Algemene informatie – matrixen oefenen

Waarschijnlijk hoor je pas van matrixen zodra je wordt uitgenodigd voor een assessment. De matrix is ontwikkeld vanuit de psychometrie, de wetenschap achter het e-assessment, door John Raven. Matrixen worden beschouwd als één van de beste voorspellers van aangeboren intelligentie. Omdat de logica achter matrixen niet lijkt op iets wat je veel in het dagelijks leven zult gebruiken, is dit iets wat veel mensen niet direct onder de knie hebben. De ervaring is wel dat Matrixen zeer goed te trainen zijn: als je bekend raakt met de principes achter de matrix kun je je score ontzettend veel verbeteren.

Logisch redeneren
Een matrix is een manier om logisch redeneren te testen, dit wordt ook wel abstract redeneren of inductief redeneren genoemd. Je krijgt bij een matrix een figuur te zien met meestal negen vlakken. Hiervan is één vlak leeg en via logisch redeneren moet je vaststellen welk figuur dit is. Hiervoor kun je kiezen uit een multiple choice antwoord. Veel mensen vinden matrixen moeilijk omdat er in meerdere richtingen een verband gezocht moet worden, zowel horizontaal als verticaal.

Voorbeeld matrixen oplossen

Voordat je aan de slag gaat met Matrixen is het erg verstandig om eerst aan de slag te gaan met reguliere (bewegende) figuurreeksen. Zo krijg je een beeld van wat er gedurende de test van je gevraagd wordt. Matrixen zijn eigenlijk een overtreffende trap van een figuurreeks omdat je zowel horizontaal als verticaal logische verbanden kunt vinden. Zie hieronder een voorbeeld van een simpele matrix:

pi_ma_les_1_1

Het advies is om eerst te kiezen of je de analyse liever horizontaal of verticaal doet. In principe zou het niet uit moeten maken maar het is wel goed om hier een plan bij te hebben. Voor nu kiezen we voor horizontale analyse.

Als je naar het totale plaatje kijkt zie dat deze matrix negen vlakken heeft. De matrix bestaat uit drie rijen en drie kolommen. Als je dan horizontaal analyseert zie je dat de eerste rij een zwarte ster, een blauw kruis en een rode pijl bevat. Als je naar de tweede rij kijkt zie je dat hier wederom een blauw kruis, een rode pijl en een zwarte ster te zien zijn. Als iets zowel voor de eerste als voor de tweede regel geldt, heb je een patroon gevonden. Dit patroon zou in principe moeten gelden voor de derde regel.

Je ziet in dit geval dat er wederom een rode pijl en een zwarte ster staan. Om deze regel compleet te maken heb je dus weer een blauw kruis nodig. Daarmee  is antwoord A het logische antwoord om deze matrix compleet te maken.

Complexe matrixen
Een matrix kan ook andere logica hebben. Zie wederom een voorbeeld hier beneden.

pi_ma_les_3_2

Als je deze matrix wederom logisch analyseert volgens de horizontale lijn zie je dat de eerste rij bestaat uit een oranje pijl, een enkele pijl en een dubbele pijl. De tweede rij bestaat wederom uit een oranje pijl, een enkele pijl en een dubbele pijl. Ook dit geldt voor de derde rij met wederom een oranje pijl, een enkele pijl en een dubbele pijl. Omdat alle antwoorden ook een dubbele pijl laten zien ben je hier nog niet verder in je analyse.

De volgende stap is dan ook om verticaal naar de matrix te kijken. Je ziet dat de oranje pijl van boven naar beneden eerst 90 graden draait, een kwartslag, en dan 180 graden draait, volledig spiegelen. Hetzelfde geldt voor de enkele pijl. Als je die van boven naar beneden volgt, zie je dat die eerst 90 graden draait en daarna 180 graden. Omdat we nu wederom een regel hebben gevonden die op twee kolommen van toepassing is zal deze ook gelden voor de derde kolom.

Daarmee is het goede antwoord, antwoord C.