Mbo assessment oefenen

Een mbo assessment wordt voor verschillende mbo’s ingezet om vast te stellen of een nieuwe kandidaat over het juiste niveau beschikt. Heb jij geen middelbareschooldiploma, maar wil je toch toegelaten worden tot het mbo? Dan is een mbo assessment vaak noodzakelijk. Hiermee toon je aan dat je over de juiste kwaliteiten beschikt. 

4.4/5

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Corstiaan Smit

“Specifieke voorbereiding op alle mbo assessments,
alleen bij Hellotest.”

AMN test

1.300+ oefenvragen

AOB Compaz

1.800+ oefenvragen

NOA MCT-M

2.900+ oefenvragen

TMA Methode

2.700+ oefenvragen

Oefen een gratis mbo assessment!

Wil jij een mbo assessment gratis oefenen? Dat kan hieronder. Als je op de knop klikt, start een gratis oefentest. Deze test duurt 10 minuten en bevat 20 vragen. Per vraag moet je het beste antwoord selecteren. Na afloop krijg je jouw score te zien. Succes!

Hoe moet ik het mbo assessment oefenen?

Door je goed voor te bereiden op het mbo assessment, heb jij een streepje voor op de andere kandidaten en ligt de kans van slagen een stuk hoger. Maar hoe bereid je je het beste voor op het mbo assessment? Dat doe je door veel te oefenen.

Assessment mbo niveau 3 oefenen

Als jij een test moet maken op mbo niveau 3 is het natuurlijk belangrijk dat je goed oefent. Voor de optimale voorbereiding volg je de volgende stappen:

 1. Zorg dat je weet welke test je moet maken! Moet je die van AMN, TMA, NOA of misschien wel een hele andere maken?
 2. Oefen het gratis mbo assessment materiaal op deze website en op die van de testontwikkelaar.
 3. Koop ons oefenpakket voor de perfecte voorbereiding.

Als je bovenstaande stappen doorloopt, stijgt jouw kans om het mbo niveau 3 assessment te halen naar 95%. 

Assessment mbo niveau 4 oefenen

De voorbereiding voor het mbo niveau 4 assessment is eigenlijk hetzelfde als dat voor niveau 3. Volg weer dezelfde drie stappen:

 1. Zorg dat je weet welke test je moet maken! Moet je die van AMN, TMA, NOA of misschien wel een hele andere maken?
 2. Oefen het gratis mbo assessment materiaal op deze website en op die van de testontwikkelaar.
 3. Koop ons oefenpakket voor de perfecte voorbereiding.

Wat is het verschil tussen een niveau 3 en niveau 4 assessment?

De test die je krijgt is waarschijnlijk precies hetzelfde. Het verschil is de normgroep waarmee jouw score wordt vergeleken. Als jij de test maakt voor een niveau 3 studie, dan wordt jouw score vergeleken met studenten op niveau 3. 

Wil of ga jij een opleiding op niveau 4 volgen? Dan wordt jouw score vergeleken met andere studenten die op niveau 4 de test hebben gemaakt. 

Het gaat er bij het assessment om dat jouw score beter of hoger is dan het gemiddelde. Als dus de gemiddelde student 5 van de 10 vragen goed heeft, moet jij er ook 5 of meer goed hebben. Daarom moet je dus goed voor het mbo assessment oefenen. Want dan heb je de grootste kans om de rest te verslaan!

Wat is een mbo assessment?

Met een mbo assessment wordt vastgesteld of je het juiste niveau voor een mbo opleiding hebt. Bij een assessment op mbo niveau is het belangrijk te snappen dat je als kandidaat vergeleken wordt met andere kandidaten op mbo niveau (de normgroep).

In sommige gevallen krijg je dezelfde of vergelijkbare test als op hbo/wo niveau. Omdat er verschillende assessmentbureaus zijn, zijn er ook verschillende soorten mbo assessments.

Een mbo onderwijsinstelling gebruikt altijd dezelfde test. Bij veel testen worden er drie verschillende capaciteiten gemeten, namelijk numeriek redeneervermogen, abstract redeneervermogen en verbaal redeneervermogen.

Waarom een mbo assessment?

Wil jij binnenkort starten met een nieuw mbo opleiding? Dan komt het vaak voor dat je eerst een assessment moet afleggen. Hierbij wordt er gekeken of jij scoort zoals de normgroep.

De normgroep hangt af van de opleiding waar je aan wilt deelnemen. Als jij aan een mbo opleiding wilt deelnemen, moet je een score halen die door mbo-ers wordt behaald.

Wil jij in de buurt komen of beter scoren dan de normgroep? Dan is het goed om veel te oefenen voor jouw mbo assessment. Het oefenen doe je door via Hellotest oefenpakketten te kopen. Hiermee bereid jij je voor op de mbo test.

Hoe ziet het mbo assessment eruit?

Er zijn verschillende assessmentbureaus die een mbo assessment afnemen. Ieder mbo assessment is dus anders. Daarom moet je dus ook elke mbo test oefenen.

AMN Talentscan

Het AMN talentscan assessment wordt gebruikt door het ROC om leerlingen zowel bij aanvang als tijdens de opleiding te testen. Deze test wordt ook ingezet wanneer iemand niet aan de juiste vooropleiding voldoet om de capaciteiten te bepalen.

Bij het niet voldoen aan de toelatingseisen volgt een intakegesprek bij het team centrale intake (TCI) en een toelatingsonderzoek. Een AMN-test kan onderdeel uitmaken van het toelatingsonderzoek. Door de AMN test krijgt het mbo inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid van de kandidaat. De AMN-test bestaat uit een capaciteitentest, taaltest en rekentest.

De capaciteitentest bestaat uit twee onderdelen: een cognitieve test en een persoonlijkheidstest. Bij de cognitieve test worden de volgende elementen gemeten:

 • Verbale aanleg
 • Numerieke aanleg
 • Ruimtelijk inzicht
 • Redeneervermogen
 • Evaluatievermogen

Met de persoonlijkheidstest worden de intrinsieke motivatie en de persoonlijkheid van de student in beeld gebracht. Het volgende komt aan bod:

 • Stabiliteit
 • Extraversie
 • Altruïsme
 • Zorgvuldigheid
 • Openheid

De taaltest geeft het mbo uiteindelijk inzichten in de taalvaardigheid van de kandidaat. Zo wordt er op schrijf- en luistervaardigheid getest. Tijdens de rekentoets wordt er ook inzicht verkregen in de rekenvaardigheid van de kandidaat.

Tijdens het toelatingsonderzoek worden de resultaten van de AMN test besproken. Daarnaast worden de AMN test uitslagen gebruikt om een gewenst begeleidingsplan vast te stellen. Zo wordt de kans vergroot dat je de opleiding succesvol doorloopt en afrondt. Op veel mbo opleidingen houden ze er rekening mee dat de test een momentopnamen is.

NOA MCT-M

Ook de NOA MCT-M test wordt als mbo niveau assessment ingezet. Deze test bestaat uit acht verschillende subtesten. Deze testen meten vier verschillende factoren: logisch redeneren & ruimtelijk inzicht, numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden en perceptuele snelheid.

 • Logisch redeneren & ruimtelijk inzicht: bij logisch redeneren gaat het erom in hoeverre een kandidaat in staat is om bepaalde verbanden te ontdekken tussen plaatjes en wordt gemeten in hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk te oriënteren.
 • Numerieke capaciteiten: hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren met getallen.
 • Verbale capaciteiten: hier wordt gekeken naar de mate waarin een kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het vermogen om verbanden tussen woorden te zien.
 • Perceptuele snelheid: hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten.

De MCT-M test van NOA is ontwikkeld vanuit de onderzoeksafdeling van de faculteit Psychologie van de Vrije Universiteit. Vanuit deze ontwikkeling zijn er veel banden met onderwijs- en zorginstellingen. De NOA MCT-M test wordt daar veelvuldig gebruikt. De MCT-M test wordt afgenomen voor het aantonen van mbo werk- en denkniveau.

Wat meet het mbo assessment?

Een mbo assessment toetst je op verschillende onderdelen. Het meet of je op alle onderdelen mbo werk- en denkniveau hebt en je het niveau van een mbo opleiding aankunt.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw mbo assessment.

Waarom Hellotest?

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Capaciteitentest oefenen in 4 eenvoudige stappen

Uitnodiging

Bekijk de uitnodiging van jouw werkgever of opleiding. Daarin staat welke test je moet maken.

1

Overzicht

Staat in jouw uitnodiging niet wie de test maakt? Kijk dan in ons overzicht welke ontwikkelaar hoort bij jouw uitnodiging.

2

Catalogus

Zoek in onze catalogus op jouw test of testontwikkelaar. Dan krijg je vanzelf het juiste oefenpakket te zien.

3

Aan de slag

Binnen 5 minuten ga je aan de slag met het juiste oefenpakket! Zorg dat je alle oefeningen maakt.

4

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Veelgestelde vragen

Als je niet de juiste diploma’s hebt om direct met mbo 4 te beginnen, kan je een test maken. Deze test bestaat uit een flink aantal vragen waarmee jouw capaciteiten worden gemeten. Als jouw score hoog genoeg is, word je toegelaten tot mbo 4. 

Wat is dan een score die hoog genoeg is? Dat is een score die hoger is dan het gemiddelde wat studenten op mbo 4 niveau halen voor de test. Als iedereen dus 10 van 20 vragen goed heeft, moet jij er 11 of meer goed hebben. Per test wisselt precies hoe deze score tot stand komt. Daarom is het belangrijk om de goede mbo test te oefenen.

In principe is elke toelatingstoets moeilijk maar ook haalbaar. Als je je goed voorbereidt op de mbo test is het mogelijk om die te halen. De eerste keer dat je een toets maakt, zal die heel moeilijk zijn. Maar hoe meer je oefent en hoe meer je er maakt, wordt het steeds makkelijker.

Zorg daarom dat je precies weet welke test je moet maken, bijvoorbeeld NOA, AMN of TMA. Koop vervolgens een oefenpakket dat jou voorbereidt op die test.

Er zijn twee redenen om een mbo toelatingstoets te gebruiken. De eerste is voor studenten die niet over de juiste diploma’s beschikken. Dan moet je een toets maken om te laten zien dat je het niveau aan kan. 

De tweede reden is dat de opleiding wil weten wat jouw niveau is en waar jouw sterke en zwakke punten liggen. Dan wordt op basis van de uitslag een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt. Daarmee kan jij je dan optimaal ontwikkelen tijdens jouw studie.