Algemene informatie – analogieën oefenen

Veel mensen vinden het moeilijk om analogieën op te lossen. Bij een analogie is het de bedoeling dat je een relatie tussen twee woorden herkent. Vervolgens moet je voor een nieuwe woordgroep het ontbrekende woord invullen.

Het nadeel van analogieën is dat het niet cultuurvrij is. Dat betekent dat mensen met een bepaalde achtergrond voordeel hebben. Neem bijvoorbeeld een student Nederlands die analogieën maakt versus een internationale student Business. Als de analogieën dan in het Nederlands zijn, heeft de student Nederlands een voordeel.

Omdat het geen cultuurvrij onderdeel is, is het goed dit onderdeel uitgebreid te oefenen. Voor kandidaten die veel met taal bezig zijn, zal dit een makkelijker onderdeel zijn. Dan is het vooral goed om de verschillende soorten analogieën te leren. Dat voorkomt verrassingen op het assessment.

Voorbeeld analogieën oplossen

Bij een analogie wordt naar de relatie tussen verschillende woorden gezocht.  Deze relatie kan elke keer anders zijn, en betrekking hebben op de betekenis van de woorden, maar ook op het gebruik van de letters. Hieronder een voorbeeld:

… staat tot voet als vinger staat tot …

Schoen                                                                                                               Vingerhoed

Buik                                                                                                                    Nagelschaar

Sok                                                                                                                     Hand

Teen                                                                                                                   Knokkel

Nagel                                                                                                                  Wijzen

Oplossing: Teen, Hand

Bij het oefenen van analogieën moet je de dingen die er het meest waarschijnlijk uitzien eerst proberen. Mocht dat geen gewenst resultaat opleveren dan kan je de tweede optie proberen. Zo voorkom je dat je veel combinaties moet testen, want ook bij analogieën is snelheid van het grootste belang.

Bij het maken van je analyses kan je ook nadenken over de structuur van de taal, zoals het consequent gebruik van zelfstandige naamwoorden of werkwoorden.

Hieronder het stappenplan:

Voorselectie antwoordmogelijkheden waarschijnlijkheid

Een voorselectie kan je bijvoorbeeld maken op de betekenis van de woorden. Hoe meer je een relatie herkent tussen het mogelijke antwoord en beide gegeven woorden, des te waarschijnlijker is het dat het een goed antwoord is.

Daarbij helpt ook dat je kijkt naar het soort woord dat gebruikt wordt. Je kan wel een combinatie hebben tussen twee zelfstandige naamwoorden en twee werkwoorden, of vier dezelfde woorden, maar niet drie om één. Uiteindelijk gaat het wel om de “perfect match”, blijf dus flexibel: Je hebt twee antwoorden nodig.

Snel werken en mogelijke antwoorden toetsen

Door je aannames en bevindingen meteen te testen op succes werk je snel en efficiënt. Die snelheid is van belang, omdat sommige combinaties best ingewikkeld te selecteren zijn. Door elke vraag met hoge snelheid te maken, kan je soms wat langer nadenken. Als je je snelheid wil verbeteren, kan je de tijd per vraag bij het oefenen bijhouden. Zo krijg je duidelijk inzicht in je vooruitgang.