SHL is één van de grootste assessmentbureaus in Nederland. De vraag samenstelling verschilt per land, maar in Nederland mag je de volgende onderdelen verwachten: figuurreeksen, verbaal redeneren en numeriek redeneren.

Wat is een SHL assessment?

Het SHL assessment is gericht op situaties waar je als toekomstig leidinggevende of professional mee te maken kunt krijgen. Situaties waarin je onder tijdsdruk, snel en met soms beperkte informatie toch de juiste conclusies kunt trekken. SHL maakt het onderscheid tussen aangeleerde een aangeboren intelligentie. Sommige onderdelen meten bepaalde aspecten die je hebt aangeleerd: het rekenkundige deel. Andere onderdelen focussen op aangeboren intelligentie. Omdat voor alle testvragen een beperkte tijd geldt, meet de test ook je vermogen om te werken onder tijdsdruk.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle SHL assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Verbeter

Verhoog je score en verbeter je kans op een baan.

Gericht

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau.

Kwaliteit

Volgens recruiters representatief voor een echt assessment.

Direct

Direct toegang en meteen aan de slag op alle apparaten: mobiel, tablet en desktop!

Mobiel

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk

Vergelijk je score met anderen en weet waar je staat.

Maxime Boelen

Marketing Officer – Study Association Aureus

Dankzij Hellotest kunnen onze studenten oefenen voor e-assessments. Zo bieden wij extra waarde aan onze leden.

Berthe van der Peet – van Gerven

Partner – De HR Boetiek / Brands for Talents

Dankzij Hellotest kan ik makkelijk kandidaten plaatsen bij bedrijven omdat zij de testen halen.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan SHL. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Waarom een SHL assessment?

Het assessment van SHL wordt afgenomen door een grote groep bedrijven, zoals PwC, Loyens & Loeff en Accenture. Vaak is dit voor een startersfunctie of traineeship, maar ook als je onderdeel gaat uitmaken van een management team. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die relatief hoog scoren op een assessment ook succesvol zullen zijn in een werksituatie. Dit geldt voor alle assessments in het algemeen en natuurlijk ook voor het SHL assessment. 

Als je de SHL test oefent voordat je gaat solliciteren betekent dit dat je optimaal bent voorbereid. Dan hoef je niet halsoverkop te gaan oefenen zodra je een uitnodiging hebt ontvangen.

Hoe ziet het SHL assessment eruit?

SHL blijft innoveren op het gebied van vragen, maar deze ontwikkeling vindt voorlopig voornamelijk in het buitenland plaats. Daarmee kun je je in de voorbereiding van SHL focussen op drie belangrijke onderdelen. Voor elk onderdeel hebben wij een op maat gemaakt oefenpakket gemaakt. Door op gestructureerde wijze deze oefeningen te doorlopen kun je je beste persoonlijke score halen. SHL biedt twee type testen aan, de SHL On Demand en SHL General Ability test. 

SHL On Demand test

Het On Demand assessment van SHL bevat naast een persoonlijkheidsvragenlijst vrijwel altijd de volgende drie onderdelen:

Figuurreeksen (bewegende) – Logisch of abstract redeneren

Figuurreeksen behoren tot de meest bekende onderdelen van de SHL test. De populariteit heeft er voor gezorgd dat veel mensen weten hoe figuurreeksen er uit zien. Wat echter minder bekend is, is wat de precieze onderliggende factoren zijn van een bewegende figuurreeks. Als je die onderliggende principes beheerst, kun je de meest voorkomende figuurreeksen relatief simpel oplossen. Een bijzonderheid van de test van SHL is dat er met regelmaat uitzonderingen in de vragen zitten. Hierbij wijkt de logica af van een standaard reeks. De logica zit dan niet alleen in het feit dat losse onderdelen een logisch patroon volgen, maar ook dat de onderdelen elkaar beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld een pijl zijn die de richting of locatie van een ander figuur bepaalt. Ook kan de kleur een indicatie zijn van wat de effecten zijn.

SHL figuurreeksen oefenen
SHL verbaal redeneren oefenen

Tekst analyseren – Verbaal redeneren

Kijk hier voor een uitgebreid pakket van oefenvragen van teksten analyseren (oftewel; verbaal redeneren). Hier leggen we de theorie achter de oefening uit. Voor SHL specifiek geldt dat zij graag teksten gebruiken die lijken op de werkelijkheid. Je moet aangeven of een bepaalde stelling ‘waar, niet waar of niet te beoordelen’ is. Over het algemeen zijn deze vragen het beste te beantwoorden als je jezelf continu de checkvraag stelt; ‘staat het letterlijk in de opgave’. Omdat dit geen natuurlijke manier is om met geschreven informatie om te gaan, is het zeer aan te raden om dit te oefenen.

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor SHL:

 • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
 • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
 • 31 lessen.
 • 108 testen.
 • 2.028 oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers

Rekenen met tabellen – Numeriek redeneren

Waar veel e-assessments gebruikmaken van cijferreeksen om het cijfermatig vermogen te meten, gebruikt SHL het onderdeel ‘rekenen met tabellen’. Deze SHL tabellen test meet hoe goed je kunt rekenen, maar ook een aantal andere skills worden getest. Dat zijn onder andere: 

 • rekenen met percentages (procentuele toename/afname)
 • inschattingen maken, in plaats van alles uitrekenen
 • complexe informatie omzetten in simpele breuken
 • rekenen met wisselkoersen
 • nieuwe formules die in de vraag worden gegeven direct toepassen
 • tabellen begrijpen
 • indexcijfers begrijpen
SHL tabellen oefenen

SHL General Ability test

SHL heeft sindskort ook een nieuwe test: de General Ability test. De SHL General Ability test bestaat uit drie onderdelen: verbal, numerical en logical ability. 

 • Logical Ability: 
  • Figuurreeksen 
  • Matrixen
 • Numerical Ability: 
  • Cijferreeksen
  • Redactiesommen
 • Verbal Ability: 
  • Analogieën
  • Syllogismen
  • Teksten

Hoe ziet SHL General Ability eruit en hoe oefen je de test?

 • Tijdsindeling: één tijd voor alle vragen. De test geeft een set tijd waarbinnen alle vragen moeten worden beantwoord. Het kan zinvol zijn om bij moeilijke vragen te beslissen om die te gokken en de volgende vraag te proberen.
 • Navigatie tussen vragen: niet mogelijk. Zodra een vraag is beantwoord, is het niet meer mogelijk om terug te keren. Het is dus erg belangrijk om zeer goed op te letten bij het invullen van een antwoord.
 • Niveau: adaptief in plateaus. De test wordt adaptief gepresenteerd. Aan de hand van plateaus is het mogelijk om steeds lastigere vragen te krijgen.
 • Score: wordt bepaald op basis van aantal beantwoorde en correct ingevulde vragen. Omdat de test ook adaptieve niveaus kent, is het niet zinvol om aan het einde van de test te gaan gokken.
 • Tactiek en aanpak: zijn erg belangrijk bij de SHL On Demand test. Omdat het vaak voorkomt dat kandidaten te lang stilstaan bij een te moeilijke vraag wordt niet altijd de hoogst mogelijke score gehaald. Door goed te leren wanneer je een vraag moet gokken of juist door moet werken naar het antwoord kan een veel betere score worden behaald.

Onderdelen: worden door elkaar gevraagd. Verbal en numerical ability bestaan uit meerdere onderdelen. Deze worden per subtest door elkaar gevraagd.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Als je alle drie de onderdelen van de SHL test moet maken is het verstandig om daar minimaal 2 uur tijd voor vrij te houden. Zorg dat je bij het maken van de test pen en papier bij de hand hebt zodat je aantekeningen kunt maken. Ook mag je een rekenmachine gebruiken. Zorg dat je goed weet hoe die werkt, zodat je geen onnodige tijd kwijt bent aan het uitzoeken van de functionaliteiten.

Bedenk ook van tevoren een strategie om in de tijd zo veel mogelijk van de vragen te beantwoorden. Het aantal vragen van SHL ligt namelijk van tevoren vast. Je kunt geen moeilijke vragen overslaan waardoor je slim moet uitsluiten wat de foute antwoorden zijn. Als je een moeilijke vraag hebt, besteedt er dan niet te veel tijd aan, dan kom je aan het einde van de vragen in de problemen. Probeer minimaal 70% van de vragen af te krijgen om een redelijke score te halen.

Welke vaardigheden heb je nodig voor het SHL assessment?

Bij het maken van een assessment worden meerdere vaardigheden van je gevraagd. Dit zijn de belangrijkste vaardigheden: 

 • het vermogen om in een beperkte tijd een test te maken en rustig te blijven
 • complexe informatie kunnen verwerken
 • verbale en numerieke problemen oplossen

Omdat elke test een zeer specifieke aanpak nodig heeft, is het erg belangrijk om bekend te raken met de vragen die SHL je kan stellen. Per onderdeel gelden specifieke vaardigheden, dus het is belangrijk om de onderdelen van de SHL capaciteitentest goed te oefenen.

Hoe moet ik het SHL assessment oefenen?

Hoe kan ik een SHL test oefenen?

Als je binnenkort een assessment van SHL moet maken, is het handig om je hierin goed te verdiepen. Elke test en elk onderdeel heeft namelijk een hele eigen aanpak. Daarom is het belangrijk om je assessment op maat voor te bereiden met de juiste oefeningen.

SHL heeft een oefentest op haar eigen website. Let goed op dat je de taal van de site op Nederlands zet, anders krijg je niet representatieve vragen voorgeschoteld. Deze test kun je onbeperkt maken waardoor je je goed kunt voorbereiden. Wel is het zo dat het niveau van de echte test niet gehaald wordt. Daarmee kun je dus niet daadwerkelijk de test simuleren. Dat kan wel met ons cursusmateriaal!

Hoe moet ik het SHL assessment voorbereiden?

Zoals je hierboven al hebt gelezen, bestaat SHL uit drie onderdelen. Voor elk onderdeel geldt een andere voorbereiding. Het is verstandig om het SHL oefenpakket aan te schaffen. Daarin komt elk onderdeel aan bod met een uitgebreide theorie en voldoende oefenvragen. Zo kun je je optimaal voorbereiden op het assessment.

Wat meet de SHL OPQ?

De OPQ staat voor Occupational Personality Questionnaire en wordt door SHL gebruikt om jouw persoonlijkheid te meten. Je krijgt bij de OPQ telkens een aantal stellingen te zien waarbij je moet aangeven welke stelling het meest bij je past en welke stelling het minst bij je past. De grondslag van deze test is de Big Five persoonlijkheidstest.