Het assessmentbureau Saville Assessment ontwikkelt sinds 2004 nieuwe oplossingen op het gebied van assessments en capaciteitentesten. Inmiddels is Saville Assessment onderdeel van Willis Towers Watson en actief in meer dan 80 landen. Met de assessments van Saville kijken bedrijven of jij de kennis en vaardigheden in huis hebt waar ze naar op zoek zijn. Saville heeft diverse testen ontwikkeld, waarvan de Swift Aptitude testen de bekendste zijn. Met Hellotest oefen je voor de assessments van Saville, zodat je goed bent voorbereid op de test en je kans van slagen wordt vergroot.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle Saville assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan Saville. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Wat is een Saville assessment?

Er zijn verschillende assessments van assessmentbureau Saville, die allemaal op hun eigen manier testen welke kennis en vaardigheden jij in huis hebt. De assessments van Saville bestaan uit verschillende onderdelen. De Swift Aptitude testen zijn het bekendste; voorbeelden hiervan zijn de Swift Analysis Aptitude en Swift Executive Aptitude.

Waarom een Saville assessment?

Met een assessment van Saville kunnen bedrijven testen of jij de kennis en vaardigheden in huis hebt die ze zoeken voor een bepaalde functie. Met de Saville assessments kunnen ze onderzoeken of je aan het gewenste niveau van abstract redeneren, numeriek redeneren en verbaal redeneren voldoet. Er zijn verschillende Saville assessments die bedrijven kunnen inzetten, afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert.

Hoe ziet een Saville assessment eruit?

Saville Assessment heeft verschillende assessments ontwikkeld, die allemaal een andere opbouw kennen. Bij Hellotest bereiden we je graag voor op de bekendste testen van Saville, namelijk de Swift Aptitude testen. Je kunt je met onze oefenpakketten voorbereiden op de Saville Swift Executive Aptitude en Saville Swift Analysis Aptitude.

Swift Analysis Aptitude

De Swift Analysis Aptitude test meet jouw redeneervermogen op de onderdelen Verbal Analysis, Numerical Analysis en Diagrammatic Analysis. Verbaal en numeriek redeneren worden breder ingezet, maar de diagrammen zijn specifiek voor de Swift Analysis Aptitude. De focus van dit assessment ligt daarmee op analytisch inzicht. Daarmee wordt deze test voornamelijk afgenomen voor meer analytische rollen in bijvoorbeeld consultancy en IT.

Swift Executive Aptitude

De Swift Executive Aptitude test meet net als de Swift Analysis Aptitude jouw vermogen op verbal analysis en numerical analysis. In plaats van de diagrammatic analysis komt het onderdeel abstract reasoning aan bod. Bij abstract reasoning draait het om bewegende figuurreeksen. Deze drie onderdelen meten iets minder specifiek het analytisch vermogen, maar meer jouw brede ontwikkeling. Daarmee zijn deze testen geschikt voor bijvoorbeeld algemene startersfuncties en traineeships.

Wat meet een Saville assessment?

De Swift Executive Aptitude assessments meten verschillende onderdelen. Het hangt van het type assessment af welke onderdelen er worden gemeten.

Verbal analysis

Verbaal redeneervermogen is een belangrijk onderdeel in veel assessments. De verbal analysis test van Saville Assessment is hier een goed voorbeeld van. De test bestaat uit meerdere teksten waarbij meerkeuzevragen worden gesteld. Hier zijn meerdere variaties mogelijk. In sommige gevallen moet je een stelling beoordelen op juistheid. Ook kan het zijn dat de stelling niet te beoordelen is. In andere gevallen moet je een specifieke vraag over de tekst beantwoorden. Bijvoorbeeld wat de belangrijkste conclusie van de tekst is. Zowel de Swift Analysis Aptitude als de Swift Executive Aptitude maken gebruik van dit onderdeel.

Saville verbaal redeneren oefenen
Saville numeriek redeneren oefenen

Numerical analysis

In veel beroepen is numeriek redeneervermogen van groot belang. Daarom is dit in vrijwel alle assessments een onderdeel dat wordt bevraagd. De numerical analysis test van Saville Assessment meet jouw vermogen om conclusies te trekken uit complexe numerieke informatie. Op basis van grafieken en tabellen moet je de juiste bedrijfswetenschappelijke vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld over verkoopcijfers of de verhouding tussen productie en verkoop. Dit onderdeel komt zowel bij de Swift Executive Aptitude als de Swift Analysis Aptitude aan bod.

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Diagrammatic analysis

Diagrammatic analysis is een complex onderdeel. Het meet jouw vermogen om de juiste conclusies trekken op basis van complexe visuele informatie. Diagrammatic analysis bestaat uit een input, verandering en een output. De verandering is altijd op basis van een vast principe. De variatie in de vragen bestaat uit het invullen van de input, de verandering of juist de output. Vanwege de grote diversiteit in vragen is dit een complex onderdeel. Dit onderdeel wordt alleen gevraagd bij het maken van de Swift Analysis Aptitude.

Saville Stroomdiagrammen
Saville figuurreeksen oefenen

Abstract reasoning

Abstract reasoning is de term die door Saville Assessment wordt gebruikt om bewegende figuurreeksen te duiden. Dynamische figuurreeksen zijn een veelgebruikt onderdeel in assessments. Bewegende figuurreeksen volgen een patroon. Op basis van de figuren die worden getoond valt dit patroon vast te stellen. Saville Assessment wijkt af van andere bureaus door niet alleen het laatste figuur in de reeks te vragen, maar in sommige gevallen ook andere ontbrekende figuren. Abstract reasoning is een uniek onderdeel van het Swift Executive Aptitude assessment, en wordt dus niet gevraagd tijdens de Swift Analysis Aptitude.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Bij de capaciteitentesten van Saville Assessment wordt een vaste tijd per onderdeel gegeven. Het aantal vragen en de hoeveelheid tijd verschilt tussen de Swift Analysis en Executive. Een vaste tijd heeft zowel voor- als nadelen. Het is mogelijk om zelf de tijd in te delen per vraag. Voorkom dat je te lang bij een moeilijke vraag stilstaat en daarmee niet toekomt aan de vragen die makkelijk zijn. Het is mogelijk om een antwoord in te vullen en als je tijd over hebt, terug te gaan naar de vragen. Na een goede voorbereiding ben je in staat om zeer goed in te schatten hoe lang je gemiddeld met een vraag bezig bent en of je die later wilt afronden. Ook kent elk onderdeel van het assessment een eigen strategie om dit maximaal te maken.

Welke vaardigheden heb je nodig om een Saville assessment te maken?

Welke vaardigheden je nodig hebt om een Saville assessment succesvol af te leggen, is afhankelijk van het type assessment dat je moet maken. Het is in ieder geval heel belangrijk dat je goed kunt presteren onder tijdsdruk; dit is iets dat je zelf gemakkelijk kunt oefenen. Daarnaast is het belangrijk dat je optimaal geoefend hebt op je verbaal redeneervermogen en numeriek redeneervermogen. Of je ook vaardigheden nodig hebt op het gebied van diagrammatic analysis en abstract reasoning, is afhankelijk van de test die je moet afleggen.

Hoe moet ik het Saville assessment oefenen?

Saville Assessment biedt ook een introductie aan van de onderdelen van de Swift Analysis en Executive testen. Ook is het mogelijk om een mini assessment af te leggen met daarin alleen de onderdelen van jouw specifieke assessment. Onze ervaring leert dat dit relatief makkelijke vragen zijn ten opzichte van het echte assessment. Wel is het een goede manier om bekend te raken met de module waarin je straks je capaciteitentest moet maken. Verder worden de onderdelen zeer beknopt toegelicht. Een goede voorbereiding bestaat uit een het volledig doorgronden van het type vragen wat je gaat krijgen. In het Hellotest oefenpakket komt dit uitgebreid aan bod.

Je kunt met Hellotest oefenen voor de assessments met het Saville Swift Executive Aptitude Oefenpakket.

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor Saville Assessment:

  • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
  • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
  • 14 lessen.
  • 39 testen.
  • 705 oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers