Retourbeleid & ruilen

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

Waardevermindering

Indien het product meer gebruikt is dan redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen, wordt hiervoor waardevermindering toegepast op het terug te betalen bedrag. Onder redelijkerwijs uitproberen van het product wordt verstaan:

Openen en lezen van de lessen van het product.
Openen en maken van ten hoogste één quiz / toets (behorend bij een les of oefentoets) van een product.

Termijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft.

Ruilen

Indien u het verkeerde product heeft aangeschaft is het mogelijk dit binnen een termijn van 14 dagen voor een ander product te ruilen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

Slagingsgarantie

Op sommige van onze producten geldt een slagingsgarantie. Dat betekent dat jij jouw aankoopbedrag terugkrijgt, als je jouw test niet haalt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden: 

 • Tenminste 50% van de oefentoetsen per onderdeel gehaald, dus boven de aanbevolen score.
 • Alleen de oefentoetsen gemaakt voor de afnamedatum van de echte test tellen mee.
 • Bewijs dat je de test niet gehaald hebt.

Uitoefenen herroepingsrecht

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

Hellotest B.V.
President Steynplantsoen 11-3
1091NE Amsterdam

Modelformulier herroepingsrecht

Klik hier om het modelformulier te downloaden. Of gebruik het formulier hieronder.


  *verplicht

  Algemene voorwaarden

  Hier vind je de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website.

  Bedrijfsgegevens

  Hier vind je alle informatie over Hellotest B.V. inclusief contactmogelijkheden.

  Cookiebeleid

  Hier lees je welke cookies wij gebruiken en met welke reden.

  Disclaimer

  Hier vind je onze disclaimer voor het gebruik van deze website.

  Privacyverklaring

  Hier lees je hoe we omgaan met jouw gegevens en welke rechten je hebt.

  Retourbeleid

  Hier lees je hoe je jouw bestelling kunt retourneren en ruilen.