Wat is classificeren?

Classificeren is een onderdeel van verbaal maar deels ook cijfermatig redeneren. Er zijn verschillende vormen van classificeren maar de meest voorkomende versie is de verbale variant. Bij classificeren moet je in een lijst woorden of getallen aangeven welke er niet bij hoort. Je kunt de volgende vier vormen tegenkomen:

 1. Woordenschat
 2. Analogieën
 3. Letters
 4. Cijfers

Classificeren oefenen

Begin met oefenen voor classificeren. Wij bieden per assessmentbureau unieke, door ons ontwikkelde classificatie oefeningen.

Woordenschat

Bij deze vorm van classificeren krijg je enkele woorden te zien. Vervolgens moet je aangeven welk woord er niet bij hoort. Dat kan bijvoorbeeld een zoogdier zijn tussen tussen de reptielen. Of misschien een werkwoord tussen de zelfstandige naamwoorden. Hieronder een eenvoudig voorbeeld:

welke hoort er niet bij?

 • Rails
 • Autobaan
 • Grasveld
 • Kanaal
 • Snelweg

Antwoord: grasveld. Rails worden gebruikt om een trein te verplaatsen, autobaan voor auto’s, kanaal voor schepen en snelweg voor auto’s. Je kan wel over een grasveld lopen maar dit is minder sterk dan de andere verbanden

Analogieën

Je krijgt in deze vorm een aantal analogieën te zien. Jij moet dan aangeven welke analogie er niet bijhoort. Hieronder een eenvoudig voorbeeld:

welke hoort er niet bij?

 • Visser : hengel
 • Schrijver : lamp
 • Smid : hamer
 • Bakker : deegroller
 • Visser : net

Antwoord: schrijver : lamp. De eerste term is telkens een beroep, de tweede term een voorwerp dat deze gebruikt. Hoewel een schrijver best een lamp kan gebruiken, is dit minder sterk dan de andere analogieën.

Letters

Je krijgt een aantal letters te zien en moet bepalen welke groep letters er niet bij hoort. Je doet dit op basis van de eigenschappen / volgorde van de letters. Hieronder een eenvoudig voorbeeld:

welke hoort er niet bij?

 • BIP
 • BAP
 • BOP
 • BOR
 • BBR

Antwoord: BBR. Alle andere groepen letters hebben telkens een klinker in het midden. Er zijn meer verbanden:

 1. Alle letters beginnen met een B. Dus op basis hiervan kan niets uitgesloten worden.
 2. Drie groepen eindigen op een P. Dus op basis hiervan kan niet uitgesloten worden.

Cijfers

Je krijgt een aantal cijfers te zien. Je moet aangeven welk getal niet past bij de andere getallen. Hieronder een eenvoudig voorbeeld:

welke hoort er niet bij?

 • 9
 • 16
 • 24
 • 36
 • 49

Antwoord: 24. De andere getallen zijn machten van twee integers (ronde getallen zonder decimalen):

Welke assessmentbureaus maken gebruik van classificeren?

Classificeren wordt niet vaak gebruikt in testen door assessmentbureaus. Als je classificeren tegenkomt, is dat waarschijnlijk in de woordenschat vorm. Classificeren is wel een goede opstap naar enkele analogieën. Je moet namelijk snel verbanden tussen woorden kunnen vinden.

Het voordeel van classificeren oefenen, is dat je snel bekend raakt met de mogelijke vormen die je kunt krijgen. Daardoor zul je minder snel voor verrassingen komen te staan op de echte test. Het nadeel is dat de vorm woordenschat het meest gebruikt wordt. Daarvoor zul je dus over een flinke woordenschat moeten beschikken. Dat is niet iets wat je in enkele dagen opbouwt. Wel kun je door goed te oefenen enkele veelvoorkomende vragen tegenkomen. Hierdoor kun je een beter resultaat halen dan je ongeoefend zou halen.

Daarom is het aan te raden om altijd op tijd te beginnen met oefenen voor classificeren. Dan kun je eventuele gaten in je kennis op tijd herkennen en aanvullen.

Assessmentbureaus die gebruikmaken van classificeren zijn: Cubiks (Logiks Intermediate) en Eelloo (voorheen Meurs HRM).

Classificeren oefenen

Kies het juiste oefenpakket

Cubiks (Intermediate)

€35 30 dagen toegang
 • Verbaal
 • Numeriek
 • Abstract
 • Basis en complexe lessen
 • Oefentoetsen op niveau

Eelloo

€35 30 dagen toegang
 • Verbaal
 • Numeriek
 • Abstract
 • Basis en complexe lessen
 • Oefentoetsen op niveau