Wat is een assessment training

Tijdens de voorbereiding van een assessment kan je onderscheid maken tussen trainen en oefenen. Een training wordt door een docent gegeven en kan klassikaal of één op één zijn. Vergelijk dit met een college. Assessments oefenen houdt in dat je vragen voor assessmentonderdelen gaat maken. Vergelijk dit met het maken van oefententamens.

Oefenen

Het veelvuldig maken van opgaven die zo veel mogelijk lijken op de opgaven die je op het echte assessment gaan krijgen. Het leereffect zit in het feit dat je globaal een goed beeld hebt van wat je kunt verwachten. Dit is zowel de manier van vragen, hoeveel tijd je hebt per vraag, wat voor antwoordopties je hebt en het type vragen.

Oefenen voor assessments kun je op verschillende manieren doen. Ten eerste bieden de assessmentbureaus meestal oefenopgaven aan. Het nadeel van deze oefenopgaven is dat deze makkelijker zijn dan de echte test. Ook ontbreekt vaak materiaal of worden onderdelen aangeboden die niet getoetst worden.

De tweede manier om te oefenen voor assessments is via verschillende boeken. Er zijn meerdere boeken verkrijgbaar over assessments, vaak geschreven door psychologen. Het voordeel is dat deze boeken erop gericht zijn de ruis weg te nemen van het assessment. Je weet beter wat je kunt verwachten en begrijpt waarom wat gevraagd wordt. Het nadeel is dat het een shotgun approach is: je leert heel veel onderdelen kennen. Onderdelen die waarschijnlijk niet getoetst worden. Daarnaast krijg je weinig tot geen oefenvragen en is het niet specifiek bedoeld voor jouw assessment.

De derde manier om te oefenen is natuurlijk online. Er zijn verschillende websites te vinden die online materiaal aanbieden, vaak ook door dezelfde psychologen. Hiervoor gelden dan ook dezelfde nadelen als voor de boeken. Dat is de reden waarom Hellotest in het leven is geroepen. Hier vind je oefenmateriaal dat je specifiek voorbereidt op de test van één onderdeel of assessmentbureau. Je leert dus precies wat je moet kennen en oefent op hetzelfde niveau als de echte test.

Trainen

Het trainen van een (online) assessment is iets anders dan het oefenen. Bij een training probeer je te doorgronden wat de methode is van meten en welke strategieën je kunt toepassen per vraag. Ook ga je met elk onderdeel zeer gericht aan de slag door alle opties te ontleden die de bureaus aan je vragen. Door een goede training wordt de ruis weggenomen en behaal je jouw optimale resultaat.

In een capaciteitentest wordt jouw score vergeleken met andere kandidaten. Daarom is het uiterst belangrijk om dusdanig te trainen dat je jouw maximum score kunt halen. Omdat een training (of oefenen) door relatief weinig kandidaten wordt gedaan, kun je snel de andere kandidaten achter je laten.

Wat voor veel mensen zeer goed werkt is persoonlijke training. Dit kan zowel klassikaal als individueel. Hierbij kan een ervaren docent jou in een korte tijd de nuances van een test uitleggen. Ook kan de docent je aanpak snel corrigeren. Veel mensen zijn namelijk geneigd bij zaken intuïtief te beantwoorden. Daarmee vergeten ze de logica achter aan vraag. Door direct in dit proces in te grijpen heb je snel door waar je kunt verbeteren.

Juist de combinatie van persoonlijke training en veel oefentesten maken, zorgt voor een optimale voorbereiding. Op die manier weet je goed wat je te wachten staat, pas je de juiste strategie toe per vraag, voorkom je onnodige fouten en benader je je persoonlijke score.