AMN Test Oefenen

De beste voorbereiding op de AMN test. De AMN Talentscan wordt voor mbo, roc, zorg en verpleegkunde gebruikt. Met ons oefenpakket kan jij je op deze toetsen voorbereiden. Start dus nu met de AMN Test oefenen! 

Geschikt voor
Wat je ontvangt in de cursus

34,99

Corstiaan Smit
"Wist je dat maar 45% van de kandidaten voor het assessment slaagt zonder te oefenen?"
4.4/5

Amn Talentscan Oefenen Gratis

AMN Test Voorbeeld

In dit AMN Talentscan voorbeeld krijg je alle losse onderdelen. Wil jij dus de AMN Talentscan oefenen, gratis? Klik dan op de knop hieronder om een gratis quiz te starten. In deze quiz vind je de verschillende AMN Talentscan test onderdelen.

Amn Talentscan Oefenen

De AMN talentscan wordt vooral ingezet voor het basis, middelbaar en voortgezet onderwijs. Ons oefenpakket bereid je voor op de AMN intaketest, AMN talentscan mbo, AMN talentscan hbo en AMN talentscan zorg. Deze AMN toetsen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Evaluatievermogen (verschillen)
 • Numerieke aanleg (berekeningen en cijfers)
 • Redeneervermogen (figuren)
 • Ruimtelijk inzicht (componenten)
 • Verbale aanleg (woorden en woorden relateren)

Je krijgt dus dezelfde soort vragen als je op mbo of hbo niveau de test moet maken. Het verschil is de normgroep waarmee jouw score wordt vergeleken. Als jij in het eerste jaar van je mbo-opleiding de AMN test moet maken, wordt jouw score met andere mbo’ers in het eerste jaar vergeleken. Jij moet dan beter presteren dan het gemiddelde. Daarom is het goed om te oefenen.

Wat is een AMN Test?

De AMN talentscan is een serie testen die je moet maken als je ergens wilt werken of als je een bepaalde opleiding volgt. Bijvoorbeeld op het mbo of voortgezet onderwijs. De Talentscan bestaat uit een persoonlijkheidstest, een cognitieve capaciteitentest en een competentietest.

AMN intaketest oefenen

De AMN intaketest wordt veel gebruikt op het ROC en andere mbo-opleidingen. Maar ook voor sommige hbo-opleidingen. De score wordt gebruikt bij jouw ontwikkeling. Daarom is het goed om steeds beter te scoren. Dan kan je jouw ontwikkeling aantonen. Door te oefenen, word je snel beter in het maken van de AMN intaketest.

AMN Test Zorg

De AMN test zorg, AMN test verpleegkunde en AMN test zorg en welzijn zijn allemaal hetzelfde. Deze testen worden afgenomen van mbo t/m wo niveau. Het verschil is dat jouw AMN test uitslag wordt vergeleken met kandidaten met dezelfde opleiding. Als je dus op mbo niveau 3 de test maakt, wordt jouw uitslag vergeleken met andere mensen met niveau 3.

AMN Test MBO

Er zijn twee vormen van de AMN test mbo. De eerste test is de AMN test mbo die je moet maken als je ergens solliciteert. Dan kan je de AMN talentscan mbo krijgen. Als je op het ROC zit, moet je vaak de AMN test ROC maken. Deze twee testen zijn hetzelfde als de andere talentscans. Jouw score wordt alleen vergeleken met kandidaten met dezelfde opleiding.

Waarom moet je de AMN toets oefenen?

Als je oefent, laat je zien dat je de test serieus neemt. Dat geeft een positief beeld op jouw beoordeling. Daarnaast is een goede score ook belangrijk. Dan laat je zien welke capaciteiten je in huis hebt. Oefen dus altijd voor de intaketest. Het beste doe je dat met dit AMN oefenpakket.

AMN Talentscan Voorbeeld

Hieronder geven we een uitleg en voorbeelden voor de verschillende onderdelen die je bij de AMN Talentscan kan krijgen.

Amn berekeningen

De AMN test rekenen is vergelijkbaar met hoofdrekenen. Het is de bedoeling dat je eenvoudige berekeningen uitvoert. Denk hierbij aan:

 • optellen,
 • aftrekken,
 • delen en
 • vermenigvuldigen.

Het lastige aan dit onderdeel is dat je vaak veel berekeningen in korte tijd moet uitvoeren. Goed oefenen, zorgt ervoor dat je sneller en nauwkeuriger wordt. Het is lastig om in hele korte tijd heel veel beter te worden in rekenen. Maar ons oefenpakket zorgt ervoor dat je bekend raakt met veelgebruikte sommen. Daardoor kan je je score wel goed verbeteren.

AMN cijfers

AMN cijfers is de cijferreeks van AMN. Je krijgt een reeks cijfers te zien en moet zelf bepalen wat het patroon in de reeks is. Dat zijn meestal eenvoudige berekeningen, zoals: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Door cijferreeksen te oefenen, leer je de verschillen snel vinden. hieronder een voorbeeld:

AMN cijfers voorbeeld

Zie jij het antwoord al? Dit is een makkelijke. Maar als je niet weet waar je moet beginnen, kan de oplossing even duren. Bij cijferreeksen moet je altijd beginnen met de verschillen opschrijven. Dan vind je het antwoord het snelst:

AMN cijfers oefenen

AMN woorden

Bij woorden krijg je een zin te zien waarbij je zelf een woord moet aanvullen om de zin kloppend te maken. Het gaat hierbij om grammatica regels en woordkennis om de juiste woorden in te voegen.

AMN woorden relateren

Bij woorden relateren krijg je twee aantal woorden te zien met een onderliggend verband. Je moet vervolgens aangeven welk woord hetzelfde verband deelt met het gegeven derde woord.

AMN figuren

Bij figuren krijg je een aantal figuren te zien. Deze staan niet op volgorde. Het is dan de bedoeling dat je aanwijst welk figuur er niet bij hoort. Je moet dus een verband vinden waaraan alle figuren, behalve één, voldoet. Dankzij ons oefenpakket leer je de verschillende soorten verbanden herkennen.

AMN figuren oefenen

Welk figuur hoort er niet bij? Zie jij het antwoord al? Het moet figuur A zijn. Dat komt omdat daar de hoek tussen de twee lijnen het grootst is. Om precies te zijn, is de hoek daar groter dan 90 graden. Bij de rest niet.

AMN verschillen

Bij verschillen krijg je figuren te zien die hetzelfde zijn en eentje ervan wijkt af. Dat is niet op basis van een logisch verband maar op basis van uiterlijk. Het gaat hier dus om nauwkeurigheid.

AMN verschillen oefenen

Zie jij het antwoord? Het moet natuurlijk D zijn, want daar staat de cirkel op een andere plek. Je ziet dat figuren en verschillen best op elkaar lijken. Het verschil is dat bij verschillen er geen patroon is. Je moet gewoon op details letten. Bij exclusie is er echt een patroon te ontdekken.

AMN componenten

Bij componenten moet je krijg je een gebroken figuur te zien. Het is de bedoeling dat je dan aanwijst welk compleet figuur hiermee gevormd kan worden.

AMN componenten

Welke figuren kunnen gevormd worden met de losse onderdelen? Als je goed kijkt, zie je dat rechts een grote driehoek moet staan. Daarom zijn A en B dus het goede antwoord.

AMN persoonlijkheidstest

De AMN persoonlijkheidstest is een Big five test. Deze test is wetenschappelijk goed onderbouwd. Daardoor zijn de resultaten betrouwbaar áls je de test eerlijk invult. Ons advies is altijd om een persoonlijkheidstest eerlijk in te vullen en niet te liegen. De vijf persoonlijkheidskenmerken waarop je getoetst wordt, zijn:

 • Stabiliteit,
 • Extraversie,
 • Altruïsme,
 • Zorgvuldigheid en
 • Openheid

AMN talentscan ervaringen

 • Als je de AMN talentscan moet maken, is het belangrijk dat je het juiste oefenpakket hebt. Als je niet goed oefent, heb je er eigenlijk niks aan. Oefen daarom zo gericht mogelijk.
 • De AMN talentscan wordt voornamelijk gebruikt om jouw voortgang tijdens jouw opleiding te meten. Vraag van tevoren goed na of de score bepalend is voor jouw voortgang. Vroeger was de talentscan ROC namelijk bindend om over te mogen. Tegenwoordig als het goed is niet meer. Maar vraag dit dus altijd na.
 • Ook al is de test niet meer bindend, kan een goede uitslag wel bepalen of jij bijvoorbeeld naar mbo 4 mag. Als jouw score heel goed zijn, mag je misschien eerder een andere opleiding doen. Vraag dit na bij jouw studieadviseur.

Hoe komt de AMN test uitslag tot stand?

Je krijgt een bepaald aantal punten voor de AMN toets. Vervolgens wordt jouw uitslag vergeleken met andere mensen die ook die toets hebben gemaakt. Die groep heet de normgroep. Het is dan de bedoeling dat jouw score hoger is dan het gemiddelde van die normgroep. Dan ben je “geslaagd”.

Wanneer ben je klaar om de capaciteitentest te maken? 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, moet je dus het gemiddelde van de normgroep verslaan. Als jij oefent, heb je een veel grotere kans om die normgroep te verslaan. In ons systeem zie je aan het eind van een test een overzicht staan met de uitslagen. Je ziet jouw score staan en het gemiddelde. Daarnaast geven wij een advies.Klaar voor de capaciteitentest

Hierboven kan je zien dat “jouw score” 80% is. Dat is precies gelijk aan de aanbevolen score van 8 vragen goed. Daarnaast is deze score hoger dan de gemiddelde score van 78,3%. Als je consequent de gemiddelde score verslaat én onze aanbevolen score haalt, ben je klaar voor de echte test. Niet voor niets slaagt 96% van onze cursisten voor hun test.

Meer voor de AMN Talentscan oefenen?

Wil jij meer oefenen voor de AMN test? Kies dan voor ons oefenpakket. Voor slechts 34,99 kan jij 30 dagen lang oefenen voor de AMN test. Begin vandaag nog! Klik hier om ons oefenpakket aan jouw winkelwagen toe te voegen en af te rekenen.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

34,99

Perfecte voorbereiding op assessment en snel en fijn contact bij vragen.

Nicole

Uitstekend

Gebaseerd op 332 reviews.


Webshop Trustmark and customer reviews

Goede oefen toetsen en zeer goed service. Zeker aan te raden.

Sheila

Goede voorbereiding, uitgebreide toelichting en goede hoeveelheid oefentesten.

Nadine

Hele leuke training gevolgd via RSM. Veel opgestoken over het assessment. Aanrader!!

Petra

Hele leuke training gehad!Inge

Veelgestelde vragen over AMN

De AMN test is een lastige test die uit verschillende soorten vragen bestaat. Het is belangrijk om de vragen van tevoren te oefenen. Want daardoor haal je een zo hoog mogelijk resultaat. 

Als je bij Hellotest oefent, krijg je een specifiek oefenpakket. Dat betekent dat wij vragen hebben samengesteld die je moet snappen voor de test. Je oefent dus geen onnodige dingen! Daardoor ben je minder tijd kwijt én haal je een hoger resultaat op de AMN test.

De AMN test heet ook wel de Talentscan. Deze test wordt afgenomen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en als HR hulpstuk. Met deze test krijg je een inzicht in jouw persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en competenties.

De AMN test wordt gebruikt om jouw persoonlijkheid, capaciteiten en competenties in kaart te brengen. Dit kan handig zijn om te zien of je bijvoorbeeld wel op het juiste onderwijsniveau zit. Moet je misschien van de havo naar het vwo? Of juist andersom? Daarnaast kan de AMN test als leidraad worden gebruikt voor jouw ontwikkeling. Je krijgt een beeld van jouw sterke en zwakke competenties. Dan kun je aan competenties werken waar je nu (nog) niet zo sterk in bent.

AMN staat voor Assess, Manage en Navigate.

Een AMN test duurt ongeveer 2 uur. In die tijd worden jouw persoonlijkheid, capaciteiten en competenties in kaart gebracht.

De AMN talentscan is een veelgebruikt assessment. Deze test wordt afgenomen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en als HR hulpstuk. Met deze test krijg je een inzicht in jouw persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en competenties.

Een AMN test bestaat uit een aantal onderdelen: persoonlijkheidstest, competentievragenlijst en een capaciteitentest. De capaciteitentest toetst jouw numerieke aanleg, verbale aanleg en abstract redeneervermogen.

Inhoud accordeon

AMN staat voor Assess, Manage en Navigate.

De AMN talentscan is een veelgebruikt assessment. Deze test wordt afgenomen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en als HR hulpstuk. Met deze test krijg je een inzicht in jouw persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en competenties.

Een AMN test bestaat uit een aantal onderdelen: persoonlijkheidstest, competentievragenlijst en een capaciteitentest. De capaciteitentest toetst jouw numerieke aanleg, verbale aanleg en abstract redeneervermogen.

De AMN talentscan is een veelgebruikt assessment. Deze test wordt afgenomen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en als HR hulpstuk. Met deze test krijg je een inzicht in jouw persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en competenties.