SHL is één van de grootste assessmentbureaus in Nederland. De vraag samenstelling verschilt per land, maar in Nederland mag je de volgende onderdelen verwachten: figuurreeksen, verbaal redeneren en numeriek redeneren. Op deze pagina lees je alles over de SHL test (SHL On Demand test en SHL General Ability test) en de SHL OPQ persoonlijkheidstest. We geven je alle SHL assessment tips die je nodig hebt.

Wat is een SHL assessment?

Het SHL assessment is gericht op situaties waar je als toekomstig leidinggevende of professional mee te maken kunt krijgen. Situaties waarin je onder tijdsdruk, snel en met soms beperkte informatie toch de juiste conclusies kunt trekken. SHL maakt het onderscheid tussen aangeleerde een aangeboren intelligentie. Sommige onderdelen meten bepaalde aspecten die je hebt aangeleerd: het rekenkundige deel. Andere onderdelen focussen op aangeboren intelligentie. Omdat voor alle testvragen een beperkte tijd geldt, meet de test ook je vermogen om te werken onder tijdsdruk.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle SHL assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan SHL. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Waarom een SHL assessment?

Het assessment van SHL wordt afgenomen door een grote groep bedrijven, zoals PwC, Loyens & Loeff en Accenture. Vaak is dit voor een startersfunctie of traineeship, maar ook als je onderdeel gaat uitmaken van een management team. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die relatief hoog scoren op een assessment ook succesvol zullen zijn in een werksituatie. Dit geldt voor alle assessments in het algemeen en natuurlijk ook voor het SHL assessment.

Als je de SHL test oefent voordat je gaat solliciteren betekent dit dat je optimaal bent voorbereid. Dan hoef je niet halsoverkop te gaan oefenen zodra je een uitnodiging hebt ontvangen.

Hoe ziet het SHL assessment eruit?

SHL blijft innoveren op het gebied van vragen, maar deze ontwikkeling vindt voorlopig voornamelijk in het buitenland plaats. Daarmee kun je je in de voorbereiding van SHL focussen op drie belangrijke onderdelen. Voor elk onderdeel hebben wij een op maat gemaakt oefenpakket gemaakt (SHL practice tests). Door op gestructureerde wijze deze oefeningen te doorlopen, kun je je beste persoonlijke score halen. SHL biedt twee type testen aan, de SHL On Demand en SHL General Ability test. Hieronder zullen we de verschillen uitleggen tussen deze twee SHL tests.

SHL On Demand test

SHL On Demand logisch of abstract redeneren – Figuurreeksen (bewegende)

Figuurreeksen behoren tot de meest bekende onderdelen van de SHL On Demand test. De populariteit heeft er voor gezorgd dat veel mensen weten hoe figuurreeksen er uit zien. Wat echter minder bekend is, is wat de precieze onderliggende factoren zijn van een bewegende figuurreeks. Als je die onderliggende principes beheerst, kun je de meest voorkomende figuurreeksen relatief simpel oplossen. Een bijzonderheid van de SHL test is dat er met regelmaat uitzonderingen in de vragen zitten. Hierbij wijkt de logica af van een standaard reeks. De logica zit dan niet alleen in het feit dat losse onderdelen een logisch patroon volgen, maar ook dat de onderdelen elkaar beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld een pijl zijn die de richting of locatie van een ander figuur bepaalt. Ook kan de kleur een indicatie zijn van wat de effecten zijn.

Figuurreeksen wordt ook wel inductief redeneren genoemd. Het kan daarom zijn dat in jouw uitnodiging ‘inductive reasoning test’ wordt genoemd.

SHL On Demand verbaal redeneren – Tekst analyseren

Kijk hier voor een uitgebreid pakket (SHL practice tests) van oefenvragen van teksten analyseren (oftewel; verbaal redeneren). Hier leggen we de theorie achter de oefening uit. Voor SHL verbaal redeneren geldt dat zij graag teksten gebruiken die lijken op de werkelijkheid. Je moet aangeven of een bepaalde stelling ‘waar, niet waar of niet te beoordelen’ is. Over het algemeen zijn deze vragen het beste te beantwoorden als je jezelf continu de checkvraag stelt; ‘staat het letterlijk in de opgave’. Omdat dit geen natuurlijke manier is om met geschreven informatie om te gaan, is het zeer aan te raden om dit te oefenen.

SHL On Demand numeriek redeneren – Rekenen met tabellen

Waar veel e-assessments gebruikmaken van cijferreeksen om het cijfermatig vermogen te meten, gebruikt SHL het onderdeel ‘rekenen met tabellen’. Deze SHL tabellen test meet hoe goed je kunt rekenen, maar ook een aantal andere skills worden getest. Dat zijn onder andere:

 • rekenen met percentages (procentuele toename/afname)
 • inschattingen maken, in plaats van alles uitrekenen
 • complexe informatie omzetten in simpele breuken
 • rekenen met wisselkoersen
 • nieuwe formules die in de vraag worden gegeven direct toepassen
 • tabellen begrijpen
 • indexcijfers begrijpen

Hoe ziet de structuur van SHL On Demand eruit?

De SHL On Demand test kent een aantal eigenschappen die de test uniek maakt ten opzichte van andere capaciteitentesten en intelligentietesten.

 • Tijdsindeling: één tijd voor alle vragen. De test geeft een set tijd waarbinnen alle vragen moeten worden beantwoord. Hiermee kan het zinvol zijn om bij moeilijke vragen te beslissen om die te gokken en de volgende vraag te proberen.
 • Navigatie tussen vragen: is niet mogelijk. Zodra een vraag is beantwoord, is het niet meer mogelijk om hier naar terug te keren. Het is dus erg belangrijk om zeer goed op te letten bij het invullen van een antwoord.
 • Niveau: adaptief in plateaus. De test wordt adaptief gepresenteerd. Aan de hand van plateaus is het mogelijk om steeds lastigere vragen te krijgen. Dit is het makkelijkste te herleiden bij de teksten en tabellen. Na elke 3-5 vragen wordt een nieuwe tekst of tabel getoond. Deze wordt aangepast afhankelijk van het aantal goede en foute antwoorden.
 • Score: wordt bepaald op basis van aantal beantwoorde en correct ingevulde vragen. Omdat de test ook adaptieve niveaus kent is het niet zinvol om aan het einde van de test te gaan gokken.
 • Tactiek en aanpak: zijn erg belangrijk bij de SHL On Demand test. Omdat het vaak voorkomt dat kandidaten te lang stilstaan bij een te moeilijke vraag wordt niet altijd de hoogst mogelijke score gehaald. Door goed te leren wanneer je een vraag moet gokken of juist door moet werken naar het antwoord, kan een veel betere score worden behaald.

SHL General Ability test

SHL heeft sindskort ook een nieuwe test: de General Ability test, ook wel bekend als Verify G+. De SHL General Ability test bestaat uit drie onderdelen: verbal, numerical en logical ability.

 • Logical Ability (logisch redeneren):
  • Figuurreeksen
  • Matrixen (soms)
 • Numerical Ability (numeriek redeneren):
  • Rekenvaardigheid
  • Redactiesommen
 • Verbal Ability (verbaal redeneren):
  • Analogieën
  • Syllogismen
  • Teksten analyseren

SHL General Ability logisch redeneren

SHL figuurreeksen

In het onderdeel logisch redeneren van SHL General Ability krijg je altijd het onderdeel figuurreeksen. Dit is vaak een lastig onderdeel op veel assessments, maar is wel goed te oefenen. De figuurreeksen van SHL zijn zeer verschillend. Een typische figuurreeks van SHL heeft vijf vlakken. Het zesde vlak moet worden ingevuld waarbij je keuze hebt uit vijf antwoorden (a, b, c, d en e).

Bij figuurreeksen weet je van tevoren hoeveel vragen je moet maken, dit wordt aangegeven. Zorg ervoor dat je tenminste 70% van de vragen (goed) maakt. Als je dus een moeilijke vraag tegenkomt, gok deze dan en ga verder. Dan kan je zoveel mogelijk maken. Het lastige aan deze figuurreeksen is dat er heel veel variatie is. De figuurreeksen zijn in principe bewegend maar er zijn ook vragen die niet binnen deze logica passen. Deze vreemde uitzonderingen maken SHL lastig.

Figuurreeksen wordt ook wel inductief redeneren genoemd. Het kan daarom zijn dat in jouw uitnodiging ‘inductive reasoning test’ wordt genoemd.

SHL matrixen

Een ander onderdeel dat je bij logisch redeneren soms kunt verwachten, zijn matrixen. SHL matrixen zijn een belangrijk onderdeel van de General Ability test. Een matrix ziet er altijd hetzelfde uit: negen vlakken waarvan één vlak ingevuld moet worden. Je moet kiezen uit vier antwoordmogelijkheden (a, b, c en d).

Het lastige aan deze matrixen is dat je op de kolommen en rijen moet letten. Soms moet je een combinatie van kolommen en rijen toepassen om het antwoord te vinden. Daarnaast bewegen de elementen in het vakje zelf; daarom noemen we dit ook wel een bewegende matrix.

SHL General Ability numeriek redeneren

SHL redactiesommen

Redactiesommen, ook wel bekend als verhaalsommen, zijn een onderdeel van numeriek redeneren. Bij een redactiesom krijg je een aantal regels te zien met gegevens erin. Vervolgens moet je een vraag beantwoorden. Het lastige aan redactiesommen is dat je:

 • bepalen wat er berekend moet worden
 • bepalen welke gegevens relevant zijn
 • berekening uitvoeren

De berekening is in dit geval ondergeschikt aan het juist interpreteren van de informatie. Het nadeel aan assessments is dat alleen de uitkomst telt. Ook al heb je het juiste beredeneerd, kan je het antwoord fout hebben en krijg je nul punten voor die vraag.

SHL rekenvaardigheid

Rekenvaardigheid heeft veel overlap met redactiesommen. Het grote verschil is dat je nu een som te zien krijgt zonder (uitgebreid) verhaal. Je moet dan één van de cijfers aanvullen. Dat is dus niet per se het ‘antwoord’ van de som. Het kan ook een ander getal in de berekening zijn.

Het is belangrijk om deze vragen snel te kunnen maken. Daarom is het belangrijk om goed te oefenen. Daardoor word je namelijk sneller en kun je eventueel ook antwoorden leren uitsluiten. Omdat rekenvaardigheden vaak weggezakt zijn, is het belangrijk de juiste sommen op tijd voor te bereiden.

SHL General Ability verbaal redeneren

SHL syllogismen

In de basis krijg je bij een syllogisme twee stellingen (ook wel premissen) te zien. Vervolgens moet je of de juiste conclusie bepalen of aangeven of de gegeven conclusie juist is. Er zijn dus twee soorten syllogismen:

 • conclusie vaststellen
 • conclusie beoordelen

Door goed te oefenen voor de SHL syllogismen zorg je dat je makkelijker en sneller het juiste antwoord geeft.

SHL analogieën 

Analogieën worden gezien als een onderdeel van verbaal redeneren. Bij een analogie krijg je maximaal vier woorden te zien. Deze woorden vormen twee paren. Het is de bedoeling om de ontbrekende woorden in te vullen. Om de woorden te bepalen, zul je de onderliggende relatie moeten vaststellen.

Een aantal veelgebruikte relaties bij analogieën zijn:

 • functie: een hamer gebruik je om te slaan
 • overtreffende trap: heet en heter
 • antoniem: sterk en zwak
 • synoniem: mooi en prachtig
 • eigenschap: oranje en wortel
 • categorie: poedel en hond

Teksten analyseren

Bij teksten analyseren krijg je een tekst te zien van meestal enkele paragrafen. Over deze tekst worden dan vragen gesteld. Het is belangrijk om erbij stil te staan dat je de informatie gebruikt uit de tekst. Ook al weet jij bijvoorbeeld dat Nederland aan de Noordzee ligt, kan het zo zijn dat dat in de tekst niet zo is. Waar de grens precies ligt tussen de kennis die je moet meenemen en niet moet meenemen, moet je uit de context van de tekst opmaken.

Er zijn twee soorten tekst analyseren:

 • stelling beoordelen: hier krijg je een stelling over de tekst te zien waar je drie mogelijke antwoorden op kan geven:
  • waar
  • niet waar
  • niet te beoordelen
 • vraag beantwoorden: hier moet je een vraag over een tekst beantwoorden met multiple choice antwoorden. De vragen kunnen uiteenlopend zijn, zoals:
  • wat bedoelt de schrijver met …
  • wat is het onderwerp van …
  • wat is een synoniem van …

Hoe ziet SHL General Ability eruit en hoe oefen je de test?

 • Tijdsindeling: één tijd voor alle vragen. De test geeft een set tijd waarbinnen alle vragen moeten worden beantwoord. Hiermee kan het zinvol zijn om bij moeilijke vragen te beslissen om die te gokken en de volgende vraag te proberen.
 • Navigatie tussen vragen: is niet mogelijk. Zodra een vraag is beantwoord, is het niet meer mogelijk om hier naar terug te keren. Het is dus erg belangrijk om zeer goed op te letten bij het invullen van een antwoord.
 • Niveau: is adaptief in plateaus. De test wordt adaptief gepresenteerd. Aan de hand van plateaus is het mogelijk om steeds lastigere vragen te krijgen.
 • Score: wordt bepaald op basis van aantal beantwoorde en correct ingevulde vragen. Omdat de test ook adaptieve niveaus kent is het niet zinvol om aan het einde van de test te gaan gokken.
 • Tactiek en aanpak: zijn erg belangrijk bij de SHL General Ability test. Omdat het vaak voorkomt dat kandidaten te lang stilstaan bij een te moeilijke vraag wordt niet altijd de hoogst mogelijke score gehaald. Door goed te leren wanneer je een vraag moet gokken of juist door moet werken naar het antwoord, kan een veel betere score worden behaald.
 • Onderdelen: worden door elkaar gevraagd. Verbal en numerical ability bestaan uit meerdere onderdelen. Deze worden per subtest door elkaar gevraagd.

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Wat meet de SHL OPQ?

De OPQ staat voor Occupational Personality Questionnaire en wordt door SHL gebruikt om jouw persoonlijkheid te meten. Je krijgt bij de OPQ telkens een aantal stellingen te zien waarbij je moet aangeven welke stelling het meest bij je past en welke stelling het minst bij je past. De grondslag van de OPQ test is de Big Five persoonlijkheidstest.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Als je alle drie de onderdelen van de SHL test moet maken is het verstandig om daar minimaal 2 uur tijd voor vrij te houden. Zorg dat je bij het maken van de test pen en papier bij de hand hebt zodat je aantekeningen kunt maken. Ook mag je een rekenmachine gebruiken. Zorg dat je goed weet hoe die werkt, zodat je geen onnodige tijd kwijt bent aan het uitzoeken van de functionaliteiten.

Bedenk ook van tevoren een strategie om in de tijd zo veel mogelijk van de vragen te beantwoorden. Het aantal vragen van de SHL test ligt namelijk van tevoren vast. Je kunt geen moeilijke vragen overslaan waardoor je slim moet uitsluiten wat de foute antwoorden zijn. Als je een moeilijke vraag hebt, besteedt er dan niet te veel tijd aan, dan kom je aan het einde van de vragen in de problemen. Probeer minimaal 70% van de vragen af te krijgen om een redelijke score te halen.

Welke vaardigheden heb je nodig voor het SHL assessment?

Bij het maken van het SHL assessment worden meerdere vaardigheden van je gevraagd. Dit zijn de belangrijkste vaardigheden:

 • het vermogen om in een beperkte tijd een test te maken en rustig te blijven
 • complexe informatie kunnen verwerken
 • verbale en numerieke problemen oplossen

Omdat elke test een zeer specifieke aanpak nodig heeft, is het erg belangrijk om bekend te raken met de vragen die SHL je kan stellen. Per onderdeel gelden specifieke vaardigheden, dus de SHL capaciteitentest oefenen is erg belangrijk.

Hoe moet ik SHL oefenen?

Hoe kan ik een SHL test oefenen?

Als je binnenkort een assessment van SHL moet maken, is het handig om je hierin goed te verdiepen. Elke test en elk onderdeel heeft namelijk een hele eigen aanpak. Daarom is het belangrijk om je assessment op maat voor te bereiden met de juiste oefeningen.

SHL heeft een oefentest op haar eigen website (SHL practice tests). Let goed op dat je de taal van de site op Nederlands zet, anders krijg je niet representatieve vragen voorgeschoteld. Deze test kun je onbeperkt maken waardoor je je goed kunt voorbereiden. Wel is het zo dat het niveau van de echte test niet gehaald wordt. Daarmee kun je dus niet daadwerkelijk de test simuleren. Dat kan wel met ons cursusmateriaal!

Hoe kan ik SHL online voorbereiden?

Zoals je hierboven al hebt gelezen, bestaat SHL uit drie onderdelen. Voor elk onderdeel geldt een andere voorbereiding. Het is verstandig om het SHL oefenpakket aan te schaffen. Daarin komt elk onderdeel aan bod met een uitgebreide theorie en voldoende oefenvragen (SHL practice tests). Zo kun je je optimaal voorbereiden op het assessment.

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor SHL:

 • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
 • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
 • 32 lessen.
 • 120 testen.
 • 2.228 oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers

Wat zijn SHL competenties?

SHL competenties zijn de houdingen en vaardigheden van een kandidaat. De competentie is het vermogen om een taak uit te voeren en een probleem op te lossen. Hiervoor maak je gebruik van je talenten, vaardigheden, kennis en houding.

De SHL competenties worden gemeten met behulp van een capaciteitentest, persoonlijkheidstest en motivatievragenlijst.