Als je wordt uitgenodigd voor een assessment kan dat verschillende redenen hebben. Meestal gaat het om een nieuwe stap in je carrière. Afhankelijk van de reden krijg je een bepaalt type assessment voorgelegd. Welke typen assessments er zijn kun je hier lezen.

Selectieassessment

Als een assessment deel uitmaakt van een sollicitatieprocedure, dan heb je te maken met een selectieassessment. Doel van dit assessment is om te kijken of je geschikt bent voor de vacante functie of om te kijken of jij het méést geschikt bent voor deze functie. Aan de hand van een functieanalyse is er bepaald wat er getest gaat worden. Soms krijg je per mail al een link naar persoonlijkheidsvragenlijsten toegestuurd, die je voorafgaand aan het assessment online moet invullen. Op de dag zelf krijg je dan verschillende intelligentietesten (ook wel capaciteitstesten genoemd). Soms worden deze aangevuld met bijvoorbeeld een groepsopdracht of een case-interview. Een en ander is afhankelijk van de eisen die aan de kandidaat gesteld worden.

Ontwikkelingsassessment

Met een ontwikkelingsassessment kun je te maken krijgen als je al wat langer bij een bedrijf werkt. Het bedrijf is dan geïnteresseerd in je potentieel oftewel welke mogelijkheden je in je hebt. Er wordt gekeken welke talenten je hebt en hoe je je verder in het bedrijf kunt ontwikkelen. Uitslag van een ontwikkelingsassessment is dan ook niet zoals bij een selectieassessment ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’. Er wordt meer onderzocht welke competenties je hebt en of je deze verder kunt ontwikkelen. Dit kan worden vastgesteld met behulp van vragenlijsten, intelligentietesten en verschillende soorten opdrachten.

Ook nieuwe werknemers kunnen aan een ontwikkelingsassessment worden onderworpen. Doel daarvan is dan om de ontwikkelmogelijkheden van een medewerker binnen het bedrijf te onderzoeken.

Loopbaanassessment

Een loopbaanassessment krijg je meestal als je niet voldoet in je huidige functie of als je functie komt te vervallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een reorganisatie of een outplacementtraject. Het kan ook zijn dat je zelf op een punt in je carrière bent aangekomen waarop je wat anders wilt, maar dat je niet zo goed weet wat dan. Met behulp van het loopbaanassessment wordt dan bekeken waar je interesses liggen en welke functies bij je passen.

Een loopbaanassessment kan uit veel verschillende onderdelen bestaan, zoals intelligentietesten, motivatietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, interessevragenlijsten, rollenspelen, enzovoort.

Het loopbaanassessment kan deel uit maken van een langer traject waarbij voor de medewerker een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie wordt gezocht.