MBTI test oefenen

De Myers-Briggs Type Indicator ken je misschien ook wel als de 16 persoonlijkheden test. Er zijn vier paren waarlangs jouw persoonlijkheid tot stand moet komen: extravert of introvert, observerend of intuïtief, denkend of voelend en oordelend of waarnemend. In sommige gevallen krijg je deze test op het assessment. Maar er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze test. Daarom biedt het niet zoveel inzichten.

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Corstiaan Smit

“De beste voorbereiding op de MBTI persoonlijkheidstest, alleen bij Hellotest.”

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Belangrijkste tip voor de MBTI

Vul de MBTI altijd in zoals je bent en niet zoals je wilt zijn. Geef ook geen antwoorden zoals je was. Maar blijf in het hier en nu. Dan krijg je de eerlijkste uitslag.

Populaire methode van persoonlijkheidsbeschrijving

Er bestaan verschillende soorten persoonlijkheidstesten, die ook op verschillende manier beschrijven wat voor persoonlijkheid je bent. Een populaire indeling van persoonlijkheden op basis van karaktereigenschappen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze methode wordt graag gebruikt door coaches, HR-managers en bij teambuildingstrajecten. Maar ook als je een persoonlijkheidstest voor een sollicitatie moet ondergaan, kun je deze methode tegenkomen.

Basis voor MBTI

De basis voor de MBTI is gelegd door de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung, die leefde van 1875 tot 1961. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Hij ontwikkelde een theorie om de verschillende persoonlijkheden van mensen te verklaren.

In 1922 publiceerde hij het boek ‘Psychologische Typen’, dat door moeder en dochter Katherine Briggs en Isabel Myers werd gebruikt voor de verdere ontwikkeling van hun eigen ideeën op dit gebied. Dit resulteerde in de jaren veertig in een vragenlijst: de MBTI. Doel van de vragenlijst was om mensen meer inzicht te geven in hun eigen handelen.

Vragenlijst

De vragenlijst van de MBTI bestaat uit tientallen vragen over je persoonlijkheid. Het gaat er om dat je steeds een keuze maakt uit twee mogelijkheden die worden gegeven. Er worden daarbij vragen gesteld over je karakter, je manier van werken en sociaal handelen. Je moet bijvoorbeeld aangeven of je snel vriendschappen aangaat of dat je van een opgeruimde werkplek houdt. Uiteindelijk resulteert dit in een beschrijving van jou als persoon.

Vier dimensies

Bij de MBTI wordt je persoonlijkheid beschreven aan de hand van vier dimensies. De theorie hierachter is dat een persoonlijkheid is opgebouwd uit vier paren van tegenovergestelde manieren van doen of denken. Geen van deze manieren is beter of slechter dan een andere. Het gaat er alleen om dat niet iedereen dingen op dezelfde manier doet of ervaart. Aan elk onderdeel is een letter toegekend, die gebruikt wordt bij de beschrijving van je persoonlijkheid. Het gaat er om hoe je bent:

  • extravert of introvert,
  • observerend of intuïtief,
  • denkend of voelend,
  • oordelend of waarnemend.

Extravert of introvert

Bij de dimensie ‘extravert of introvert’ gaat het erom of je meer op je eigen belevingswereld bent gericht of op de wereld om je heen. Extravert krijgt een E, introvert een I.

Observerend of intuïtief

De manier waarop je informatie verwerkt komt tot uiting in de dimensie ‘observerend of intuïtief’. Besteed je meer aandacht aan feiten en details, dan ben je observerend. Hou je je meer bezig met het nut van de feiten, onderlinge relaties en het verzinnen van oplossingen? Dan is intuïtief op jou van toepassing. Observerend krijgt de letter S (van het Engelse ‘Sensing’) en intuïtief de letter N (van iNtuition).

Denkend of voelend

De manier waarop je beslissingen neemt wordt weergegeven in ‘denkend of voelend’. Doe je dit op basis van logisch en objectief redeneren, dan krijg je de T van Thinking (denkend). Worden jouw beslissingen echter geleid door je gevoelens en idealen, dan wordt daar de F van Feeling (voelend) aan gekoppeld.

Oordelend of waarnemend

‘Oordelend of waarnemend’ gaat over de manier waarop jij de wereld om je heen bekijkt. Hou je van een planmatige en geordende manier van werken en geef je een waardeoordeel over dingen die gebeuren? Dan krijg je bij de MBTI een J van Judging (oordelend). Ben je juist flexibel, heb je niet zo’n behoefte aan structuur en geef je niet zo snel je waardeoordeel als je iets waarneemt, dan krijg je een P van Perceiving (waarnemend).

Zestien persoonlijkheidstypen

Bij elke dimensie krijg je de letter toegekend die het meest overeenkomt met jouw manier van denken en handelen bij deze dimensie. Door de vier dimensies te combineren krijg je een persoonlijkheidscode van vier letters die jouw persoonlijkheid weergeeft. Er zijn op deze manier zestien verschillende persoonlijkheidstypen te onderscheiden.

Zo kun je bijvoorbeeld INFP zijn: introvert, intuïtief, voelend en waarnemend. Bij de uitslag van een MBTI zal altijd een uitgebreide rapportage toegevoegd zijn over jouw score en hoe de verschillende persoonlijkheden omschreven worden. Vaak wordt aan alle persoonlijkheidstypen een naam toegekend, die al een beeld geeft van de soort persoonlijkheid die er achter schuil gaat.

Deze namen zijn echter niet gestandaardiseerd. Voor bijvoorbeeld INFP kun je tegenkomen: harmoniezoeker, verklaringgever, idealist en bemiddelaar. ISTJ wordt wel beschermer, ondersteuner, plichtsgetrouwe en logisticus genoemd.

Betekenis MBTI

Mensen herkennen zich vaak in de verkregen MBTI-typering, maar deze methode is niet wetenschappelijk onderbouwd. Katherine Briggs en Isabel Myers die de MBTI ontwikkelden, baseerden zich op de theorieën van Carl Gustav Jung. Maar hadden zelf geen opleiding in de psychologie. Desalniettemin wordt deze methode vaak gebruikt voor het beschrijven van iemands persoonlijkheid. Bij teambuildingactiviteiten of organisatieveranderingen wordt de methode ook vaak gebruikt om aan te geven wat de kwaliteiten van de verschillende medewerkers in de organisatie zijn en welke rol zij in een team vervullen.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Capaciteitentest oefenen in 4 eenvoudige stappen

Uitnodiging

Bekijk de uitnodiging van jouw werkgever of opleiding. Daarin staat welke test je moet maken.

1

Overzicht

Staat in jouw uitnodiging niet wie de test maakt? Kijk dan in ons overzicht welke ontwikkelaar hoort bij jouw uitnodiging.

2

Catalogus

Zoek in onze catalogus op jouw test of testontwikkelaar. Dan krijg je vanzelf het juiste oefenpakket te zien.

3

Aan de slag

Binnen 5 minuten ga je aan de slag met het juiste oefenpakket! Zorg dat je alle oefeningen maakt.

4

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Veelgestelde vragen

Een assessmentgesprek is onderdeel van de assessment center methode. Dit gesprek of interview vindt plaats nadat je de capaciteitentest en persoonlijkheidstest hebt gemaakt. 

Het gesprek wordt meestal gevoerd door een psycholoog of enkele medewerkers. In dit gesprek ga je diep in op jouw motivatie, competenties en ambitie om in een bepaalde functie en organisatie te werken.

Meestal duurt het interview zo’n 45 tot 60 minuten. Vraag van tevoren hoe lang het duurt zodat je genoeg tijd reserveert voor het gesprek.

In de meeste gevallen zit je tegenover 2 mensen die het interview afnemen. Dat kunnen junior of senior medewerkers zijn. Maar ook hr-medewerkers, managers of een directeur of partner.