HFM Talentindex Selectieassessment

HFM is een van oorsprong Nederlands assessmentbureau. Zij hebben een eigen test ontwikkeld voor het testen van de intelligentie en persoonlijkheid van sollicitanten. Er bestaan verschillende varianten van de test die je kunt verwachten. Zo is er een Volledige Intelligentie Test (VIT), maar er bestaat ook een verkorte variant van.

Verschillende oefeningen

Afhankelijk van de variant van het assessment krijg je een combinatie van cijferreeksen, analogieën, syllogismen, rekenvaardigheid, statische en bewegende figuurreeksen. Als het goed is staat in de uitnodiging precies beschreven welke onderdelen getoetst worden. Vraag het eventueel na bij de recruiter.

Figuurreeksen (bewegend en statisch) – Logisch Redeneren

Dit onderdeel wordt niet bij elk assessment van HFM ingezet dus kijk goed naar de uitnodiging of je dit kunt verwachten. Ook bij het logisch redeneervermogen worden twee type vragen gebruikt. Dit zijn bewegende en statische figuren. Ze worden gedurende de test door elkaar heen gevraagd. Je moet daarom extra goed opletten dat je de juiste aanpak hanteert bij het maken van de vragen. De manier waarop je beide figuurreeksen oplost is namelijk totaal verschillend.

Bij bewegende figuurreeksen krijg je een aantal figuren te zien die onderdeel uitmaken van een grotere reeks. Je moet op basis van de getoonde figuren de onderliggende principes achterhalen van de figuurreeks. Hiermee kun je het volgende figuur uit de reeks voorspellen.

Statische figuurreeksen vormen geen reeks. Je krijgt enkele figuren te zien die één of meer onderliggende eigenschappen delen. Op basis van deze eigenschappen moet je uit de antwoordmogelijkheden twee goede antwoorden kiezen. Beide figuren delen exact de eigenschappen zoals in de getoonde figuren.

Analogieën – Verbaal Redeneren

De manier waarop HFM verbaal redeneren meet, kan op van twee manieren: analogieën en syllogismen. Een analogie is een vergelijking tussen woordparen. Door op beide woordparen exact dezelfde vergelijking toe te passen kun je de analogie oplossen. Tijdens het assessment krijg je enkelvoudige analogieën. Hierbij is één woordpaar al gegeven en kun je dat gebruiken om het andere woordpaar compleet te maken. Op de oefensite van HFM krijg je echter ook dubbele analogieën te zien.

Syllogismen – Verbaal / Logisch Redeneren

Een syllogismen is een klassieke vorm van verbaal redeneren. Overigens noemt HFM syllogismen ook wel logisch redeneren. Op basis van stellingen moet je de juiste conclusie bij die stellingen kiezen. Een voorbeeld is dat alle koeien zoogdieren zijn. Als alle zoogdieren vier poten hebben zal een koe ook vier poten hebben. De koeien horen bij de verzameling zoogdieren. Voor de verzameling zoogdieren geldt dat die allen vier poten hebben. Syllogismen wijken vaak af van de werkelijkheid, dit maakt het erg lastig. Je moet je daarom zeer goed voorbereiden om fouten te voorkomen tijdens het echte assessment.

Cijferreeksen – Numeriek Redeneren

HFM Talentindex gebruikt cijferreeksen voor het onderdeel cijfermatig redeneervermogen. Cijferreeksen zijn een veelgebruikt onderdeel bij diverse assessments. Daarom zit er vaak groot verschil tussen de manier waarop de vragen worden gesteld en welke aanpak de juiste is. Dit geldt ook voor HFM Talentindex. De cijferreeksen die worden gebruikt gelden als relatief moeilijk en ook hier is het wederom erg belangrijk dat je goed bent voorbereid. Op die manier kom je niet voor verrassingen te staan tijdens je assessment.

Rekenvaardigheid – Numeriek Redeneren

Rekenvaardigheid van HFM is een onderdeel wat wederom niet bij elk assessment wordt gevraagd. Bij dit onderdeel is het belangrijk dat je goed weet wat de algemene rekenregels zijn. Daarnaast is het erg handig om snel te kunnen hoofdrekenen. Dit is een vaardigheid die veel mensen niet dagelijks meer gebruiken. Neem daarom de tijd om dit onderdeel voor te bereiden. Op die manier kun je een zo hoog mogelijke score behalen.

Voorbereiden op de test

HFM Talentindex heeft online enkele oefeningen staan. Daarin maak je kort kennis met het type vragen wat je krijgt tijdens het assessment. Onze ervaring is dat je vrijwel geen uitleg krijgt bij het maken van de vragen. Ook zit er veel meer variëteit in het type vragen wat je op je assessment krijgt. Het is belangrijk dat je specifiek oefent voor HFM Talentindex. HFM wijkt bij een aantal onderdelen af qua moeilijkheid ten opzichte van dezelfde onderdelen bij andere bureaus.

Strategie voor het HFM Talentindex Selectieassessment

Bij de Volledige Intelligentie Test krijg je alle vragen geclusterd per onderdeel. Hierbij heb je per onderdeel een maximum tijd. Deze tijd moet je gebruiken om zo veel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Bij HFM mag je vragen overslaan om deze later te maken. Ook kun je teruggaan naar vragen die je later wilt verbeteren. Maak daarom eerst de vragen die je zeker weet goed te hebben. Bij een moeilijke vraag kun je die beter overslaan om later opnieuw te maken. De verkorte test toont alle onderdelen door elkaar. Hierbij heb je voor de gehele test één tijdsblok. Ook hier kan het verstandig zijn om lastige vragen over te slaan om tijd over te houden voor de vragen die je wel weet. Omdat de opzet van het assessment altijd kan veranderen is het erg belangrijk om bij aanvang van het maken van de test de instructies te lezen.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Afhankelijk van de versie van het assessment, verkort of volledig, moet je meer of minder onderdelen maken. Reken per onderdeel ongeveer 15 tot 20 minuten. Als je het assessment thuis maakt kan je gebruikmaken van een rekenmachine en pen en papier.

Bedrijven die er gebruik van maken

E zijn veel bedrijven die gebruik maken van de test van HFM. Als je goed oefent zul je een betere persoonlijke score halen dan ongeoefend.. Je kunt dan sneller en beter dan je concurrenten door de sollicitatieprocedures gaan. Een selectie uit de bedrijven die gebruik maken van HFM zijn:

Liander, Deloitte en Alliander.

Disclaimer

HFM en Hellotest zijn op geen enkele manier aan elkaar verbonden of gelieerd.