De NOA testen zijn ontwikkeld door het assessmentbureau NOA, in nauwe samenwerking met de onderzoekers van de Vrije Universiteit. NOA ontwikkelt trainingen, assessments en online testen. De online testen zijn geschikt als loopbaan- en selectieassessment. NOA heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om zo veel mogelijk cultuurvrije testen te maken. Op die manier komt de uitslag voor elke kandidaat op een vergelijkbare manier tot stand. De capaciteitentesten heten MCT-H en MCT-M test. Het NOA assessment oefenen vóór de test is erg belangrijk als je goed wilt scoren. 

Wat is een NOA assessment? 

Een NOA test is een capaciteitentest. Er zijn twee capaciteitentesten: de MCT-H en MCT-M. De MCT-H en MCT-M test zijn afkortingen. MCT staat voor Multiculturele Capaciteitentest, -H en –M geven het niveau aan. Dat is respectievelijk hoger en middel.

Beide testen bestaan uit acht onderdelen. Er zit veel overlap in, maar ook verschillen. De MCT-H test wordt veel meer ingezet bij selectieassessments. De NOA online capaciteitentest MCT-M test wordt dan weer veel meer gebruikt als toelating voor opleidingen.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle NOA assessment, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Verbeter

Verhoog je score en verbeter je kans op een baan.

Gericht

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau.

Kwaliteit

Volgens recruiters representatief voor een echt assessment.

Direct

Direct toegang en meteen aan de slag op alle apparaten: mobiel, tablet en desktop!

Mobiel

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk

Vergelijk je score met anderen en weet waar je staat.

Maxime Boelen

Marketing Officer – Study Association Aureus

Dankzij Hellotest kunnen onze studenten oefenen voor e-assessments. Zo bieden wij extra waarde aan onze leden.

Berthe van der Peet – van Gerven

Partner – De HR Boetiek / Brands for Talents

Dankzij Hellotest kan ik makkelijk kandidaten plaatsen bij bedrijven omdat zij de testen halen.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan NOA. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Waarom een NOA assessment?

Een NOA assessment geeft een opleiding of recruitmentbureau een duidelijk inzicht in jouw capaciteiten. Deze worden getest aan de hand van verschillende oefeningen. De NOA test bestaat uit de onderdelen rekenvaardigheid, componenten, woordrelaties, cijferreeksen, controleren, spiegelbeelden, woordanalogieën en exclusie.

Hoe ziet een NOA assessment eruit?

Als je de NOA online maakt, dan moet je oefeningen maken uit acht verschillende onderdelen. Hieronder geven we je meer uitleg over elk onderdeel van de NOA test. 

Rekenvaardigheden – Numeriek Redeneren

Het onderdeel rekenvaardigheid van de NOA assessment meet het numeriek redeneervermogen. Rekenvaardigheid is een breed begrip. Tijdens het assessment moeten er relatief simpele rekensommen worden opgelost. Over het algemeen is dit een vergelijking met drie onderdelen, waarvan één onbekend. Dit kunnen simpele optelsommen zijn, vermenigvuldigen of variaties van breuken. Begin niet onvoorbereid aan dit onderdeel. Zorg dat je de rekenregels hebt opgefrist. Bijvoorbeeld hoe je moet delen door een breuk, of juist vermenigvuldigen met cijfers achter de komma.

NOA rekenvaardigheid oefenen
NOA componenten oefenen

Componenten – Logisch of Abstract Redeneren

NOA Componenten is een onderdeel wat gebruikt wordt voor het meten van ruimtelijk inzicht. Er worden meerdere kleinere onderdelen getoond die samen een figuur vormen. Vervolgens moeten er meerdere figuren gekozen worden die uit dezelfde elementen bestaan. De figuren kunnen gedraaid en gespiegeld zijn waardoor dit lastig te herkennen is. Dit onderdeel is uniek voor het assessmentbureau NOA.

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor NOA:

 • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
 • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
 • 16 lessen.
 • 64 testen.
 • 2.150 oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers

Woordrelaties – Verbaal Redeneren

Het onderdeel Verbaal redeneren van de NOA test bestaat uit meerdere onderwerpen. Een van de onderwerpen is woordrelaties. Hierbij worden een aantal woorden getoond. Twee van de woorden hebben een relatie met elkaar. Die relatie kan in twee vormen voorkomen. Zo kunnen de woorden synoniemen van elkaar zijn, of juist antoniemen. Ze hebben dus vrijwel dezelfde of juist een tegenovergestelde betekenis. Taal is een erg uitgebreid medium waardoor er ook veel mogelijke vragen zijn. Vanwege de beperkte beschikbare tijd per vraag en de grote mogelijkheden die taal biedt, is dit een erg lastig onderdeel.

NOA woordrelaties oefenen
NOA cijferreeksen oefenen

Cijferreeksen – Numeriek Redeneren

Het numeriek redeneervermogen wordt niet alleen getoetst met rekenvaardigheid maar ook met cijferreeksen. Cijferreeksen bestaan uit een groep getallen die een onderliggend patroon volgen. Op basis van de getoonde getallen is dit patroon te achterhalen en valt het volgende getal in de reeks te voorspellen. Cijferreeksen worden in veel assessments gebruikt. Daarom is er een grote diversiteit mogelijk in het aantal manieren waarop een reeks gevormd is. Onze ervaring is dat de cijferreeksen van NOA relatief lastig zijn in vergelijking met de cijferreeksen van andere assessmentbureaus. Oefen hier dus goed op zodat je klaar bent voor de cijferreeksen op de NOA online capaciteitentest.

Controleren – Verbaal Redeneren

Controleren is een interessant onderdeel van het NOA assessment. Waar alle onderdelen gekenmerkt worden door tijdsdruk geldt dat helemaal voor controleren. Dit is het enige losse onderdeel wat specifiek handelingssnelheid meet. Je krijgt twee reeksen met tekens te zien. Hiervan moet aangegeven worden of de reeksen gelijk zijn of juist verschillend. Dit onderdeel is inhoudelijk niet moeilijk, maar om dit snel te doen is het wel belangrijk om dit een aantal keer gedaan te hebben. Op die manier kun je oefenen om je concentratie en focus dusdanig in te zetten dat je een goede score kunt halen. Ook controleren is een uniek onderdeel van NOA.

NOA controleren oefenen
NOA spiegelbeelden oefenen

Spiegelbeelden – Logisch of Abstract Redeneren

Nog een onderdeel van de NOA test dat meetelt in het ruimtelijk en logisch inzicht, zijn de spiegelbeelden. Spiegelbeelden is een visuele opdracht. Op basis van een voorbeeldfiguur moeten er meerdere figuren gekozen worden die gespiegeld zijn ten opzichte van het voorbeeld. De andere figuren zijn slechts gedraaid. Alle figuren zijn dus gelijk, waardoor dit erg wennen is. Spiegelbeelden is wederom een uniek onderdeel van de capaciteitentest van NOA. Er zijn geen andere plekken om dit onderdeel goed te oefenen.

Woordanalogieën – Verbaal Redeneren

Woordanalogieën zijn het laatste verbale onderdeel van de capaciteitentest van NOA. Een woordanalogie is een verbale manier om relaties tussen woorden te leggen. Dit wordt veel in spreekwoorden en gezegden gebruikt. Bijvoorbeeld, een lamp die zo fel is als de zon. De lamp is natuurlijk niet net zo fel als de zon, maar iedereen die dit hoort begrijpt dat je niet naar de lamp kunt kijken. Analogieën kunnen in meerdere vormen worden getoetst. Tijdens het NOA assessment gaat het om enkelvoudige analogieën. Hierbij wordt er een voorbeeld van een woordpaar getoond dat een onderlinge relatie heeft. Vervolgens moet er bij een derde woord een antwoordoptie worden gekozen. Zo dat het nieuwe woordpaar dezelfde relatie heeft als het eerste woordpaar. Analogieën is een veelgebruikt onderdeel van capaciteitentesten en er zijn dan ook veel variaties van gemaakt. Hoe meer analogieën je oefent, hoe sneller je het juiste antwoord zult vinden.

NOA woordanalogieën oefenen
NOA exclusie oefenen

Exclusie – Logisch of Abstract Redeneren

Het laatste onderdeel van het NOA assessment is exclusie. Dit is wederom een ruimtelijk en logisch onderdeel van de capaciteitentest. In dit onderdeel van de NOA test worden meerdere figuren getoond waarvan er één figuur geen connectie heeft met de rest. De overige figuren delen één of meerdere onderliggende verbanden met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld de vorm, grootte, vulling of positie zijn. Inhoudelijk lijkt dit onderdeel op statische figuurgroepen waarbij je twee figuren moet aanwijzen die bij de groep horen. Bij exclusie gaat het dus om het figuur wat er niet bij hoort. Er bestaat ook verbale variant van exclusie. Hierbij moet er uit meerdere woorden gekozen worden welke niet bij de groep hoort. Dit is echter geen onderdeel van het NOA assessment.

Wat meet het NOA assessment?

De Multiculturele Capaciteitentest – Hoog (NOA MCT-H) bestaat uit de acht verschillende onderdelen hierboven. De capaciteitentest meet vier verschillende factoren:

 • Logisch redeneervermogen & ruimtelijk inzicht. Deze capaciteiten worden getest aan de hand van visuele informatie zoals figuurreeksen.
 • Numeriek redeneervermogen. Deze capaciteiten worden getest aan de hand van cijferreeksen en rekenvaardigheden.
 • Verbaal redeneervermogen. Deze capaciteiten worden getest via woordkennis en verbanden tussen onderlinge woorden.
 • Deze capaciteiten worden getest aan de hand van snelheid en nauwkeurigheid.

De Multiculturele Capaciteitentest – Middel (NOA MCT-M) bestaat uit acht verschillende onderdelen. De capaciteitentest meet verschillende factoren:

 • Logisch Redeneren. Dit wordt gemeten aan de hand van visuele informatie, bijvoorbeeld figuurreeksen.
 • Ruimtelijk inzicht. Dit wordt gemeten via visuele informatie, bijvoorbeeld spiegelen en componenten.
 • Numerieke capaciteiten. Rekenvaardigheid en cijferreeksen worden getoetst om deze vaardigheden te meten.
 • Verbale capaciteiten. Via woordanalogieën en woordrelaties wordt er getest op verbaal redeneervermogen.
 • Schoolse vaardigheden. Deze test meet vaardigheden die tijdens de schooltijd zijn geleerd. Dit is een nogal breed begrip, en valt daarom niet voor te bereiden.
 • Perceptuele snelheid. Via het onderwerp controleren wordt de waarnemingssnelheid getoetst.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Elk onderdeel van de NOA test heeft een eigen tijdsduur. Daarnaast moet je binnen die tijdsduur een aantal vragen maken. De NOA test wordt ook steeds moeilijker naarmate je verder komt in het aantal vragen. Het NOA assessment is ontworpen zodat het lastig is om alle vragen te maken. Het is belangrijk om tijdens de test rustig door te werken en je niet af te laten leiden door het aantal vragen dat je nog moet maken. Als je door te snel werken onnodige fouten maakt, zal dit een nadelig effect hebben op je score.

Welke vaardigheden heb je nodig om een NOA assessment te maken?

Bij het maken van een NOA assessment worden meerdere vaardigheden van je gevraagd. De belangrijkste vaardigheden zijn: 

 • complexe informatie kunnen verwerken;
 • het vermogen om in een beperkte tijd een test te maken en rustig te blijven;
 • abstracte, verbale en numerieke problemen oplossen.

Omdat elke test een zeer specifieke aanpak nodig heeft, is het erg belangrijk om bekend te raken met de vragen die je tijdens het NOA assessment kunt krijgen. Per onderdeel gelden specifieke vaardigheden, neem deze van tevoren goed door.

Hoe moet ik een NOA assessment oefenen?

De beste manier om voor de NOA test te oefenen, is met het oefenpakket van Hellotest. Omdat er een aantal onderdelen in het assessment uniek voor NOA zijn is het belangrijk om je hier goed op voor te bereiden. NOA biedt ook relatief weinig voorbeeldvragen aan voor kandidaten. Ook een gratis NOA test is niet genoeg om je goed voor te bereiden. Wil je voor de NOA assessment oefenen op een kwalitatieve manier, kies dan voor het oefenpakket van Hellotest. 

Het Hellotest oefenpakket dat we hebben samengesteld, bevat alle onderdelen die je mogelijk kunt krijgen bij het NOA assessment. Zo kun je de NOA online oefenen, waar en wanneer je dat wilt. Na afronding van het oefenpakket ben je bekend met de manier waarop de vragen voor het assessment gesteld kunnen worden. Ook ben je per onderdeel in staat om de juiste strategie en aanpak te hanteren. Doordat je op een niveau oefent wat vergelijkbaar is met de vragen op het assessment ben je perfect voorbereid.

Wat meet de NOA persoonlijkheidscan?

De NOA persoonlijkheidscan is een Big Five persoonlijkheidstest met een toegevoegde dimensie: integriteit. Daarom noemen zij dit ook wel de Big Six. Daarnaast worden 25 onderliggende persoonlijkheidsaspecten gemeten. De NOA persoonlijkheidscan bestaat uit de volgende dimensies:

 1. extraversie
 2. zorgvuldigheid, ordelijkheid, gewetensvolheid of plichtsgetrouwheid
 3. emotionele stabiliteit
 4. vriendelijkheid, servicegerichtheid, behulpzaamheid, inschikkelijkheid, onbaatzuchtigheid of mildheid
 5. openstaan voor ervaringen, openstaan voor verschillende ideeën of openheid
 6. integreiteit, eerlijkheid en behoefte aan status.