Premasterassessment VU oefenen

Deze cursus bereid je voor op de capaciteitentest van het premasterassessment aan de VU. Het premasterassessment is ontwikkeld door NOA en heet de MCT-H. Ons oefenpakket is speciaal ontwikkeld voor deze test en bereid je dus perfect voor.

Voor deze faculteiten
Wat ga je leren
Wat je ontvangt in de cursus

24,99

Ook te koop als onderdeel van ons totaalpakket.

4.4/5
Corstiaan Smit
"Wist je dat maar 45% van de kandidaten voor het assessment slaagt zonder te oefenen?"

Premasterassessment oefenen gratis

Probeer een Premasterassessment oefentoets met de verschillende onderdelen.

Premasterassessment

Voor sommige opleidingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam moet je een premasterassessment maken. Onderdeel van het premasterassessment is de cognitieve capaciteitentest. Als je deze capaciteitentest met goed resultaat afrondt, en aan de andere voorwaarden voldoet, kan je toegelaten worden tot de opleiding.

Halen van de cognitieve capaciteitentest begint bij een goede voorbereiding. Dankzij ons oefenpakket kan jij alle losse onderdelen oefenen. Op die manier ben je optimaal voorbereid op de echte capaciteitentest.

NOA MCT-H

De cognitieve capaciteitentest is ontwikkeld door NOA. De test die je moet maken heet de MCT-H: multiculturele capaciteiten test voor hoger niveau. De score wordt vergeleken met de normgroep die door de VU is vastgesteld.

Voor wie is het premasterassessment?

Als je een HBO bachelor diploma hebt en aan een premaster aan de volgende faculteiten wilt deelnemen:

 • Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteit der Geesteswetenschappen

Het premasterassessment wordt bij de volgende premasters afgenomen:

 • Bewegingswetenschappen (FGB)
 • Pedagogische wetenschappen (FGB)
 • Beleid, Communicatie en Organisatie (FSW)
 • Bestuurskunde (FSW)
 • Culture, Organization and Management (FSW)
 • Political Science (FSW)
 • Social and Cultural Anthropology (FSW)
 • Sociologie (FSW)
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen (FGW)
 • Erfgoedstudies (FGW)
 • History (FGW)
 • Kunst- en Cultuurwetenschappen (FGW)
 • Letterkunde (FGW)
 • Taalwetenschappen (FGW)

Waaruit bestaat het oefenpakket

Je kunt de volgende onderdelen verwachten:

Rekenvaardigheden

Rekenvaardigheden zijn vergelijkbaar met hoofdrekenen. Het is de bedoeling dat je eenvoudige berekeningen uitvoert. Denk hierbij aan: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Het lastige aan dit onderdeel is dat je vaak veel berekeningen in korte tijd moet uitvoeren. Goed oefenen, zorgt ervoor dat je sneller en nauwkeuriger wordt.

Woordrelaties

Bij woordrelaties krijg je een woord en moet je een woord aanwijzen met dezelfde of tegengestelde betekenis. Je moet dus op zoek naar synoniemen en antoniemen. Daarvoor moet je veel woorden kennen. In ons oefenpakket vind je de meest voorkomende antoniemen en synoniemen. Zo leer je veel combinaties kennen.

Woordanalogieën

Bij analogieën krijg je twee aantal woorden te zien met een onderliggend verband. Je moet vervolgens aangeven welk woord hetzelfde verband deelt met het gegeven derde woord.

Exclusie

Bij exclusie krijg je een aantal figuren te zien. Deze staan niet op volgorde. Het is dan de bedoeling dat je aanwijst welk figuur er niet bij hoort. Je moet dus een verband vinden waaraan alle figuren, behalve één, voldoet. Dankzij ons oefenpakket leer je de verschillende soorten verbanden herkennen.

Componenten

Bij componenten moet je krijg je een gebroken figuur te zien. Het is de bedoeling dat je dan aanwijst welk compleet figuur hiermee gevormd kan worden.

Hoe komt de score voor de test tot stand?

Je krijgt een bepaald aantal punten voor het premasterassessment. Vervolgens wordt jouw uitslag vergeleken met andere mensen die ook die toets hebben gemaakt. Die groep heet de normgroep. Het is dan de bedoeling dat jouw score hoger is dan het gemiddelde van die normgroep. Dan ben je “geslaagd”.

Wanneer ben je klaar om de capaciteitentest te maken? 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, moet je dus het gemiddelde van de normgroep verslaan. Als jij oefent, heb je een veel grotere kans om die normgroep te verslaan. In ons systeem zie je aan het eind van een test een overzicht staan met de uitslagen. Je ziet jouw score staan en het gemiddelde. Daarnaast geven wij een advies.Klaar voor de capaciteitentest

Hierboven kan je zien dat “jouw score” 80% is. Dat is precies gelijk aan de aanbevolen score van 8 vragen goed. Daarnaast is deze score hoger dan de gemiddelde score van 78,3%. Als je consequent de gemiddelde score verslaat én onze aanbevolen score haalt, ben je klaar voor de echte test. Niet voor niets slaagt 96% van onze cursisten voor hun test.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

24,99

Perfecte voorbereiding op assessment en snel en fijn contact bij vragen.

Nicole

Uitstekend

Gebaseerd op 332 reviews.


Webshop Trustmark and customer reviews

Goede oefen toetsen en zeer goed service. Zeker aan te raden.

Sheila

Goede voorbereiding, uitgebreide toelichting en goede hoeveelheid oefentesten.

Nadine

Hele leuke training gevolgd via RSM. Veel opgestoken over het assessment. Aanrader!!

Petra

Hele leuke training gehad!Inge

Veelgestelde vragen

De beste manier om voor de NOA test te oefenen, is met het oefenpakket van Hellotest. Omdat er een aantal onderdelen in het assessment uniek voor NOA zijn is het belangrijk om je hier goed op voor te bereiden. NOA biedt ook relatief weinig voorbeeldvragen aan voor kandidaten. Ook een gratis NOA test is niet genoeg om je goed voor te bereiden. Wil je voor de NOA assessment oefenen op een kwalitatieve manier, kies dan voor het oefenpakket van Hellotest.

Het Hellotest oefenpakket dat we hebben samengesteld, bevat alle onderdelen die je mogelijk kunt krijgen bij de NOA test. Zo kun je de NOA online capaciteitentest oefenen, waar en wanneer je dat wilt. Na afronding van het oefenpakket ben je bekend met de manier waarop de vragen voor het assessment gesteld kunnen worden. Ook ben je per onderdeel in staat om de juiste strategie en aanpak te hanteren. Doordat je op een niveau oefent wat vergelijkbaar is met de vragen op het assessment ben je perfect voorbereid.

De NOA test is een capaciteitentest. Er zijn twee capaciteitentesten: de MCT-H en MCT-M. De MCT-H en MCT-M test zijn afkortingen. MCT staat voor Multiculturele Capaciteitentest, -H en -M geven het niveau aan. Dat is respectievelijk hoger en middel.

Beide testen bestaan uit acht onderdelen. Er zit veel overlap in, maar er zijn ook verschillen. De MCT-H test wordt veel meer ingezet bij selectieassessments. De NOA online capaciteitentest MCT-M test wordt dan weer veel meer gebruikt als toelating voor opleidingen.

De NOA test is een capaciteitentest die ontwikkeld is door NOA. Deze test wordt op twee niveaus afgenomen: midden en hoog. De testen heten dan MCT-M of MCT-H. De onderdelen zijn hetzelfde, je krijgt namelijk een selectie uit of juist alle 8 onderdelen: cijferreeksen, componenten, controleren, exclusie, rekenvaardigheden, spiegelbeelden, woordanalogieën en woordrelaties. 

Met al deze onderdelen ontstaat een goed beeld van jouw abstracte, numerieke, ruimtelijke en verbale vaardigheden. Dat kan dan gebruikt worden om te bepalen of jij geschikt bent voor een bepaalde baan of opleiding.

De NOA MCT-H staat voor NOA Multiculturele Capaciteiten Test – Hoog. Dat is de test die NOA heeft ontwikkeld voor mensen met hbo- of wo-niveau. Deze test wordt gebruikt om te toetsen om mensen geschikt zijn voor een functie op hbo/wo-niveau of om te kijken of iemand toegelaten kan worden tot een hbo- of wo-opleiding.

Een NOA test geeft een opleiding of recruitmentbureau een duidelijk inzicht in jouw capaciteiten. Deze worden getest aan de hand van verschillende oefeningen. De NOA test bestaat uit de onderdelen rekenvaardigheid, componenten, woordrelaties, cijferreeksen, controleren, spiegelbeelden, woordanalogieën en exclusie.

 

De Multiculturele Capaciteitentest – Hoog (NOA MCT-H) bestaat uit de acht verschillende onderdelen hierboven. De capaciteitentest meet vier verschillende factoren:

 • Logisch redeneervermogen & ruimtelijk inzicht. Deze capaciteiten worden getest aan de hand van visuele informatie zoals figuurreeksen.
 • Numeriek redeneervermogen. Deze capaciteiten worden getest aan de hand van cijferreeksen en rekenvaardigheden.
 • Verbaal redeneervermogen. Deze capaciteiten worden getest via woordkennis en verbanden tussen onderlinge woorden.
 • Deze capaciteiten worden getest aan de hand van snelheid en nauwkeurigheid.

De Multiculturele Capaciteitentest – Middel (NOA MCT-M) bestaat uit acht verschillende onderdelen. De capaciteitentest meet verschillende factoren:

 • Logisch Redeneren. Dit wordt gemeten aan de hand van visuele informatie, bijvoorbeeld figuurreeksen.
 • Ruimtelijk inzicht. Dit wordt gemeten via visuele informatie, bijvoorbeeld spiegelen en componenten.
 • Numerieke capaciteiten. Rekenvaardigheid en cijferreeksen worden getoetst om deze vaardigheden te meten.
 • Verbale capaciteiten. Via woordanalogieën en woordrelaties wordt er getest op verbaal redeneervermogen.
 • Schoolse vaardigheden. Deze test meet vaardigheden die tijdens de schooltijd zijn geleerd. Dit is een nogal breed begrip, en valt daarom niet voor te bereiden.
 • Perceptuele snelheid. Via het onderwerp controleren wordt de waarnemingssnelheid getoetst.

De NOA persoonlijkheidsscan is een Big Five persoonlijkheidstest met een toegevoegde dimensie: integriteit. Daarom noemen zij dit ook wel de Big Six. Daarnaast worden 25 onderliggende persoonlijkheidsaspecten gemeten. De NOA persoonlijkheidsscan bestaat uit de volgende dimensies:

 1. extraversie
 2. zorgvuldigheid, ordelijkheid, gewetensvolheid of plichtsgetrouwheid
 3. emotionele stabiliteit
 4. vriendelijkheid, servicegerichtheid, behulpzaamheid, inschikkelijkheid, onbaatzuchtigheid of mildheid
 5. openstaan voor ervaringen, openstaan voor verschillende ideeën of openheid
 6. integriteit, eerlijkheid en behoefte aan status.

Ga nu premasterassessment VU oefenen voor 24,99