Algemene informatie

De Differentiële Aanleg Test van Pearson Clinical is ontwikkeld als selectiemiddel in recruitment. Vanuit verschillende invalshoeken word je op je capaciteiten beoordeeld. Jouw cognitie wordt gemeten op de onderdelen Figuurreeksen (Abstract redeneren), Analogieën (Verbaal Redeneren) en Rekenvaardigheid (Numeriek Redeneren). Deze drie onderdelen samen geven een inschatting van jouw cognitieve vermogens. Op basis hiervan wordt ingeschat of jij voldoet aan de eisen voor de betreffende functie. De test wordt vaak gebruikt als selecterend onderdeel. Voldoe je niet aan de eis val je direct af voor de betreffende functie. Op deze pagina vind je specifieke informatie voor de Pearson Clinical Differentiële Aanleg Test.

Verschillende oefeningen

De test die je gaat maken heeft over het algemeen drie onderdelen. Dit zijn de figuurreeksen, matrixen en cijferreeksen. Zoals gezegd, krijg je soms ook het onderdeel analogieën. Omdat het onderdeel analogieën niet altijd in de uitnodiging staat, is het aan te raden dit altijd voor te bereiden. Dan kom je niet voor verrassingen te staan op het assessment zelf.

Figuurreeksen (bewegend) – Logisch of Abstract Redeneren

Het onderdeel figuurreeksen focust zich op jouw vermogen om visuele informatie op een correctie manier te interpreteren. Hiermee wordt jouw abstract redeneervermogen en analytisch denken gemeten. Het type figuurreeksen wat wordt gebruikt focust zich op patronen. Op basis van een aantal figuren zul je de onderliggende principes moeten herleiden om het volgende figuur in de reeks te bepalen. Figuurreeksen worden in veel assessments gebruikt en kennen daarom veel varianten. Onderliggend zijn er echter maar een beperkt aantal principes die de logica van een figuurreeks bepalen. Ken je deze principes? Dan ben je klaar voor het onderdeel Figuurreeksen van de Pearson Clinical Differentiële Aanleg Test.

Analogieën – Verbaal Redeneren

Analogieën zijn een veelgebruikt onderdeel in assessments. Zo ook in de Differentiële Aanleg Test. Een analogie is een methode om relaties tussen woorden te leggen. Jouw vermogen om snel en goed deze analogieën op te lossen is afhankelijk van de mate waarin je in staat bent om de relaties tussen woorden te herkennen. Analogieën zijn onder te delen in een beperkt aantal categorieën. Zodra je deze categorieën snel leert herkennen en toepassen ben je in staat om een goede score te halen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat hoe meer analogieën je hebt gezien en geoefend, hoe sneller en beter je zult scoren in de Pearson Clinical test.

Rekenvaardigheid – Numeriek Redeneren

Het onderdeel rekenvaardigheid wordt in veel assessments gebruikt. Echter zijn er wel veel variaties op ontwikkeld. Voor de Pearson Clinical Differentiële Aanleg Test focust het onderdeel rekenvaardigheid zich op rekenkundige taken. Dit kan bijvoorbeeld het oplossen van sommen, rekenen met breuken, toepassen van formules en het juist schatten van informatie zijn.

Voorbereiden op de test

Een goede voorbereiding is vereist om een goede score te halen op de Pearson Clinical Differentiële Aanleg Test. Onze ervaring leert dat de onderdelen van Pearson goed te oefenen zijn en het effect van voorbereiding erg groot kan zijn op je score. Wat je kunt verwachten en hoe je de voorbereiding doet per onderdeel lees je bij de specifieke onderdelen van de test.

Strategie voor de Differentiële Aanleg test

De strategie voor de DAT kun je het beste bepalen zodra je een goede voorbereiding hebt gehad. Dan kun je inschatten of je snel of juist langzaam werkt. Of je wat sneller moet gokken of juist iets meer tijd nemen voor het goed analyseren van de vraag. Dit doe je via ons op maat gemaakte pakket.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

De totale tijd voor de Differentiële Aanleg Test is ongeveer 60 minuten. Hierbij heeft elk onderdeel een korte instructie. De test wordt vaak op locatie afgenomen waardoor je de test maakt op een ter plaatse beschikbaar gemaakte werkplek. Naast pen en papier is het gebruik van een rekenmachine niet toegestaan.

Bedrijven die er gebruik van maken

E zijn veel internationale bedrijven die gebruik maken van de test van Stibbe. Als je goed oefent zul je een betere persoonlijke score halen dan ongeoefend. Je kunt dan sneller en beter dan je concurrenten door de sollicitatieprocedures gaan. Een selectie uit de bedrijven die gebruik maken van Pearson Clinical zijn:

Stibbe.

Disclaimer

Pearson Clinical en Hellotest zijn op geen enkele manier aan elkaar verbonden of gelieerd.