Wat is spiegelen?

Spiegelen is een onderdeel van logisch redeneren. Bij spiegelen moet je aangeven welke figuren gespiegeld zijn. Per vraag zijn er telkens twee figuren gespiegeld ten opzichte van het gegeven figuur. De andere figuren zijn dan alleen gedraaid.

Spiegelen wordt gebruikt met eenvoudige tot uitgebreidere figuren. Wel zijn deze vrijwel altijd abstract. Het voordeel van spiegelen is dat het daardoor cultuurvrij is. Ongeacht iemands afkomst, opleiding of taal kan deze test ingezet worden. Er is geen oneerlijk voordeel door iemands achtergrond.

Spiegelen oefenen

Begin met oefenen voor spiegelen. Wij bieden per assessmentbureau unieke, door ons ontwikkelde spiegel oefeningen.

Hoe kun je spiegelen oefenen?

Spiegelen kom je tegen in de multiculturele capaciteitentest midden en hoog tegen van assessmentbureau NOA. Bij het onderdeel spiegelen moet je aangeven of een figuur gespiegeld is. Je krijgt dan een voorbeeldfiguur te zien en enkele andere figuren. De andere figuren zijn gespiegeld of gedraaid. Door de abstracte vormen en vreemde posities kan het soms lastig zijn om het antwoord direct te zien.

Ons NOA oefenpakket bevat oefeningen voor spiegelen. Daarmee raak je bekend met dit assessment onderdeel. Daarnaast leer je goed letten op bijzonderheden waardoor je eerder een antwoord vindt. Dat zorgt uiteindelijk voor een betere score van jouw test.

Voorbeeld spiegelen

Bij spiegelen krijg je eerst een voorbeeld te zien.

Voorbeeld spiegelen

Er worden een aantal antwoordopties gegeven. Van deze opties is er één gespiegeld.

Voorbeeld spiegelen

Het figuur linksboven is gespiegeld. De andere figuren zijn gedraaid.

Tips om spiegelen op te lossen

Spiegelen is eigenlijk een kwestie van goed kijken. Maak het jezelf makkelijk door op de volgende dingen te letten:

 1. Kies een hoek; welke kant buigt deze op?
 2. Volg de hoek in de antwoordopties. Als deze niet dezelfde kant op buigt, is deze waarschijnlijk gespiegeld.

Als je geen hoek of uitstulping kunt vinden, zoek dan naar een schuine lijn. Het gaat erom dat iets schuin naar links of rechts staat. Dan is dat makkelijk te volgen en herkennen in de antwoorden.

NOA spiegelen oefenen

Spiegelen met figuren is een onderdeel van logisch redeneren. Er wordt gekeken hoe goed de kandidaat in staat is om visuele informatie te verwerken en de juiste conclusies te trekken.

Mensen zijn van nature zeer goed in het herkennen van patronen. Kandidaten ervaren spiegelen zelden als moeilijk. De complexiteit van dit onderdeel zit vaak in de grote hoeveelheid vragen die in korte tijd gemaakt moeten worden.

Aanvullend is er voor selectieprocedures vaak vereist dat de score hoger is dan de normgroep. Met meer oefening is de kans dan groter om de normgroep te verslaan.

 • Eén voorbeeld, vijf antwoorden.
 • Lijnen en figuren door elkaar.
 • Totale tijd voor hele onderdeel.
 • Oneindig aantal vragen mogelijk.
NOA spiegelbeelden oefenen

Kies het juiste oefenpakket

NOA MCT-M

€35 30 dagen toegang
 • Cijferreeksen
 • Controleren
 • Componenten
 • Exclusie
 • Rekenvaardigheid
 • Spiegelen
 • Woordanalogieën
 • Woordrelaties
 • Basis en complexe lessen
 • Oefentoetsen op niveau

NOA MCT-H

€35 30 dagen toegang
 • Cijferreeksen
 • Controleren
 • Componenten
 • Exclusie
 • Rekenvaardigheid
 • Spiegelen
 • Woordanalogieën
 • Woordrelaties
 • Basis en complexe lessen
 • Oefentoetsen op niveau