HFM is een van oorsprong Nederlands assessmentbureau. Ze hebben een eigen test ontwikkeld voor het testen van de intelligentie en persoonlijkheid van sollicitanten. Op deze pagina lees je alles over het HFM assessment.

Wat is een HFM assessment?

De HFMtalentindex intelligentietest is een test die speciaal is ontwikkeld voor het testen van de intelligentie en persoonlijkheid voor sollicitanten in verschillende branches. Je kunt bij HFM twee verschillende testen krijgen, de Volledige Intelligentietest (VIT test) en de Specifieke Intelligentietest (SIT test). De VIT test is één test die uit een vast aantal vragen bestaat, waarbij je alles door elkaar krijgt. De SIT test bestaat uit vier losse testen die je apart moet maken.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle HFM assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan HFM. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Waarom een HFM assessment?

Veel verschillende bedrijven maken gebruik van een HFM assessment als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Als je de HFM assessment training volgt en veel HFM online oefentoetsen maakt, zul je een betere persoonlijke score halen dan ongeoefend. Je kunt dan sneller en beter dan je concurrenten door de sollicitatieprocedures gaan. Een selectie uit de bedrijven die gebruikmaken van het HFM assessment zijn Liander, Deloitte en Alliander. Deze drie bedrijven maken gebruik van de SIT variant van de HFMtalentindex test.

Hoe ziet de HFMtalentindex intelligentietest eruit?

Er zijn twee soorten HFMtalentindex testen, namelijk de Specifieke Intelligentietest (SIT test) en Volledige Intelligentietest (VIT test).

VIT test van HFMtalentindex intelligence test

Onderdelen van de Volledige Intelligentietest (VIT) van HFM

De VIT test bestaat altijd uit dezelfde vier onderdelen. Dit zijn rekenvaardigheden, cijferreeksen, analogieën en syllogismen. Syllogismen worden door HFM ook vaak logisch redeneervragen genoemd.

 • Rekenvaardigheden: wordt getoetst als onderdeel van numeriek redeneren. De rekenvaardigheden van de VIT test zijn complex. De opgaven van rekenvaardigheden focussen op het oplossen van rekensommen. Dit gaat niet om eenvoudige optel- en aftreksommen. Bij het oplossen wordt een beroep gedaan op numeriek inzicht, en niet alleen hoofdrekenen. Aan de hand van het numeriek inzicht kan worden gekozen om een som uit te rekenen of te schatten.
 • Cijferreeksen: het tweede onderdeel van numeriek redeneren. HFM cijferreeksen bestaan uit een reeks van getallen die een onderliggend patroon volgen. Op basis van de getoonde cijfers kan dit patroon worden bepaald en het volgende cijfer in de reeks vastgesteld worden. De cijferreeksen van de HFM VIT test kennen een grote diversiteit aan mogelijkheden. Naast standaard reeksen wordt er ook veel gebruikgemaakt van breuken en machten. Een goede voorbereiding is essentieel om de HFM cijferreeksen snel en nauwkeurig op te kunnen lossen.
 • Analogieën: wordt getoetst als onderdeel van verbaal redeneren. Bij de analogieën van de VIT test wordt er een voorbeeld analogie getoond. Dit is een woordpaar met een specifieke relatie. Er moet daarna een vergelijkbare analogie aangevuld worden met het juiste antwoord. Dit nieuwe woordpaar moet dezelfde specifieke relatie hebben als het eerste getoonde woordpaar. Dit wordt ook wel een enkelvoudige analogie oplossen genoemd.
 • Syllogismen: een verbaal en logisch onderdeel. Een syllogisme is een logische redenatie op basis van stellingen. De Volledige Intelligentietest gebruikt syllogismen als vorm van logisch en verbaal redeneren. In plaats van dat er een conclusie moet worden beoordeeld met ‘waar’, ‘niet waar’, of ‘niet te beoordelen’ moet de juiste conclusie gekozen worden op basis van de stellingen.

Waar wordt de Volledige Intelligentietest (VIT) voor gebruikt?

De Volledige Intelligentietest wordt op diverse plekken gebruikt. Er zijn geen specifieke bedrijfstakken te bepalen die wel of niet gebruikmaken van de VIT. Juist het algemene karakter van de VIT maakt het een geschikte test voor diverse beroepsgroepen en opleidingsniveaus. De VIT test wordt gebruikt vanaf mbo werk- en denkniveau.

Voor wie wordt de HFM VIT test ingezet?

De VIT test wordt breed ingezet. Dit betekent dat deze versie van het HFM assessment onafhankelijk van een bepaalde studierichting ingezet kan worden.

Hoe ziet de structuur van de HFM VIT test er uit?

De VIT test kent een aantal eigenschappen die de test uniek maakt ten opzichte van andere capaciteitentesten en intelligentietesten.

 • Onderdelen: de VIT test is de enige intelligentietest die gebruikmaakt van de combinatie rekenvaardigheden, cijferreeksen, analogieën en syllogismen. Daarmee is de test snel te herkennen en is duidelijk wat er voorbereid moet worden.
 • Volgorde van onderdelen: De Volledige Intelligentietest heeft als uniek kenmerk dat alle onderdelen door elkaar worden gevraagd. De 68 vragen van de test moeten in 30 minuten beantwoord worden. Doordat alle onderdelen door elkaar gevraagd wordt vereist dit een zeer goede concentratie. Ook de tactiek voor het beantwoorden van de vragen heeft een grote invloed op het resultaat.
 • Score: wordt bepaald op basis van aantal beantwoorde en correct ingevulde vragen. Daarnaast worden de scores van bijvoorbeeld cijferreeksen en rekenvaardigheden samengevoegd tot de score numeriek redeneren.
 • Tactiek en aanpak: zijn erg belangrijk bij de Volledige Intelligentietest. Omdat alle vragen van alle onderdelen binnen dezelfde tijd gemaakt moeten worden is de aanpak doorslaggevend. Bepaal vooraf hoeveel tijd je per type vraag wilt besteden en hou je hieraan. Op die manier is het mogelijk om alle vragen te maken en een goede score te halen. Daarbij moet ingeschat worden welke vragen te moeilijk zijn om in de gestelde tijd te beantwoorden. Die moeten worden overgeslagen zodat er niet onnodig tijd wordt besteed aan te moeilijke vragen.

Ervaringen Hellotest met HFM VIT

Corstiaan (assessment trainer bij Hellotest): “Doordat alle onderdelen tegelijk gemaakt moeten worden is de VIT test een erg lastig assessment.”.

Tips

Corstiaan: “Zorg dat je bekend bent met het type vragen die gesteld kunnen worden. Dan kun je goed inschatten of je een vraag moet overslaan of juist maken. Op die manier haal je jouw maximale score.”

SIT test van HFMtalentindex intelligence test

Onderdelen van de Specifieke Intelligentietest (SIT) van HFM

De SIT test kan per bedrijf uit verschillende onderdelen bestaan. De meest gangbare onderdelen zijn figuurreeksen, cijferreeksen, analogieën en syllogismen. Syllogismen worden door HFM ook vaak logisch redeneervragen genoemd.

 • Figuurreeksen: wordt getoetst als onderdeel van abstract redeneren. Er zijn globaal twee typen te identificeren. De test bestaat uit zowel dynamische figuurreeksen als statische figuurgroepen. Een dynamische reeks kent een opeenvolgend patroon. Zodra je patroon is herleid kan het volgende figuur in de reeks worden vastgesteld. Een statische figuurgroep werkt heel anders. Hierbij delen de getoonde figuren één of enkele eigenschappen. Uit de mogelijke antwoorden moeten twee opties worden geselecteerd die dezelfde kenmerken delen.
 • Cijferreeksen: bestaan uit een reeks van getallen die een onderliggend patroon volgen. Op basis van de getoonde cijfers kan dit patroon worden bepaald en het volgende cijfer in de reeks vastgesteld worden. De HFM SIT cijferreeksen kennen een grote diversiteit aan mogelijkheden. Naast standaard reeksen wordt er ook veel gebruikgemaakt van breuken en machten. Een goede voorbereiding is essentieel om de HFM cijferreeksen snel en nauwkeurig op te kunnen lossen.
 • Analogieën: wordt getoetst als onderdeel van verbaal redeneren. Bij de analogieën van de SIT test wordt er een voorbeeld analogie getoond. Dit is een woordpaar met een specifieke relatie. Er moet daarna een vergelijkbare analogie aangevuld worden met het juiste antwoord. Dit nieuwe woordpaar moet dezelfde specifieke relatie hebben als het eerste getoonde woordpaar. Dit wordt ook wel een enkelvoudige analogie oplossen genoemd.
 • Syllogismen: een verbaal en logisch onderdeel. Een syllogisme is een logische redenatie op basis van stellingen. De Specifieke Intelligentietest gebruikt syllogismen als vorm van logisch en verbaal redeneren. In plaats van dat er een conclusie moet worden beoordeeld met ‘waar’, ‘niet waar’, of ‘niet te beoordelen’ moet de juiste conclusie gekozen worden op basis van de stellingen.

Waar wordt de Specifieke Intelligentietest (SIT) voor gebruikt?

De Specifieke Intelligentietest wordt op diverse plekken gebruikt. Er zijn geen specifieke bedrijfstakken te bepalen die wel of niet gebruik maken van de SIT. Juist het algemene karakter van de SIT maakt het een geschikte test voor diverse beroepsgroepen en opleidingsniveaus.

Voor wie wordt de HFM SIT test ingezet?

De SIT test wordt breed ingezet. Dit betekent dat de test onafhankelijk van een bepaalde studierichting ingezet kan worden.

Hoe ziet de structuur van de HFM SIT test er uit?

De SIT test kent een aantal eigenschappen die de test uniek maakt ten opzichte van andere capaciteitentesten en intelligentietesten.

 • Onderdelen: unieke combinatie. De SIT is de enige test die zowel statische als bewegende figuren gebruikt. Daarbij is de samenstelling tussen alle onderdelen ook uniek.
 • Navigeren in vragen: mogelijk. Doordat je kunt navigeren tussen vragen kun je eventueel een moeilijke vraag overslaan en die later beantwoorden. Ook is het mogelijk om terug te keren naar een twijfelgeval.
 • Tijdsverdeling: één set tijd per onderdeel. Hierbinnen moeten alle vragen worden beantwoord. Wel is het mogelijk om vragen over te slaan en aan het einde te behandelen.
 • Moeilijkheid: varieert. Sommige onderdelen worden als relatief makkelijk ervaren, en andere weer als erg moeilijk. Omdat de score uiteindelijk wordt vergeleken met een normgroep zou dit niet uit moeten maken.
 • Tactiek en aanpak: erg belangrijk. Omdat alle vragen per onderdeel binnen dezelfde tijd gemaakt moeten worden is de aanpak doorslaggevend. Bepaal vooraf hoeveel tijd je per vraag wilt besteden en hou je hieraan. Op die manier is het mogelijk om alle vragen te maken en een goede score te halen. Daarbij moet ingeschat worden welke vragen te moeilijk zijn om in de gestelde tijd te beantwoorden. Die moeten worden overgeslagen zodat er niet onnodig tijd wordt besteed aan te moeilijke vragen.

Ervaringen Hellotest met de SIT test en HFM

Corstiaan (assessment trainer bij Hellotest): “Dankzij het grote aantal onderdelen moet je de Specifieke Intelligentietest erg goed voorbereiden.”.

Tips

Corstiaan: “Vooral bij figuurreeksen is het erg opletten of je een statische figuurgroep beantwoordt of een dynamische reeks, deze worden door elkaar gevraagd namelijk.”

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Wat meet de HFMtalentindex intelligentietest?

De HFM intelligentietest meet de algemene of specifieke intelligentie en persoonlijkheid van de kandidaat. Hiermee kunnen bedrijven meten of jij binnen hun profiel past.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Afhankelijk van de versie van het HFM assessment, SIT of VIT, moet je meer of minder onderdelen maken. Reken per onderdeel ongeveer 15 tot 20 minuten. Als je het HFM assessment thuis maakt, kun je gebruikmaken van een rekenmachine en pen en papier.

Bij de Specifieke Intelligentietest (SIT) zijn de vragen geclusterd per onderdeel. Hierbij heb je per onderdeel een maximum tijd. Deze tijd moet je gebruiken om zo veel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Je mag dan vragen overslaan om deze later te maken. Ook kun je teruggaan naar vragen die je later wilt verbeteren. Maak daarom eerst de vragen die je zeker weet goed te hebben. Bij een moeilijke vraag kun je die beter overslaan om later opnieuw te maken.

Bij de Volledige Intelligentietest (VIT) krijg je alle 68 vragen achter elkaar, waarbij alle onderdelen door elkaar staan. Hierbij heb je voor de gehele test één tijdsblok. Ook hier kan het verstandig zijn om lastige vragen over te slaan om tijd over te houden voor de vragen die je wel weet.

Omdat de opzet van het HFM assessment altijd kan veranderen, is het erg belangrijk om bij aanvang van het maken van de test de instructies te lezen.

Welke vaardigheden heb je nodig om de HFMtalentindex intelligence test te maken?

Bij het maken van het HFM assessment worden meerdere vaardigheden van je gevraagd. Dit zijn de belangrijkste vaardigheden:

 • abstracte, verbale en numerieke problemen oplossen
 • het vermogen om in een beperkte tijd een test te maken en rustig te blijven
 • complexe informatie kunnen verwerken

Omdat elke test een zeer specifieke aanpak nodig heeft, is het erg belangrijk om bekend te raken met de vragen die HFM je kan stellen. Per onderdeel gelden specifieke vaardigheden, neem deze van tevoren goed door.

Hoe moet ik de HFMtalentindex oefenen?

HFMtalentindex oefenen, brengt jou op een streepje voor ten opzichte van de rest van de kandidaten. Daarom raden we je aan om een HFMtalentindex intelligence oefenpakket aan te schaffen. Met dit oefenpakket kun jij je voorbereiden op de test. Bij Hellotest bieden wij twee verschillende pakketten aan, namelijk het HFM Volledige Intelligentietest VIT Oefenpakket en het HFM Specifieke Intelligentietest Oefenpakket. De online HFM assessment training bestaat uit verschillende oefenvragen inclusief uitleg en HFM assessment antwoorden. Oefen met de HFM online oefentest en opdrachten om je zo voor te bereiden op het assessment.

Wat meet de HFM persoonlijkheidsmeting?

De HFM persoonlijkheidsmeting is een Big Five persoonlijkheidstest. Je wordt dus op vijf persoonlijkheidsdimensies beoordeeld. Aan de hand van jouw antwoorden wordt vervolgens een profiel opgesteld. Dit profiel wordt tijdens het gesprek gebruikt om dieper op je als kandidaat in te gaan. De vijf dimensies in het Big Five model zijn:

 1. extraversie
 2. zorgvuldigheid, ordelijkheid, gewetensvolheid of plichtsgetrouwheid
 3. emotionele stabiliteit
 4. vriendelijkheid, servicegerichtheid, behulpzaamheid, inschikkelijkheid, onbaatzuchtigheid of mildheid
 5. openstaan voor ervaringen, openstaan voor verschillende ideeën of openheid

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor HFM:

 • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
 • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
 • 14 lessen.
 • 54 testen.
 • 1.500+ oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers