Wat is een assessmentgesprek

Vast onderdeel van het assessment is het gesprek met de psycholoog: het assessmentgesprek. Het assessmentgesprek volgt na een succesvol assessment. Afhankelijk van het soort assessment krijg je dit gesprek voor, tijdens of na andere sollicitatiegesprekken. Als je een assessmentdag hebt, zal het gesprek op die dag waarschijnlijk worden gehouden.

Doel van het gesprek met de psycholoog
Het uiteindelijke doel van het assessment is om in te kunnen schatten of jij geschikt bent voor de functie. De psycholoog heeft hiervoor een aantal middelen om een inschatting te maken. Voor veel functie en vacatures is vooraf bepaald welke competenties je in huis moet hebben om de baan aan te kunnen. Neem deze competenties dus goed door. Een paar voorbeelden van competenties zijn:

  • Ondernemerschap
  • Leiderschap
  • Flexibiliteit
  • Besluitvaardigheid
  • Klantgerichtheid
  • Visie

Uiteraard zijn de competenties per functie verschillend. Commercieel denken is bijvoorbeeld veel meer gewenst in een rol als accountmanager dan voor een accountant. Probeer je voor te bereiden op het gesprek door te achterhalen op welke competenties je gemeten gaat worden. De psycholoog zal proberen vast tet stellen of jij deze competenties ook daadwerkelijk bezit.

Daarnaast wordt gemeten wat je ambitie is of je bepaalde sterke en zwakke punten hebt. Maar ook of je gemotiveerd bent voor de baan. In principe zal dit veel overlap hebben met de vragen die recruiters en managers aan je stellen. Wel is het zo dat de psycholoog dit objectief zal doen omdat die geen bedrijfsbelang heeft bij jouw plaatsing. Daarmee is het een extra test in de sollicitatieprocedure die voor iedereen vergelijkbaar zal moeten zijn.

Voorbereiden op een gesprek met de psycholoog

Als je weet waar het gesprek voor dient, namelijk het meten van bepaalde competenties, motivatie, et cetera. Dan weet je ook goed wat je moet doen om dit voor te bereiden. Zorg dat je voorbeelden hebt waaruit blijkt dat jij die competentie bezit. Als er in de vacature om leiderschap wordt gevraagd, bereid je dan voor met een voorbeeld waarin jouw leiderschap blijkt. Het beste is om meerdere voorbeelden te hebben.

STAR(R)

Een specifieke manier om je competenties voor te bereiden is met de STAR (R) methode. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat. De laatste R is voor Reflectie.

Hiermee beschrijf je jouw competenties door middel van een situatieschets, taak, actie en het behaalde resultaat. Je kunt dit aanvullen met wat je geleerd hebt van deze situatie en hoe je dit in de toekomst toepast. Bedenk goed dat psychologen veel mensen spreken, probeer dus persoonlijke voorbeelden te geven. Haal voorbeelden uit je persoonlijke leven, werk of hobby om je verhaal authentiek te maken.

Oefenen op een gesprek met een psycholoog

Er zijn veel psychologen die hun diensten aanbieden om een vergelijkbaar gesprek voor te bereiden. Onze ervaring is dat als je de recruiter hebt weten te overtuigen van jouw competenties, ambitie en motivatie dat dit met de psycholoog ook zal lukken.