Wat is een Cubiks assessment?

Cubiks is een assessmentbureau dat actief is in diverse Europese landen. In Nederland bestaat het assessment vaak uit drie onderdelen: numeriek redeneren, verbaal redeneren en abstract redeneren. Cubiks maakte voorheen gebruik van de Reasoning for Business (RfB) test. Tegenwoordig maakt Cubiks gebruik van de Logiks test, Advanced of Intermediate. Tenzij anders vermeld, zul je de Logiks test krijgen. Vraag dit eventueel na bij de recruiter of het bedrijf waar je solliciteert.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle Cubiks assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan Cubiks. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Waarom een Cubiks assessment?

Tijdens het sollicitatietraject van sommige bedrijven wordt er gebruikgemaakt van de Cubiks assessments. Wanneer je deze goed oefent, kun je een streepje voor hebben op de concurrentie. Een selectie uit de bedrijven die gebruikmaken van het Cubiks assessment zijn ABN AMRO, Audi en Shell.

Verschillende vormen van Cubiks assessment

Er zijn twee soorten Cubiks testen, namelijk Cubiks Logiks Intermediate en Cubiks Logiks Advanced. Hieronder zullen we deze twee tests uitgebreid toelichten.

Cubiks test: Logiks Intermediate

Onderdelen van de Logiks Intermediate test van Cubiks

De Cubiks Logiks Intermediate test bestaat altijd uit dezelfde onderdelen. Dit zijn een numeriek, een verbaal en een abstract onderdeel. Wel bestaan het numerieke en het verbale gedeelte uit meerdere type vragen.

 • Logiks numeriek redeneren: bestaat uit rekenvaardigheden, sommen en cijferreeksen. Rekenvaardigheden en sommen meten het vermogen om eenvoudige rekenkundige problemen op te lossen. Een cijferreeks is een rij getallen die een onderliggend patroon volgen. Aan de hand van het onderliggende patroon kan het volgende getal in de reeks worden vastgesteld.
 • Logiks verbaal redeneren: bestaat uit analogieën, woordrelaties, verbale exclusie en syllogismen. Woordrelaties en verbale exclusie meten het vermogen om snel verbanden in woordgroepen te herkennen. Analogieën meten het vermogen om snel verbale relaties te leggen. Syllogismen meet het vermogen om logische verbanden te trekken op basis van stellingen.
 • Logiks abstract redeneren: bestaat uit het oplossen van figuurreeksen. De figuurreeksen van de Cubiks test zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat ze opeenvolgend zijn en een onderliggend logisch patroon volgen. Aan de hand van dit patroon kan het volgende figuur in de test worden vastgesteld.

Waar wordt de Cubiks General (Intermediate) test voor gebruikt?

De Cubiks Logiks General test wordt op diverse plekken gebruikt. Er zijn geen specifieke bedrijfstakken te bepalen die wel of niet gebruikmaken van de Logiks Intermediate test. Juist het algemene karakter van de Logiks Intermediate test maakt het een geschikte test voor diverse beroepsgroepen en opleidingsniveaus.

Voor wie wordt de Cubiks General (Intermediate) test ingezet?

De Cubiks Logiks Intermediate test wordt breed ingezet. Dit betekent dat de Cubiks test onafhankelijk van een bepaalde studierichting kan worden ingezet. Hierbij geldt wel dat mensen met een bepaalde beroepsgroep of studierichting de Cubiks test anders ervaren.

Het verbaal redeneren gedeelte valt meer binnen de beroepsgroep waarbij taal belangrijk is. Dit kan bijvoorbeeld de advocatuur zijn. Het numeriek redeneren onderdeel wordt juist vooral lastig ervaren door mensen met een rechten achtergrond. Hierbij zijn bedrijfskundig en economisch opgeleide mensen in het voordeel.

Hoe ziet de structuur van de Cubiks General (Intermediate) test er uit?

De General Intermediate test kent een aantal eigenschappen die deze Cubiks test uniek maakt ten opzichte van andere capaciteitentesten en intelligentietesten.

 • Onderdelen: zeer veel onderdelen. Het lijkt alsof er slechts drie onderdelen zijn, maar je wordt op meer soorten logische vragen getest.
 • Tijdsindeling: één tijd voor alle vragen. Deze Cubiks test geeft een set tijd waarbinnen alle vragen moeten worden beantwoord. Hiermee kan het zinvol zijn om bij moeilijke vragen te beslissen om die te gokken en de volgende vraag te proberen. De tijd staat zeer krap bij het invullen van de Cubiks General Intermediate test.
 • Score: wordt bepaald op basis van aantal beantwoorde en correct ingevulde vragen.
 • Tactiek en aanpak: omdat het vaak voorkomt dat kandidaten te lang stilstaan bij een te moeilijke vraag wordt niet altijd de hoogst mogelijke score gehaald. Door goed te leren wanneer je een vraag moet gokken of juist door moet werken naar het antwoord kan een veel betere score worden behaald.

Ervaringen van Hellotest met de Cubiks Logiks Intermediate test

Corstiaan (assessment trainer bij Hellotest): “De Cubiks General Intermediate test vraagt veel van sollicitanten. In een korte tijd moeten zeer veel vragen gemaakt worden. Daarnaast zijn de vragen erg gevarieerd wat het erg lastig maakt.”

Tips bij de Cubiks Logiks Intermediate test

Corstiaan: “Zorg dat je weet welke vragen je kunt verwachten tijdens de Cubiks Logiks Intermediate test. Daarnaast is het belangrijk om echt te oefenen op tijdsdruk. Die is namelijk zeer hoog bij de Intermediate test.”

Cubiks test: Logiks Advanced

Onderdelen van de Logiks Advanced test van Cubiks

De Cubiks Logiks Advanced test bestaat vrijwel altijd uit dezelfde onderdelen. Dit zijn figuurreeksen, rekenen met tabellen en het analyseren van teksten. In het Cubiks assessment wordt er gebruikgemaakt van de termen Logiks numeriek, Logiks verbaal en Logiks abstract.

 • Logiks numeriek redeneren: bestaat uit het oplossen van grafieken en tabellen. Aan de hand van getoonde numerieke informatie moet het juiste antwoord worden gekozen. Er is een grote verscheidenheid aan vragen mogelijk. Cubiks Logiks numerical advanced kan bijvoorbeeld bestaan uit het oplossen van vragen over wisselkoersen, indexcijfers, staafdiagrammen, etc.
 • Logiks verbaal redeneren: bestaat uit het analyseren van teksten. Aan de hand van de teksten moeten stellingen worden beoordeeld. Dit kan zowel de keuze uit ‘waar’, ‘niet waar’, of ‘niet te beoordelen’ als gerichte antwoorden op vragen.
 • Logiks abstract redeneren: bestaat uit het oplossen van figuurreeksen. De figuurreeksen van de Cubiks test zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat ze opeenvolgend zijn en een onderliggend logisch patroon volgen. Aan de hand van dit patroon kan het volgende figuur in de test worden vastgesteld.

Waar wordt de Cubiks Logiks Advanced General test voor gebruikt?

De Cubiks Logiks General test wordt op diverse plekken gebruikt. Er zijn geen specifieke bedrijfstakken te bepalen die wel of niet gebruik maken van de Logiks Advanced General test. Juist het algemene karakter van de Logiks Advanced test maakt het een geschikte test voor diverse beroepsgroepen en opleidingsniveaus.

Voor wie wordt de Logiks Advanced General test ingezet?

De Cubiks Logiks Advanced test wordt breed ingezet. Dit betekent dat deze Cubiks test onafhankelijk van een bepaalde studierichting kan worden ingezet. Hierbij geldt wel dat mensen met een bepaalde beroepsgroep of studierichting de Cubiks test anders ervaren.

Het verbaal redeneren gedeelte valt meer binnen de beroepsgroep waarbij taal belangrijk is. Dit kan bijvoorbeeld de advocatuur zijn. Het numeriek redeneren onderdeel wordt juist vooral lastig ervaren door mensen met een rechten achtergrond. Hierbij zijn bedrijfskundig en economisch opgeleide mensen in het voordeel.

Hoe ziet de structuur van de Cubiks Logiks Advanced test er uit?

De Logiks Advanced test kent een aantal eigenschappen die de Cubiks test uniek maakt ten opzichte van andere capaciteitentesten en intelligentietesten.

 • Onderdelen: De Cubiks test bestaat altijd uit alle drie de onderdelen.
 • Tijdsindeling: één tijd voor alle vragen. Deze Cubiks test geeft een set tijd waarbinnen alle vragen moeten worden beantwoord. Hiermee kan het zinvol zijn om bij moeilijke vragen te beslissen om die te gokken en de volgende vraag te proberen.
 • Score: wordt bepaald op basis van aantal beantwoorde en correct ingevulde vragen.
 • Tactiek en aanpak: omdat het vaak voorkomt dat kandidaten te lang stilstaan bij een te moeilijke vraag wordt niet altijd de hoogst mogelijke score gehaald. Door goed te leren wanneer je een vraag moet gokken of juist door moet werken naar het antwoord kan een veel betere score worden behaald.

Ervaringen van Hellotest met de Cubiks Logiks Advanced Test

>Corstiaan (assessment trainer bij Hellotest): “De Cubiks Logiks Advanced test wordt steeds meer gebruikt. De kans is groot dat je de test tegen gaat komen bij het solliciteren.”

Tips bij de Cubiks Logiks Advanced test

Corstiaan: “Zorg dat je bekend bent met het type vragen die gesteld kunnen worden. Dan kun je goed inschatten of je een vraag moet overslaan of juist maken. Op die manier haal je jouw maximale score.”

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Wat meet de Cubiks test?

Cubiks assessments worden voornamelijk gebruikt voor het beoordelen van individuele werknemers en het ontwikkelen van talent. Daarnaast zetten sommige bedrijven deze testen in hun assessment centers om de redeneringscapaciteiten van de kandidaten te evalueren en om kandidaten te selecteren die het meest geschikt zijn voor de vacatures.

Wat meet de Cubiks persoonlijkheidstest?

Cubiks heeft ook persoonlijkheidstesten ontwikkeld. Daarmee maken ze gebruik van twee verschillende persoonlijkheidstesten: de PAPI en de Cubiks Factors. De PAPI bestaat weer uit de PAPI N en de PAPI I. De PAPI N staat voor normerend, in dat geval krijg je een stelling te zien en moet je op een schaal van 1 tot 7 aangeven in hoeverre deze bij je past. De PAPI I staat voor ipsatief, in dat geval krijg je drie stellingen te zien waarvan je moet aangeven welke het meest en minst bij je passen. Er blijft dan dus altijd één stelling over. Voor de PAPI (N of I) is geen tijdslimiet maar heb je zo’n 25 tot 30 minuten nodig. De meest gebruikte vorm van de PAPI persoonlijkheidstest is de PAPI 3-I test. Deze PAPI 3-I test wordt door veel werkgevers gebruikt om kandidaten te screenen op werk. Het wordt zelfs beschouwd als de leidende persoonlijkheidsbeoordeling in de industrie.

De Cubiks Factors is een tweede persoonlijkheidstest die wordt gebruikt. In dit geval moet je 54 stellingen beantwoorden. Je moet dan op een schaal van 1 tot 7 aangeven in hoeverre de stelling bij je past. Voor deze persoonlijkheidstest heb je ongeveer 10 minuten nodig maar er zit geen tijdslimiet op.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Bij het Cubiks assessment is een vaste tijd per onderdeel vastgesteld. Voor de Cubiks Logiks Advanced test geldt dat je ongeveer 25 minuten per onderdeel krijgt. Met vier onderdelen zul je dus 100 minuten bezig zijn aan het Cubiks assessment zelf. Tel daar nog enkele minuten bij op om de instructies goed te lezen.

Voor de Cubiks Logiks Intermediate krijg je een set tijd waarbinnen alle vragen moeten worden beantwoord. Hiermee kan het zinvol zijn om bij moeilijke vragen te beslissen om die te gokken en de volgende vraag te proberen. De tijd staat zeer krap bij het invullen van de Cubiks General Intermediate test.

Tijdens het Cubiks assessment mag je gebruikmaken van een rekenmachine en pen en papier.

Welke vaardigheden heb je nodig om de Cubiks test te maken?

Bij het maken van een Cubiks assessment worden meerdere vaardigheden van je gevraagd. De belangrijkste vaardigheden zijn:

 • het vermogen om in een beperkte tijd de Cubiks test te maken en rustig te blijven;
 • complexe informatie kunnen verwerken;
 • abstracte, verbale en numerieke problemen oplossen.

Omdat elke test een zeer specifieke aanpak nodig heeft, is het erg belangrijk om bekend te raken met de vraagstelling van de Cubiks test. Per onderdeel gelden specifieke vaardigheden, neem deze van tevoren goed door.

Hoe kan ik Cubiks online oefenen?

Op de website van Cubiks kun je enkele voorbeeldvragen oefenen. Dit geeft een eerste indruk van het type vragen wat je op het Cubiks assessment moet beheersen. Omdat de uitleg en het aantal vragen zeer beperkt is, is het verstandig extra te oefenen. De tijd die je per onderdeel kwijt bent aan voorbereiding hangt vaak sterk af van je achtergrond en opleiding. Een bedrijfskundige zal minder moeite hebben met de tabellen, een jurist weer minder moeite met het analyseren van teksten.

Wil jij het Cubiks assessment oefenen? Met het Cubiks oefenpakket van Hellotest kun jij je voorbereiden op de Cubiks test. De Cubiks online training voor het Logiks assessment bestaat uit 500+ oefenvragen, inclusief uitleg en antwoorden om je op de Logiks test voor te bereiden. Daarmee kun jij het Cubiks assessment oefenen tot in de puntjes!

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor Cubiks:

 • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
 • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
 • 130 testen.
 • 2.290 oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers

Wat is een Cubiks test?

Cubiks heeft op dit moment twee verschillende testen: de Logiks Advanced en de Logiks Intermediate. Elke test is een capaciteitentest en maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Je moet deze test maken om aan te tonen dat je over voldoende capaciteiten beschikt om een functie te vervullen.