Cebir Testen Oefenen

De beste voorbereiding op de Cebir test. Dit oefenpakket is ook geschikt voor de Tascnet test. Tascnet is namelijk de testomgeving van Cebir. Start nu met oefenen! Je krijgt toegang tot het lesplan, lessen en oefentoetsen met antwoorden en uitleg.

Wat ga je leren
Wat je ontvangt in de cursus

34,99

Ook te koop als onderdeel van ons totaalpakket.

4.4/5
Corstiaan Smit
"Wist je dat maar 45% van de kandidaten voor het assessment slaagt zonder te oefenen?"

Voorbeeld Cebir Testen Oefenen

Hieronder kan je de Cebir oefentest maken. In deze Cebir voorbeeldtest krijg je de verschillende vragen door elkaar die je ook op de echte Cebir test kunt krijgen.

Cebir Test Oefenen

Op dit moment maakt Cebir gebruik van twee testen. Met dit oefenpakket kan jij je op beide testen voorbereiden. De eerste test bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Taal: antoniemen, synoniemen en grammatica.
 • Rekenen: redactiesommen.
 • Ruimtelijk inzicht: componenten en kubussen.
 • Waarneming en data controle: controleren.

De tweede test van Cebir bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Redeneren met taal: analogieën.
 • Redeneren met letters: letterpatronen.
 • Redeneren met cijfers: cijferpatronen.
 • Redeneren met figuren: figuurreeksen en matrixen.

Wat is een Cebir test?

Het Cebir assessment is een bindende voorwaarde om aangenomen te worden voor een baan of opleiding. Daarom is het belangrijk om de test goed te oefenen. Als je de test niet haalt, val je namelijk sowieso af. Op de website van Cebir kun je enkele oefenopgaven maken. Het is altijd goed om deze vragen te maken.

Maar Cebir testen oefenen doe je het beste met het Hellotest oefenpakket voor Cebir. Wij hebben volledig onafhankelijk een oefenpakket ontwikkeld. In dit oefenpakket krijg je lessen waarin wij de onderdelen uitleggen. Zoals een les over analogieën waarin je leert welke relaties er mogelijk zijn. Maar ook een les over redactiesommen waarin we uitleggen welke trucs je kunt toepassen om sneller te hoofdrekenen.

Wat is Tascnet?

Als je een Cebir online test moet maken, zul je vaak de term Tascnet voorbij zien komen. Dat is geen aparte test of een andere testontwikkelaar. Dat is simpelweg het systeem waar Cebir van gebruikmaakt. Als je dus een Tascnet test moet maken, krijg je gewoon één van de twee testen van Cebir die hierboven staan. Met ons oefenpakket kan je dus perfect voor Tascnet oefenen.

Cebir taal

Het testonderdeel taal bij Cebir bestaat uit drie onderdelen:

 1. antoniemen, 
 2. synoniemen en
 3. grammatica.

Een antoniem is een woord met de tegenovergestelde betekenis van een ander woord. Denk bijvoorbeeld aan “warm” en “koud”. Of “hoog” en “laag”. Op de antoniemen test moet je aanwijzen welke woorden het tegenovergestelde betekenen. Hoe groter jouw woordenschat, hoe makkelijker je dit afgaat. In ons oefenpakket behandelen we heel veel antoniemen.

Een synoniem is een woord met dezelfde betekenis van een ander woord. Dus “sterk” en “krachtig”. Of “snel” en “vlug”. Ook hierbij geldt dat een grote woordenschat belangrijk is. Daarom krijg je bij ons heel veel synoniemparen te zien. Dan wordt de synoniemen test een stuk makkelijker.

Grammatica is een lastig onderdeel om in korte tijd te verbeteren. Er zijn ook verschillende vormen van vragen. Bij grammatica kan je de volgende soorten vragen verwachten:

 • Juist / onjuist: je krijgt een zin of woord te zien en moet zeggen of het juist of onjuist geschreven is.
 • Invullen: je krijgt een woord of zin te zien en moet de lege plek invullen.
 • Multiple choice: je moet of het juist geschreven woord in de rij kiezen of het onjuist geschreven kiezen.

Cebir rekenen

Als je Rekenen moet maken, krijg je redactiesommen. Redactiesommen ken je misschien beter als verhaalsommen. Die zijn standaard onderdeel van Wiskunde in het secundair (middelbaar) onderwijs. Bij een verhaalsom moet je uit de tekst de juiste informatie halen om een berekening uit te voeren. Meestal is die berekening niet ingewikkeld maar is het de kunst om de juiste getallen te filteren. 

Cebir ruimtelijk inzicht

Ruimtelijk inzicht is een belangrijke eigenschap van ieder mens. Bij Cebir bestaat deze test uit componenten en kubussen. Bij componenten moet jij aangeven welk figuur je kunt samenstellen uit de losse onderdelen. Bij kubussen moet je laten zien hoe je een kubus kunt draaien of vouwen.

Componenten voorbeeld

Componenten oefenen

Zie jij het antwoord al? Figuur 1 en 4 zijn componenten van de gegeven elementen. In de gegeven elementen zie je alleen maar rechte lijnen. Daarom vallen 3 en 5 in ieder geval af. Figuur 2 heet rechte hoeken, dus die kan het ook niet zijn. En figuur 6 heeft een breder linker element.

Kubussen voorbeeld

Kubussen vouwen oefenen

Het juiste antwoord is D. Het is het makkelijkst om van het roze vlak uit te gaan. Als dat in het midden staat van het kruis. Welke vlakken moeten daar dan omheen staan? Dan moet blauw erboven staan en geel er rechts van. Dus antwoord D.

Cebir waarneming en data controle

Als je waarneming en data controle moet maken, moet je heel snel heel veel reeksen controleren. Je krijgt telkens twee reeksen van letters, cijfers en soms tekens te zien. Je moet dan aangeven of ze wel of niet gelijk zijn. Het gaat erom dat je hierbij nauwkeurig én snel bent. Veel vragen beantwoorden zonder goede antwoorden is niet goed. Maar weinig antwoorden geven die goed zijn ook niet.

Cebir redeneren met taal

Analogieën zijn een bekend assessmentonderdeel. Je krijgt drie woorden te zien en moet het vierde woord invullen. De eerste twee woorden hebben een bepaald verband, denk dan aan:

 • antoniem,
 • synoniem,
 • overtreffende trap,
 • eigenschap.

Jij moet dan het vierder woord kiezen waardoor de laatste twee woorden hetzelfde verband krijgen. Een voorbeeld:

boek staat tot bladzijden als schilderij staat tot …

 • verf
 • schilder
 • gebonden

Het antwoord moet dan “verf” zijn. Want een boek bestaat uit bladzijden en een schilderij uit verf. 

Cebir redeneren met letters

Redeneren met letters is de Cebir benaming voor letterpatronen. Bij letterpatronen krijg je een reeks letters te zien en moet jij zeggen wat de laatste letter in de reeks moet zijn. Je moet daarvoor eerst de letters omzetten naar cijfers. Vervolgens zie je een bepaald verband waarmee je de laatste letter kan bepalen. Hieronder een voorbeeld:

Wat moet het antwoord zijn? Zie jij de logica? Hieronder is de letterreeks uitgewerkt.

Letterreeksen oplossen

Cebir redeneren met cijfers

Redeneren met cijfers is de Cebir benaming voor cijferpatronen. Cijferpatronen zijn een variant op cijferreeksen. Het verschil is dat het geen cijfers achter elkaar zijn maar grotere aantallen cijfers. Hieronder een voorbeeld:

Bekijk de rijen van links naar rechts. Het eerste getal minus het tweede getal is het derde getal. Het tweede getal gedeeld door het derde getal is het vierde getal. Daarmee is het juiste antwoord 7.

Cebir redeneren met figuren

Figuurreeksen en matrixen zijn de klassieke vorm van assessments afnemen. Bij figuurreeksen krijg je een aantal figuren (in een reeks) te zien en moet je het laatste figuur aanwijzen. Bij matrixen krijg je de figuren in een raster van drie bij drie figuren te zien. De logica bij beide vragen is hetzelfde. Je moet letten op:

 • kleur,
 • draaiing,
 • grootte,
 • vulling en nog veel meer.

Figuurreeksen voorbeeld

Dynamische figuurreeksen

Hierboven een voorbeeld van een dynamische figuurreeks. Het zwarte blok beweegt diagonaal van linksboven naar rechtsonder. Daarna gaat ie weer omhoog. Dus die moet linksboven eindigen. Dan blijven B en D over. Het pijltje wijst telkens naar links, dus dan moet het antwoord D zijn.

Matrixen voorbeeld

Matrix voorbeeld 1

Deze abstracte matrix test is relatief eenvoudig. Zie jij het antwoord al? Als je goed kijkt, zie je dat elke rij drie pijlen heeft van een andere kleur. Daarom moet in de laatste rij ook een groene pijl komen. Op zich is blauw ook een andere kleur, maar het is logischer dat er een groene pijl komt. De verticale verbanden zijn nu irrelevant.

Tips voor Cebir

 • Zorg dat je weet welke test je moet maken. Dan maakt namelijk enorm veel uit voor jouw voorbereiding. Dat bepaalt namelijk of je sommige onderdelen wel of niet moet oefenen.
 • Zorg dat je meerdere leermomenten inplant. Dan blijft de lesstof het beste hangen.

Hoe komt de score voor de Cebir test tot stand?

Je krijgt een bepaald aantal punten voor Cebir assessment. Vervolgens wordt jouw uitslag vergeleken met andere mensen die ook die toets hebben gemaakt. Die groep heet de normgroep. Het is dan de bedoeling dat jouw score hoger is dan het gemiddelde van die normgroep. Dan ben je “geslaagd”.

Wanneer ben je klaar om de capaciteitentest van Cebir te maken? 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, moet je dus het gemiddelde van de normgroep verslaan. Als jij oefent, heb je een veel grotere kans om die normgroep te verslaan. In ons systeem zie je aan het eind van een test een overzicht staan met de uitslagen. Je ziet jouw score staan en het gemiddelde. Daarnaast geven wij een advies.Klaar voor de capaciteitentest

Hierboven kan je zien dat “jouw score” 80% is. Dat is precies gelijk aan de aanbevolen score van 8 vragen goed. Daarnaast is deze score hoger dan de gemiddelde score van 78,3%. Als je consequent de gemiddelde score verslaat én onze aanbevolen score haalt, ben je klaar voor de echte test. Niet voor niets slaagt 96% van onze cursisten voor hun test.

Meer Cebir testen oefenen?

Wil jij meer oefenen voor Cebir? Kies dan voor ons oefenpakket. Voor slechts 34,99 kan jij 30 dagen lang oefenen voor de Cebir test. Begin vandaag nog! Klik hier om ons oefenpakket aan jouw winkelwagen toe te voegen en af te rekenen.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

34,99

Perfecte voorbereiding op assessment en snel en fijn contact bij vragen.

Nicole

Uitstekend

Gebaseerd op 332 reviews.


Webshop Trustmark and customer reviews

Goede oefen toetsen en zeer goed service. Zeker aan te raden.

Sheila

Goede voorbereiding, uitgebreide toelichting en goede hoeveelheid oefentesten.

Nadine

Hele leuke training gevolgd via RSM. Veel opgestoken over het assessment. Aanrader!!

Petra

Hele leuke training gehad!Inge

Cebir is een aanbieder van assessments. Een Cebir test toetst jouw intellectuele vermogens en geeft een uitslag over jouw abstracte, numerieke en verbale vaardigheden. Een cebir test bestaat meestal uit: redeneren met taal, redeneren met letters, redeneren met cijfers en redeneren met figuren.

Ja, een Cebir test kan je goed voorbereiden. Doordat je oefent, raak je namelijk bekend met de verschillende vragen die je kunt verwachten. Dat zorgt ervoor dat je minder tijd kwijt bent op het assessment om de vraag te doorgronden. Je kunt direct starten met oplossen.

Als je je niet voorbereidt op de Cebir testen zijn deze inderdaad moeilijk. Dankzij ons oefenpakket met verschillende Cebir voorbeeldtesten kan jij je echter heel goed voorbereiden.  Daardoor kom je voor minder verrassingen te staan op de echte Cebir test waardoor je een hogere score haalt.