Hbo assessment oefenen

Een hbo assessment kan je in verschillende vormen tegenkomen. Namelijk als toelatingstoets voor een hbo opleiding. Of om hbo werk en denk niveau aan te tonen. Bijvoorbeeld als je geen of niet de juiste diploma’s hebt. Je moet het hbo assessment oefenen om de test te halen. Doe je dat niet, dan krijg je die baan niet of je wordt niet toegelaten. Dankzij onze oefenpakket slaagt 95% van de cursisten. 

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Corstiaan Smit

“Specifieke voorbereiding op alle hbo assessments, alleen bij Hellotest.”

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Oefen een gratis hbo assessment!

Wil jij een gratis assessment oefenen op hbo niveau? Dat kan hieronder. Als je op de knop klikt, start een gratis oefentest. Deze test duurt 10 minuten en bevat 20 vragen. Per vraag moet je het beste antwoord selecteren. Na afloop krijg je jouw score te zien. Succes!

Hoe moet ik het hbo assessment oefenen?

Als jij een hbo assessment test moet maken, zul je je goed moeten voorbereiden. Als je de test niet haalt, mag je namelijk niet aan de opleiding beginnen. Of je wordt niet aangenomen. Volg daarom deze drie stappen voor het beste resultaat:

 1. Zoek uit welke test je moet maken. Dat staat meestal in je uitnodiging of op de website van de opleiding. Moet je die van NOA, Pearson of een hele andere maken?
 2. Oefen het gratis hbo assessment materiaal op deze pagina. Maar ook het gratis oefenmateriaal op de website van de testontwikkelaar.
 3. Koop ons oefenpakket voor de perfecte voorbereiding.

Als je bovenstaande stappen volgt, stijgt jouw kans om het assessment te halen naar 95%!

Assessment hbo werk en denk niveau

Als je niet de juiste papieren hebt voor een bepaalde functie kan je toch vaak solliciteren. Als jouw motivatie en cv goed zijn, mag je vaak een test maken om aan te tonen dat je hbo werk en denk niveau hebt. Je maakt een capaciteitentest. Jouw resultaten worden dan vergeleken met andere kandidaten met een hbo achtergrond. Als jouw score hoog genoeg is, ben je door.

Hoe toon je aan dat je hbo-niveau hebt?

Je komt het regelmatig als functie-eis in een vacaturetekst tegen: aantoonbaar hbo-niveau. Maar als nu niet over dat papiertje beschikt, maar wel van jezelf vindt dat je hbo-niveau hebt, hoe toon je dat dan aan?

Hbo-opleiding

Wat wil dat eigenlijk zeggen hbo-niveau? Wat kan je dan meer dan wanneer je mbo-niveau hebt? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Een hbo-opleiding is een vierjarige opleiding aan een hogeschool. Je wordt hier opgeleid voor een hogere kaderfunctie in een bedrijf of bij de overheid.

Kenmerkend voor het hbo ten opzichte van een universitaire opleiding is dat het beroepsgericht is. Naast theoretische kennis leer je ook vaardigheden die je in de beroepspraktijk van pas komen. Bij een hbo-opleiding hou je je dus niet bezig met fundamenteel onderzoek, maar is alles praktijkgericht.

Hbo-niveau

Dat je hbo-niveau hebt, zegt iets over de manier waarop je een functie kunt vervullen. Je moet taken zelfstandig kunnen uitvoeren en proactief zijn. Je hebt een goed analytisch vermogen, waardoor je vraagstukken goed kunt ontrafelen, en je kunt goed logisch redeneren.

Je moet overzicht kunnen houden en hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. En je moet goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden hebben. Daarnaast beschik je over specialistische kennis op je vakgebied, maar heb je ook een brede ontwikkeling.

Wat is een hbo assessment?

Een hbo assessment is een assessment dat je moet maken om vast te stellen dat je hbo niveau hebt. Onderdeel van een 21+ toelatingsonderzoek is vrijwel altijd een capaciteitentest. De hogeschool koopt bij een extern assessmentbureau de capaciteitentest in.

Omdat er verschillende assessmentbureaus zijn, zijn er ook verschillende soorten testen. Wel gebruikt een onderwijsinstelling altijd dezelfde test. In de meeste testen worden drie capaciteiten gemeten:

 1. abstract redeneervermogen,
 2. numeriek redeneervermogen en
 3. verbaal redeneervermogen.

De meeste testen doen dit met drie of vier onderdelen. Sommige testen gebruiken tot wel acht onderdelen om alle capaciteiten te meten.

Waarom hbo capaciteitentest?

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet jouw score van het hbo assessment hoger zijn dan de normgroep. De normgroep hangt af van de opleiding waar je aan wilt deelnemen.

Als jij aan een hbo opleiding wilt deelnemen, moet je een score halen die door hbo’ers wordt behaald. De beste manier om de normgroep te verslaan, is door te veel oefenen. Oefenen heeft dus altijd zin voor een hbo assessment.

Hoe ziet assessment hbo eruit?

Elk bureau ontwikkelt zijn eigen hbo capaciteitentest(en). Hoewel er overlap tussen de verschillende bureaus zit, is er ook veel verschil. Over het algemeen kan je één van de volgende twee hbo assessments verwachten als je een toelatingsonderzoek moet maken:

 • Differentiële aanleg test van Pearson.
 • Multiculturele capaciteitentest voor hoger niveau van NOA.
 • Zelf ontwikkelde test van private hogescholen.

Naast de hbo capaciteitentest kan je nog gevraagd worden andere testen te maken, zoals een taaltoets of een kennistoets van bijvoorbeeld natuurkunde.

Differentiële aanleg test van Pearson

De differentiële aanleg test (DAT) wordt onder andere gebruikt door de Fontys Hogeschool voor het toelatingsonderzoek. De DAT bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Analogieën – je moet het verband vinden tussen twee gegeven woorden en dat toepassen op een derde woord.
 • Figurenreeksen – je moet het verband vinden tussen de figuren en het nieuwe figuur in de reeks aanwijzen.
 • Praktisch inzicht – wat gebeurt er als tandwielen draaien? Je krijgt verschillende technische vragen.
 • Rekenvaardigheid – je moet eenvoudige rekensommen oplossen.
 • Ruimtelijk inzicht – je moet kubussen uitvouwen of aangeven welke kubus uitgevouwen is.
 • Snelheid en nauwkeurigheid – je moet aangeven of twee gegeven stukjes tekst hetzelfde zijn.
 • Taalgebruik – je moet aangeven of een zin grammaticaal klopt.
 • Woordbeeld – je geeft de correcte spelling van woorden aan.

Multiculturele capaciteitentest van NOA

De MCT-H wordt onder andere gebruikt door NHL Stenden voor het toelatingsonderzoek. Niet elk toelatingsonderzoek gebruikt alle onderdelen van de MCT-H, deze bestaat uit:

 • Cijferreeksen – je moet het volgende cijfer in een reeks aanwijzen.
 • Componenten – je moet aangeven hoe losse figuren een totaal vormen.
 • Controleren – je moet aangeven of twee gegeven stukjes tekst hetzelfde zijn.
 • Exclusie – je moet van een aantal figuren aangeven welke er niet bij hoort.
 • Rekenvaardigheid – je moet eenvoudige rekensommen oplossen.
 • Spiegelbeelden – je moet aangeven welke figuren gespiegeld zijn.
 • Woordanalogieën – je moet het verband vinden tussen twee gegeven woorden en dat toepassen op een derde woord.
 • Woordrelaties – je moet aangeven welke woorden synoniemen of antoniemen van elkaar zijn.

Eigen test private hogescholen

Private hogescholen zoals de LOI en NTI maken gebruik van zelf ontwikkelde hbo assessments. Gebruikte onderdelen zijn:

 • Analogieën – je moet het verband vinden tussen twee gegeven woorden en dat toepassen op een derde woord.
 • Cijferreeksen – je moet het volgende cijfer in een reeks aanwijzen.
 • Engels tekstverklaren – je moet stellingen en vragen over een Engelse tekst beantwoorden.
 • Figurenreeksen – je moet het verband vinden tussen de figuren en het nieuwe figuur in de reeks aanwijzen.
 • Nederlands tekstverklaren – je moet stellingen en vragen over een Nederlandse tekst beantwoorden.
 • Rekenvaardigheden – je moet eenvoudige rekensommen oplossen.
 • Syllogismen – je moet aangeven of bepaalde conclusies juist, onjuist of niet te bepalen zijn.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw hbo assessment.

Waarom Hellotest?

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Capaciteitentest oefenen in 4 eenvoudige stappen

Uitnodiging

Bekijk de uitnodiging van jouw werkgever of opleiding. Daarin staat welke test je moet maken.

1

Overzicht

Staat in jouw uitnodiging niet wie de test maakt? Kijk dan in ons overzicht welke ontwikkelaar hoort bij jouw uitnodiging.

2

Catalogus

Zoek in onze catalogus op jouw test of testontwikkelaar. Dan krijg je vanzelf het juiste oefenpakket te zien.

3

Aan de slag

Binnen 5 minuten ga je aan de slag met het juiste oefenpakket! Zorg dat je alle oefeningen maakt.

4

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Veelgestelde vragen

Ja, in principe kun je met een hbo diploma naar de universiteit. Wel kunnen er afhankelijk van de studie aanvullende eisen worden gesteld. In sommige gevallen moet je bijvoorbeeld een pre-master doen of eerste andere vakken halen. Ook kan een capaciteitentest onderdeel zijn van jouw toelatingsprocedure.

Om naar de universiteit te gaan, heb je een vwo-diploma nodig of een hbo propedeuse. Afhankelijk van de studie die je wilt volgen, kunnen er wel aanvullende eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld wat betreft bepaalde vakken.

In sommige gevallen moet je een assessment maken om deel te nemen aan een hbo-opleiding. Vaak is dit het geval als je niet over de juiste diploma’s beschikt en ouder bent dan 21 jaar.

Als je wilt deelnemen aan een hbo opleiding maar je beschikt niet over de juiste diploma’s kun je een 21 plus toets maken. Daarmee toon je aan dat je over het juiste niveau beschikt om aan de opleiding te beginnen.