Big five test

De big five persoonlijkheidstest is de bekendste en meest gebruikte persoonlijkheidstest. Deze test is wetenschappelijk zeer goed onderbouwd. Daardoor beidt deze test de betrouwbaarste uitslag als het om persoonlijkheidstesten gaat. Daarom zul je bijna altijd een big five test moeten maken als je een persoonlijkheidstest krijgt.

4.4/5

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Corstiaan Smit

“De beste voorbereiding op het assessment interview,
alleen bij Hellotest.”

Cubiks

4.000+ oefenvragen

Harver

3.000+ oefenvragen

Pi Cognitive

1.800+ oefenvragen

Thomas International

3.000+ oefenvragen

Belangrijkste tip voor de big five persoonlijkheidstest

Vul de persoonlijkheidstest altijd eerlijk in. Elke test heeft controle vragen waardoor er een betrouwbaarheidsscore uitkomt. Als je oneerlijk bent of probeert te liegen, komen ze daar vrijwel altijd achter. Dan is jouw test onbetrouwbaar en onbruikbaar. Wees daarom altijd eerlijk. Vul de test in zoals je op dat moment bent. Niet zoals je wilt zijn.

Big five test

De Big Five persoonlijkheidstest is gebaseerd op de theorie dat je persoonlijkheid is te omschrijven aan de hand van vijf hoofdeigenschappen (de ‘big five’). Deze vijf hoofdeigenschappen zijn:

 1. extraversie,
 2. zorgvuldigheid,
 3. emotionele stabiliteit,
 4. vriendelijkheid;
 5. openstaan voor ervaringen.

Met de test wordt gekeken in hoeverre jij deze vijf eigenschappen in je hebt.

Soorten vragenlijsten

De vragen op de big five kunnen op twee manieren gesteld worden:

 1. Je krijgt twee stellingen te zien en kiest welke bij jou past.
 2. Per stelling geef je aan in hoeverre het bij jou past.

Voorbeelden van stellingen zijn op een big five zijn:

 • ‘Ik kom afstandelijk over’,
 • ‘Ik denk altijd eerst aan anderen’ en
 • ‘Ik kan veel informatie tegelijkertijd verwerken’.

Hoe is de Big Five-persoonlijkheidstest ontstaan?

Aan de Big Five-test ligt een van oorsprong Amerikaans onderzoek ten grondslag. Daarbij werd eerst opgezocht welke bijvoeglijk naamwoorden in woordenboeken te vinden waren om persoonskenmerken van mensen aan te duiden. Hieruit werden een paar honderd kernbegrippen geselecteerd. Vervolgens werd aan proefpersonen gevraagd om iemand die ze goed kenden te omschrijven aan de hand van deze kernbegrippen.

Na allerlei statistische bewerkingen konden de honderden kernbegrippen samengebracht worden in vijf hoofdeigenschappen. Het bleek namelijk dat bepaalde woorden (dus eigenschappen) altijd samen voor bepaalde personen gebruikt werden. Later is dit onderzoek in andere talen herhaald, waaronder het Nederlands.

De vijf hoofdeigenschappen vertegenwoordigen dus de woorden waarmee je de kenmerken van de persoonlijkheid van iemand beschrijft. Uit later onderzoek is overigens gebreken dat mensen voor de omschrijving van hun huisdieren dezelfde hoofdeigenschappen gebruiken.

Engelse termen hoofdeigenschappen

De vijf hoofdeigenschappen zijn van oorsprong in het Engels omschreven als:

 1. extraversion (tegenover introversion),
 2. conscientiousness,
 3. emotional stability (tegenover neuroticism),
 4. agreeableness,
 5. openness to experience.

Bij elkaar vormen deze hoofdeigenschappen het acroniem OCEAN (Openness, Conscientousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism).

Nederlandse termen hoofdeigenschappen

In het Nederlands zijn sommige begrippen letterlijk te vertalen. Bij andere is dat lastiger. Er worden dan ook verschillende benamingen voor gebruikt:

 • extraversie,
 • zorgvuldigheid, ordelijkheid, gewetensvolheid of plichtsgetrouwheid,
 • emotionele stabiliteit,
 • vriendelijkheid, servicegerichtheid, behulpzaamheid, inschikkelijkheid, onbaatzuchtigheid of mildheid,
 • openstaan voor ervaringen, openstaan voor verschillende ideeën of openheid.

Uitslag Big Five-persoonlijkheidstest

Bij de uitslag van de Big Five-persoonlijkheidstest zal in ieder geval vermeld worden hoe jij scoort op de vijf hoofdeigenschappen. In de rapportage wordt dus aangegeven hoe extra- of introvert je bent, hoe zorgvuldig, hoe emotioneel stabiel, hoe vriendelijk en in hoeverre je openstaat voor ervaringen. Dit alles volgens de antwoorden die je zelf gegeven hebt natuurlijk. Er wordt vaak ook toegelicht wat een eigenschap en je score erop precies inhoudt.

Extraversie

Als je hoog scoort op de schaal van extraversie, dan ben je sociaal, heb je graag mensen om je heen en praat je meestal graag. Introverte mensen, dus die laag scoren op de schaal van extraversie, zijn graag alleen en houden van een rustige omgeving. Extraversie zegt iets over het samenwerken van mensen, namelijk of ze liever zelfstandig of in een team werken.

Zorgvuldigheid

De mate van zorgvuldigheid zegt iets over hóe je te werk gaat. Scoor je in het Big Five persoonlijkheidsmodel hoog op zorgvuldigheid, dan is dat gestructureerd en doelgericht en voel je je verantwoordelijk voor je werk. Bij een lage score ben je nonchalanter en slordiger.

Emotionele stabiliteit

Stabiele mensen scoren hoog op emotionele stabiliteit. Ze reageren over het algemeen rustig en laten zich niet snel uit het veld slaan. Scoor je laag op emotionele stabiliteit, dan ben je snel nerveus, vaak boos en laat je je snel meeslepen door emoties. Je kunt dan over het algemeen ook moeilijk omgaan met tegenslagen.

Vriendelijkheid

Hoe hoger je scoort op vriendelijkheid, hoe meegaander, toleranter en hulpvaardiger je bent. Als je hier laag op scoort, ben je vaak competitief ingesteld en werk je minder snel mee. Voor bijvoorbeeld commerciële functies is vriendelijkheid erg belangrijk.

Openstaan voor ervaringen

De schaal van het openstaan voor ervaringen geeft aan in hoeverre je openstaat voor vernieuwingen. Ben je altijd op zoek naar nieuwe ervaringen en heb je veel interesse voor de wereld om je heen? Dan scoor je hier hoog in het Big Five persoonlijkheidsmodel. Mensen die hierop laag scoren zijn over het algemeen conservatief, ze houden de dingen het liefst zoals ze nu zijn.

Verdere onderverdeling

In sommige testrapporten worden bovenstaande hoofdeigenschappen verder onderverdeeld. Van al die onderdelen wordt dan ook vermeld hoe je daarop scoort. Het gaat dan om:

 • Extraversie: toegankelijk, sociabel, assertief en dominant, energiek, behoefte aan spanning hebben en opgewekt.
 • Emotionele stabiliteit: zorgelijk, snel geïrriteerd, neerslachtig, niet zelfverzekerd, ongeremd en kwetsbaar.
 • Zorgvuldigheid: effectief, ordelijk, plichtsgetrouw, prestatiegericht, zelf startend en behoedzaam.
 • Vriendelijkheid: vertrouwen hebben, integer en oprecht, mild en vergevingsgezind, bescheiden en snel medelijden hebben.
 • Openheid voor ervaringen: fantasie hebben, kunst- en natuurminnend, inzicht hebben in emoties, behoefte aan variatie hebben, intellectueel en niet conservatief.

Voorspellende waarde

Als je een Big Five-persoonlijkheidstest hebt gedaan als onderdeel van een assessment bij een sollicitatie, dan zal de uitslag gebruikt worden om te kijken of jouw persoonlijkheid bij je toekomstige werk past. Uit onderzoek blijkt dat de hoofdeigenschappen zorgvuldigheid en extraversie het meeste een voorspellende waarde hebben.

In een drukke werkomgeving met veel collega’s zullen bijvoorbeeld extraverte mensen beter op hun plaats zijn dan introverte mensen. Zorgvuldige mensen presteren vaak het beste, omdat zij hun werk vaak efficiënt volbrengen.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Totaalpakket assessment oefenen voor 69,99

Het totaalpakket is de ultieme voorbereiding op het assessment: 650+ oefentesten met 12.000 oefenvragen.