Alles over de Watson Glaser

Hier vind je tips voor jouw Watson Glaser!

Maakt een assessment deel uit je van je sollicitatieprocedure? Dan kan het zijn dat je ook een Watson Glaser Critical Thinking-test krijgt. Hiermee wordt getest hoe goed jij bent in kritisch nadenken. Wat kun je van deze test verwachten? Hieronder vind je informatie over de Watson Glaser en tips om deze te maken.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle soorten e-assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Wat is een Watson Glaser Test?

Met een Watson Glaser Critical Thinking-test wordt jouw kritisch denkvermogen gemeten. Er wordt gekeken in hoeverre jij in staat bent om situaties te doorgronden, informatie te verwerken, logisch na te denken, kritische vragen te stellen en alternatieve oplossingen te zoeken.

Werkgevers laten een Watson Glaser Critical Thinking-test in het assessment opnemen, omdat zij voor veel functies behoefte hebben aan mensen die kritisch kunnen nadenken. Mensen die kritisch nadenken zijn in staat beslissingen te nemen op basis van goed gefundeerde, objectieve conclusies.

De Watson Glaser Critical Thinking-test is gebaseerd op het Engelse RED-model van kritisch denken. RED is een acroniem voor Recognise assumptions (aannames herkennen), Evaluate arguments (argumenten beoordelen) en Draw conclusions (conclusies trekken).

Aannames herkennen

Aangereikte informatie moet je altijd kritisch bekijken. Wat is objectief gezien echt waar en wat is gebaseerd op aannames? Feiten moeten van meningen gescheiden worden. Idealiter moet je alle informatie over een bepaald onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekijken en je moet vaststellen of de informatie compleet en consistent is.

Argumenten beoordelen

Al het bewijsmateriaal en alle argumenten moet je systematisch analyseren en beoordelen. Hierbij moet je objectief blijven en nog geen standpunt innemen, wat moeilijk kan zijn als iets emotionele impact op je heeft.

Conclusies trekken

Als je alle informatie hebt geanalyseerd moet je een logische conclusie trekken op basis van argumenten en bewijsmateriaal. Als er later nog meer bewijsmateriaal boven water komt dat een andere kant uitwijst, moet je je conclusies aan kunnen passen.

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Hoe ziet een Watson Glaser Critical Thinking-test eruit?

In een Watson Glaser Critical Thinking-test worden verschillende aspecten van kritisch denken getoetst. Je krijgt daarom vragen in vijf verschillende categorieën voorgelegd, die elk een andere manier van vraagstelling hebben. Afhankelijk van het aantal vragen dat je krijgt, duurt een test een half uur tot een uur. Die verschillende categorieën kunnen zijn: conclusies, aannames, deducties, interpretaties en argumenten.

Conclusies

Bij de categorie ‘Conclusies’ krijg je bijvoorbeeld een stuk tekst te lezen, waarbij aan het eind een conclusie wordt gegeven. Aan jou dan de vraag of deze conclusie klopt. Je hebt dan niet de keuze uit simpelweg ‘ja’ of ‘nee’, maar uit ‘waar’, ‘waarschijnlijk waar’, ‘meer informatie nodig’, ‘waarschijnlijk onwaar’ en ‘onwaar’.

Aannames

Bij ‘Aannames’ krijg je steeds stellingen voorgelegd. Van deze stellingen moet je aangeven of ze objectieve informatie bevatten of dat ze aannames zijn. De keus is hier steeds: ‘wel een aanname’ of ‘geen aanname’.

Deducties

De categorie ‘Deducties’ bestaat uit feiten en bijbehorende conclusies. Jij moet dan aangeven of de conclusies wel uit de feiten volgen. Bijvoorbeeld: sinaasappels en mandarijnen zijn beide citrusvruchten en ze zijn beide oranje. Conclusie: alle citrusvruchten zijn oranje. Jij moet dan kiezen uit ‘de conclusie volgt logischerwijs uit de stelling’ of ‘de conclusie volgt niet logischerwijs uit de stelling’. Per stelling kun je verschillende conclusies voorgelegd krijgen.

Interpretaties

Een vraag in de categorie ‘Interpretaties’ bestaat uit een informatieve tekst. Daarna krijg je een interpretatie van de tekst voorgelegd. Aan jou de taak om aan te geven of deze interpretatie klopt. Je hebt hierbij twee keuzemogelijkheden: ‘het klopt’ of ‘het klopt niet’.

Argumenten

In de categorie ‘Argumenten’ krijg je een stelling voorgelegd, die gevolgd wordt door een of meer argumenten. Per argument moet je aangeven wat je ervan vindt. Je hebt de keuze uit ‘sterk’ en ‘zwak’.

Tips voor het maken van een Watson Glaser Critical Thinking-test

Moet je voor het eerst een Watson Glaser Critical Thinking-test maken? Dan kan dat best lastig zijn! Lees daarom onze tips voor een optimaal resultaat:

  • Oefen van te voren goed, zodat je vertrouwd raakt met de manier van denken en de wijze waarop de vragen geformuleerd worden.
  • Zorg dat je goed uitgerust bent als je de test moet maken en laat je tijdens de test niet afleiden.
  • Als je de test online moet maken, zorg er dan voor dat je pen en papier bij de hand hebt. Het probleem schematisch weergeven en mogelijkheden schrappen kan je helpen bij het beantwoorden van de vragen.
  • Bekijk de voorbeeldvragen die gegeven worden goed, je kunt hier vaak de toegepaste logica uithalen.
  • Maak bij het beantwoorden van de vragen geen gebruik van je eigen kennis over en ervaring met het gestelde probleem. Baseer je alleen op de gegeven informatie. Laat ook je persoonlijke voorkeuren geen rol spelen bij je antwoorden.
  • Lees de opgaven aandachtig door en zorg ervoor dat je geen informatie overslaat, ook al moet je hele lappen tekst doorploegen. Ontcijfer lastige zinnen en formuleringen. Herlees alles eventueel nog een keer om er zeker van te zijn dat je de hele probleemstelling hebt begrepen voordat je antwoorden gaat geven.
  • Probeer verbanden te leggen tussen verschillende stellingen.
  • Pas het RED-model toe bij het maken van de opgaven.
  • Houd je tijd in de gaten. Blijf niet te lang bij een onderdeel hangen.

Verder lezen:

Start jouw assessment voorbereiding!

Als je binnenkort een assessment hebt, is het belangrijk die goed voor te bereiden. Wij bieden de allerbeste voorbereiding voor specifieke assessments. Bijvoorbeeld voor PiCompany, SHL en LTP.

0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers