LTP Assessment Oefenen

De beste voorbereiding op het LTP assessment. Met dit oefenpakket kan je elke LTP test oefenen: g-test LTP, LTP online en de LTP impact. Je krijgt duidelijke lessen en losse trainingen per test. Daardoor ben jij optimaal voorbereid. Begin vandaag nog met LTP oefenen!

Geschikt voor
Wat ga je leren
Wat je ontvangt in de cursus

34,99

Ook te koop als onderdeel van ons banking, big four, FMCG, law of ons totaalpakket

4.4/5
Corstiaan Smit
"Wist je dat maar 45% van de kandidaten voor het assessment slaagt zonder te oefenen?"

LTP Assessment Oefenen Gratis

LTP test oefenen gratis

Hieronder kan je een gratis LTP online assessment oefenen. Deze oefentoets bevat de verschillende onderdelen van het LTP assessment. Zo krijg je een eerste beeld van wat je moet kunnen om de echte LTP test te halen.

LTP wordt gebruikt door o.a.

LTP Assessment Oefenen

Momenteel zijn er meerdere LTP testen in omloop. Je ziet altijd in de uitnodiging staan welke test je moet maken. Als dat er eventueel niet staat, let dan op de onderdelen die genoemd zijn. Hieronder zie je per test staan welke onderdelen je kunt krijgen. Daaruit kun je afleiden welke test je moet maken.

LTP online

Deze heet soms LTP impact of gewoonweg LTP online. Deze test kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Abstracte matrix test
 • Figurenreeksen
 • Numerieke vaardigheden test (NIT IQ test)
 • Syllogismen
 • Verbale relaties test

Dit is vooralsnog de meest gebruikte test van LTP online. De onderdelen die je krijgt, staan in de uitnodiging die je ontvangt. Voor sommige functies krijg je syllogismen. In het bijzonder voor het Openbaar Ministerie en de Rechter in Opleiding. Maar controleer dus altijd jouw uitnodiging voor de juiste onderdelen.

LTP g-test

De andere test die je kan krijgen, is de g-test LTP. Deze test bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Abstracte matrix test
 • Cijferreeksen test
 • Cijferanalogieën
 • Figurenanalogieën
 • Figurenreeksen
 • Patroon vouwen

Als je de g-test LTP moet maken, is het belangrijk dat je de juiste onderdelen oefent. De figurenanalogieën en cijferanalogieën kom je in bijna geen andere testen tegen. Dus moet je de LTP G-test oefenen met specifiek oefenmateriaal. De g test duurt ongeveer 20 minuten en in die tijd moet je 50 vragen beantwoorden. Zorg dat je dus deze LTP test oefent.

LTP Assessment Voorbeelden

Hieronder tref je enkele voorbeelden aan van LTP vragen. Als je meer voorbeelden wilt zien, kun je de gratis LTP oefentesten maken bovenaan deze pagina.

LTP abstracte matrix test

Probeer hieronder een LTP matrix test:

LTP abstracte matrix voorbeeld

Zie jij het goede antwoord? Dit is een relatief eenvoudige matrix want het is eigenlijk een sudoku. In elke rij en elke kolom moet elk getal van 1 tot 9 dus 1 keer staan. In de eerste kolom moeten 2, 3 en 5 komen. Dan vallen dus E, G en H af. In de eerste rij moet een 2, 3 en 7 staan. Dan vallen B en D af. Dan zijn A, C en F over. In C staat twee keer 7 in een kolom. Die valt af. A en F dan nog. In de tweede kolom mag geen 6 staan. Dus is F het goede antwoord.

LTP matrixen oefenen

Wil je meer matrixen proberen? Klik dan hieronder op de knop, je krijgt dan verschillende matrix oefenvragen:

LTP numerieke inzicht test (NIT IQ test)

De numerieke inzicht test heet soms ook wel de NIT all of NIT IQ test. In alle gevallen moet je dan vragen over tabellen en grafieken oplossen. Hieronder een voorbeeld van een NIT vraag:

JaartalTotale bevolkingTotale bevolkings groeiLevend geborenenOverledenenImmigratieEmigratie
1980     14.091.014           117.572           181.294           114.279           112.504              61.948
1985     14.453.833              75.597           178.136           122.704              79.362              59.475
1990     14.892.574           117.871           197.965           128.824           117.350              68.939
1995     15.424.122              69.767           190.513           135.675              96.099              82.195
2009     16.485.787              89.202           184.915           134.235           146.378           111.897
2010     16.574.989              80.810           184.397           136.058           154.432           121.351
2011     16.655.799              74.549           180.060           135.741           162.962           133.194
2012     16.730.348              49.227           175.959           140.813           158.374           144.491
2013     16.779.575              49.714           171.341           141.245           164.772           145.669
2014     16.829.289              71.437           175.181           139.223           182.949           147.862

Vraag: Met hoeveel nam het aantal levendgeborenen van 1985 tot 2013 af?

Hiervoor gebruik je de formule (nieuw – oud) / oud x 100 = het percentage.

Dus (171341-178136)/178136*100=-3,8%

Vraag: Welke van onderstaande beweringen is juist?

 • Het aantal levendgeborenen neemt af door slechte gezondheidszorgvoorzieningen.
 • De immigratie neemt in 1990 ten opzicht van 1985 toe door het Joegoslavië conflict.
 • De totale bevolkingsgroei wordt niet beïnvloed door het aantal overledenen.
 • Beweringen A, B en C zijn alle waar.
 • Geen van de beweringen is waar.

Weet jij het antwoord? Geen van de beweringen is waar. Over de eerste twee stellingen kan je niets zeggen want die data staat niet in de tabel. Dat zijn aannames. De derde stelling is juist. Dus dan moet de laatste stelling correct zijn.

LTP numeriek redeneren oefenen

Klik op de knop hieronder om meer tabellen van LTP te oefenen.

LTP figurenreeksen

LTP figurenreeksen voorbeeld

Welke twee figuren horen bij de gegeven voorbeelden? Zie jij het antwoord? Het verband is dat in de voorbeelden alle figuren tenminste 1 diagonale lijn hebben. Daarom is het antwoord C en D.

LTP figuurreeksen oefenen

Wil jij meer LTP figuurreeksen oefenen? Klik dan op de knop hieronder:

LTP syllogismen

Hieronder zie je twee stellingen staan. Jij moet vaststellen of de conclusie klopt:

 • Sommige beloften zijn opdringerig. Alle beloften zijn snavels.

Conclusie: Ten minste sommige snavels zijn opdringerig.

Zie jij het antwoord? Omdat alle beloften snavels zijn en sommige beloften opdringerig. Zijn dus ook sommige snavels opdringerig. Want er is dus overlap tussen die groepen.

LTP syllogismen oefenen

Hieronder kan je nog meer LTP syllogismen oefenen. Klik op de knop om te starten:

LTP verbale relaties test

De LTP verbale relaties test is hetzelfde als LTP analogieën. Dit is alleen een andere naam. Bij de LTP verbale relaties test moet je twee woorden invullen. Dit is een dubbele analogie. Hieronder een voorbeeld van een LTP verbale relatie:

… staat tot kunst als bibliotheek staat tot …

Antwoordopties links:

 • schilderij,
 • kunstenaar,
 • museum.

Antwoordopties rechts:

 • verhuur,
 • boeken,
 • verzameling

Zie jij het antwoord? Een bibliotheek is een gebouw dat boeken bevat. Een museum is een gebouw dat kunst bevat.

LTP verbale relaties oefenen

Wil jij nog meer LTP analogieën oefenen? Klik dan op de knop hieronder:

LTP cijferreeksen test

LTP cijferreeksen test

Zie jij het antwoord op deze cijferreeks? Dit is een eenvoudig patroon dat je bij LTP veel tegenkomt. Je moet namelijk overslaan:

LTP cijferreeksen test

Zo is het al een stuk duidelijker: je slaat over en de getallen worden telkens met 4 vermenigvuldigd:

LTP cijferreeksen test

LTP cijferreeksen test oefenen

Wil jij meer LTP cijferreeksen oefenen? Klik dan op de knop hieronder: