettend grote verbetering laten zien!

Eelloo figuurreeksen oefenen
Eelloo cijferreeksen oefenen

Cijferreeksen – Numeriek Redeneren

Meurs: “Dit betreft het in staat zijn de wetmatigheid te ontdekken die aan een reeks getallen ten grondslag ligt. Dit type vragen houdt verband met het abstractieniveau dat men aankan in de analyse en verwerking van cijfers.” Een cijferreeks heeft een logisch patroon. Zodra je dit herkent, kun je het volgende getal in de reeks logisch beredeneren. Voor het maken van cijferreeksen is het erg prettig als je je hoofdrekenvaardigheden nog wat oefent. Door snel te herkennen of iets vermenigvuldigt, deelt, of juist op- of aftrekt kun je ontzettend veel snelheid winnen op dit onderdeel. Specifiek voor Eelloo is dat je niet alleen het eerstvolgende, maar ook het volgende nummer in de reeks moet herkennen. Daarom zijn er twee rijen qua logica in de cijferreeks verwerkt.

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor Meurs:

 • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
 • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
 • 9 lessen.
 • 53 testen.
 • 1.058 oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers

Diagrammen – Abstract Redeneren

Meurs: “Dit betreft het kunnen aangeven van de samenhang tussen verzamelingen van begrippen door middel van een afbeelding. Dit vermogen stelt iemand in staat algemene werkwijzen, richtlijnen of regels snel te doorgronden en toe te passen.” Bij diagrammen gebruik je meerdere vaardigheden. Zowel je verbale als je figuurmatige vaardigheden worden op de proef gesteld. Omdat je maar 25 seconden per vraag hebt, moet je razendsnel vaststellen of woorden tot een bepaalde verzameling horen. Stel je voor dat alle stoelen een verzameling zijn. Alle meubels zijn dan ook een verzameling waar alle stoelen in horen. Visueel geef je dit weer door alle stoelen in de verzameling meubelen te tekenen. Een appelboom heeft echter met beide woorden geen enkele overlap qua verzameling. Geen enkele appelboom is een meubel of een stoel. Daarmee staat die visueel los van beide andere verzamelingen. Het mooie aan diagrammen is dat er slechts rond de tien varianten bestaan. In ons oefenmateriaal kun je direct aan de slag om al deze varianten te leren kennen en daarna met oefenvragen dit uitgebreid toetsen.

Meurs diagrammen oefenen

Analogieën – Verbaal Redeneren

Meurs: “Dit betreft het kunnen ontdekken van overeenkomsten tussen paren van begrippen. Deze vaardigheid is van belang bij het onderkennen van samenhangen en het zien van grote lijnen.” Dit is een onderdeel wat relatief vaak wordt gevraagd. Eelloo vraagt de ‘dubbele’ analogieën. Je moet een verband zoeken tussen twee sets woorden, bijvoorbeeld:

…. vinger als voet staat tot …..

De woorden die deze analogie compleet maken zijn ‘hand’ en ‘teen’, je krijgt dan “Hand staat tot vinger, als voet staat tot teen”. Dit verband moet in beide sets van woorden exact gelijk zijn, dan heb je een analogie. Het is altijd een goed idee om analogieën goed te oefenen. Er bestaan namelijk zes tot acht basis varianten van analogieën. Door te oefenen zul je deze vormen snel herkennen en daarmee snel het juiste antwoord vinden op de vragen van de Q1000 capaciteitentest van Eelloo.

Wat meet het Meurs assessment?

De Meurs test is een assessment waarin het werk- en denkniveau van kandidaten wordt gemeten. Verschillende Meurs onderdelen worden ingezet om te meten op aangeboren en verworven intelligentie. Hierdoor kan een bedrijf het meest betrouwbare beeld van een kandidaat verkrijgen. 

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

De hoeveelheid tijd die je per onderdeel krijgt verschilt per onderdeel, elk onderdeel heeft een specifiek aantal seconden per vraag beschikbaar. Meurs HRM heeft in totaal drie niveaus (basis, midden en hoog) met daarin verschillende onderdelen. Voor het onderdeel waar je de minste tijd voor krijgt (diagrammen), krijg je maar 25 seconden de tijd om het antwoord te kiezen. Voor de taken die meer stappen vereisen (bijvoorbeeld rekensommen) kun je tot wel 80 seconden per vraag krijgen. Lees daarom goed de instructie voordat je gaat starten met een specifiek onderdeel. Het kan best zo zijn dat je je tactiek moet aanpassen aan het aantal seconden wat je tot je beschikking hebt. Het eerlijke aan Meurs is dat elke kandidaat alle vragen te zien krijgt. Het nadeel is als je een vraag veel eerder snapt dan dat je tijd beschikbaar hebt je die tijd niet kunt opsparen voor een vraag waar je meer tijd aan zou willen besteden. Wat ook prettig is aan de Q1000 test is dat je tussen elke vraag de mogelijkheid krijgt om even zes seconden te pauzeren. Hierdoor kun je je weer volledig focussen op je nieuwe vraag.

Het aantal vragen dat je krijgt wisselt, je weet dus vantevoren niet hoelang je bezig gaat zijn met jouw assessment. Meurs HRM adviseert zelf om vijf kwartier vrij te maken voor de Meurs HRM Q1000 test. Je mag geen rekenmachine gebruiken, dus zorg ervoor dat je rekenvaardigheden op peil zijn. Oefen eventueel extra met hoofdrekenen en vergeet niet dat je pen en papier mag gebruiken. Oefen dus ook op het uitwerken van sommen met pen en papier.

Welke vaardigheden heb je nodig om een Meurs test te maken?

Elk onderdeel van het assessment dat je gaat maken, heeft eigen vaardigheden waarover je moet beschikken. De belangrijkste vaardigheden zijn: 

 • complexe informatie kunnen verwerken
 • abstracte, verbale en numerieke problemen oplossen
 • het vermogen om in een beperkte tijd een test te maken en rustig te blijven

Voor de verbale onderdelen is het handig als je woordkennis op peil is. De cijferreeksen worden een stuk makkelijker als je veel uit je hoofd kunt berekenen. De logisch onderdelen hebben geen echte basisvaardigheid. Alle vaardigheden kun je door middel van oefenen sterk verbeteren.

Meurs heeft een afwijkende manier van vragen stellen voor de figuurreeksen, de analogieën, cijferreeksen en de diagrammen. Daarom is het zeer aan te raden dit goed te oefenen.

Hoe moet ik het Meurs assessment oefenen?

Op de website van Meurs kun je een aantal oefenopgaven maken voor verschillende onderdelen. Uit ervaringen van verschillende kandidaten blijkt dat dit niveau echter niet aansluit bij het echte assessment. Goed maken van die oefeningen biedt dus geen garantie op het assessment. Het is daarom het beste om specifiek voor elk onderdeel van Meurs te oefenen. Ook als een onderdeel je goed ligt, is het aan te raden daarvoor te oefenen. Het gaat er namelijk niet alleen om dat je een hoge score haalt maar ook dat je een hogere score dan je mede kandidaten haalt. Met een hogere score val je namelijk meer op bij de recruiters.

Oefenen voor de Meurs Q1000 capaciteitentest doe je met ons Meurs Q1000 oefenpakket. De online training voor het Q1000 assessment van Meurs bestaat uit 1.000+ oefenvragen, inclusief uitleg en antwoorden om je op de Q1000 test voor te bereiden. Daarnaast bieden we ook een Meurs Q1000 Plus oefenpakket. Deze training bestaat uit 1.300+ oefenvragen en is geschikt voor Q1000 Capaciteiten Midden (QCM) – VMBO, MBO, HBO én Q1000 Capaciteiten Hoog (QCH) – MBO, HBO, WO.