Wat is een Thomas International assessment?

Thomas International is een groot en internationaal assessmentbureau. Wereldwijd worden meer dan 1,5 miljoen assessments per jaar afgelegd. Sinds 1986 is Thomas International ook actief in Nederland met het afnemen van intelligentie- en persoonlijkheidstesten.

Thomas heeft diverse assessmentmethodieken ontwikkeld voor het testen van kandidaten. Hiervan is de General Intelligence Assessment (GIA) het meest bekend. Deze test wordt gebruikt voor het geven van een inschatting van de algemene intelligentie van een kandidaat.

Wil jij je optimaal voorbereiden op de Thomas test? Dan vind je op deze pagina alle informatie over de onderdelen van de GIA en hoe die het beste kan worden voorbereid.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op het Thomas assessment, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan Thomas International. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

Waarom een Thomas assessment?

Tijdens het sollicitatietraject van sommige bedrijven wordt er gebruikgemaakt van de testen van Thomas. Wanneer je deze goed oefent, kun je een streepje voor hebben op de concurrentie. Een selectie uit de bedrijven die gebruikmaken van Thomas zijn Createment en Pyroguard.

Hoe ziet het Thomas assessment eruit?

Het General Intelligence Assessment heeft bijzondere onderdelen die uniek zijn voor Thomas International. Naast de unieke onderdelen is ook snelheid erg belangrijk. Alle opleidingsniveaus krijgen dezelfde test. Daarbij is dus handelingssnelheid erg belangrijk.

De onderdelen die je kunt verwachten zijn redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid & accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht. Elk onderdeel kent een zeer groot aantal vragen in een korte tijd. Dit zijn vaak meer dan vijftig vragen die in een paar minuten moeten worden beantwoord.

Doordat het aantal vragen te groot is voor de beschikbare tijd, ontstaan de verschillen tussen algemene intelligentie. Het is daarom erg belangrijk om veel te oefenen. Op die manier is het mogelijk je persoonlijk hoogst mogelijke score te behalen.

Wat meet de Thomas test?

Cijfersnelheid & Accuratesse op de GIA test

Cijfersnelheid en accuratesse vereist het zeer snel kunnen oplossen van een specifiek rekenkundig probleem. Een voorbeeld van het rekenkundig probleem is de verzameling 15 – 22 – 9. Je moet aangeven welk getal het meeste afwijkt van het middelste getal. Hierbij zijn 9 en 22 het kleinste en het grootste getal. Daarmee is 15 het resterende (middelste) getal. De afstand tussen het kleinste getal is (15 – 9) = 6. De afstand tussen het grootste getal en het resterende getal is (22 – 15) = 7. Daarmee is het juiste antwoord 22.

Om het oplossen van cijfersnelheid en accuratesse zo goed mogelijk te trainen, bouwt het Hellotest oefenpakket op van kleine cijferafstanden (0 tot 10) tot en met de afstanden tussen de -40 en de 40. Dankzij de rustige opbouw wordt het snel oplossen van de vragen geoefend en stijgt langzaam het niveau.

Thomas International Cijfersnelheid en accuratesse
Thomas International Woordbetekenis

Woordbetekenis op de GIA test

Woordbetekenis lijkt het meest op een wat bekender onderdeel, woordrelaties. Aan de hand van drie woorden moet het woord worden gekozen dat geen relatie heeft met de andere twee woorden. Die andere twee woorden zijn of een tegenstelling, of een synoniem. Om goed te worden in dit onderdeel is het belangrijk om bekend te raken met de meest gebruikte tegenstellingen en synoniemen. Doordat het oefenpakket van Hellotest zeer veel oefenmateriaal bevat is dit een zeer goede voorbereiding.

Redeneren op de GIA test

Het onderdeel redeneren is een test voor verbaal redeneervermogen. Aan de hand van stellingen moet een conclusie worden beoordeeld. Een voorbeeld is de stelling dat Jan kleiner is dan Piet. Wie is dan het grootst? In dit geval is dat dus Piet.

Het type stellingen kan zowel positief als negatief geformuleerd zijn. Ook kan de conclusie positief en negatief geformuleerd worden. Daardoor zijn er diverse vraagcombinaties. Al deze variaties kunnen uitgebreid worden geoefend in het Hellotest oefenpakket.

Thomas International Redeneren

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.
Thomas International Perceptiesnelheid

Perceptiesnelheid op de GIA test

Ook perceptiesnelheid is een uniek onderdeel voor het Thomas assessment. Bij perceptiesnelheid wordt gemeten met welke snelheid en nauwkeurigheid letterparen kunnen worden vastgesteld.

Een letterpaar vinden is relatief eenvoudig. Een voorbeeld van een letterpaar is een A en een a. Een voorbeeld wat geen letterpaar is, dat is een V en een w. Die zijn namelijk niet gelijk.

Bij dit onderdeel moet het aantal correcte letterparen worden vastgesteld. Ook al is dit relatief eenvoudig. Het is erg moeilijk om dit snel en nauwkeurig te doen. Via het Hellotest oefenpakket kan er rustig opgebouwd worden in moeilijkheid. Eerst leer je snelheid en nauwkeurigheid te oefenen met één letterpaar en dit bouwt op naar maximaal zes letterparen. Daarmee is dit de beste voorbereiding op het assessment.

Ruimtelijk inzicht op de GIA test

Het laatste onderdeel van het General Intelligence Assessment is ruimtelijk inzicht. Dit lijkt qua principe op letterparen. Aan de hand van meerdere voorbeeldfiguren moet worden vastgesteld welke figuren identiek zijn.

Hierbij zijn twee opties mogelijk: het figuur kan gedraaid of gespiegeld zijn. Een figuur telt alleen als een identiek figuur als het gedraaid is. Doordat het wel dezelfde figuren zijn, maar dan gespiegeld, is ruimtelijk inzicht erg belangrijk.

Het oefenpakket legt uit wat het verschil is tussen spiegelen en draaien. Als dit bekend is, dan is het oplossen van deze vragen relatief eenvoudig. Wederom is snelheid en nauwkeurigheid erg belangrijk. Daarom bouwt het oefenpakket van Hellotest op in aantal en variaties van figuren.

Thomas International Ruimtelijk Inzicht

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Het is al eerder beschreven, maar het assessment van Thomas International is uniek in de manier van uitvragen en beoordelen. De score is afhankelijk van zowel snelheid als nauwkeurigheid. Vanwege de bijzondere manier van uitvragen, is het belangrijk om goed bekend te raken met de manier van uitvragen en dan rustig op te bouwen in niveau en snelheid.

Welke vaardigheden heb je nodig om het Thomas International assessment te maken?

Om het Thomas assessment, zoals de GIA test, te maken, worden er meerder vaardigheden van je gevraagd. De belangrijkste vaardigheden zijn:

  • complexe informatie kunnen verwerken;
  • het vermogen om in een beperkte tijd een test te maken en rustig te blijven;
  • logische, verbale en numerieke problemen oplossen.

Omdat elke test een zeer specifieke aanpak nodig heeft, is het erg belangrijk om bekend te raken met de vragen die je tijdens de GIA test kan verwachten. Per onderdeel gelden specifieke vaardigheden, neem deze van tevoren goed door.

Hoe moet ik het Thomas assessment oefenen?

Moet je binnenkort een Thomas International assessment maken? Dan adviseren we je om deze goed voor te bereiden. Elke test en elk onderdeel heeft namelijk een hele eigen aanpak. Door je goed voor te bereiden, heb je een grotere kans op een hoge score.

Voor elk onderdeel van de GIA test geldt een andere voorbereiding. Het is verstandig om het Thomas International oefenpakket aan te schaffen. Daarin komt elk onderdeel aan bod met een uitgebreide theorie en voldoende oefenvragen.

Start jouw assessment voorbereiding!

Begin met oefenen voor Thomas:

  • Studiegids, lessen en oefentoetsen.
  • Alle vragen voorzien van antwoorden en uitleg.
  • 6 lessen.
  • 37 testen.
  • 2.140 oefenvragen.
0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers