Alles over het mbo assessment

Hier vind je tips voor jouw mbo assessment!

Een mbo assessment wordt voor verschillende mbo’s ingezet om vast te stellen of een nieuwe kandidaat over het juiste niveau beschikt. Heb jij geen middelbareschooldiploma, maar wil je toch toegelaten worden tot het mbo? Dan is een mbo assessment vaak noodzakelijk. Hiermee toon je aan dat je over de juiste kwaliteiten beschikt. Waardoor je kunt deelnemen aan het opleidingsprogramma.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle soorten mbo assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Wat is een mbo assessment?

Met een mbo assessment wordt vastgesteld of je het juiste niveau voor een mbo opleiding hebt. Bij een assessment op mbo niveau is het belangrijk te snappen dat je als kandidaat vergeleken wordt met andere kandidaten op mbo niveau (de normgroep). In sommige gevallen krijg je dezelfde of vergelijkbare test als op hbo/wo niveau. Omdat er verschillende assessmentbureaus zijn, zijn er ook verschillende soorten mbo assessments. Een mbo onderwijsinstelling gebruikt altijd dezelfde test. Bij veel testen worden er drie verschillende capaciteiten gemeten, namelijk numeriek redeneervermogen, abstract redeneervermogen en verbaal redeneervermogen.

Waarom een mbo assessment?

Wil jij binnenkort starten met een nieuw mbo opleiding? Dan komt het vaak voor dat je eerst een assessment moet afleggen. Hierbij wordt er gekeken of jij scoort zoals de normgroep. De normgroep hangt af van de opleiding waar je aan wilt deelnemen. Als jij aan een mbo opleiding wilt deelnemen, moet je een score halen die door mbo-ers wordt behaald. Wil jij in de buurt komen of beter scoren dan de normgroep? Dan is het goed om veel te oefenen. Het oefenen doe je door via Hellotest oefenpakketten af te nemen. Hiermee bereid jij je voor op het mbo assessment.

Hoe ziet het mbo assessment eruit?

Er zijn verschillende assessmentbureaus die een mbo assessment afnemen. Ieder mbo assessment is dus anders.

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

AMN Talentscan

Het AMN talentscan assessment wordt gebruikt door het ROC om leerlingen zowel bij aanvang als tijdens de opleiding te testen. Deze test wordt ook ingezet wanneer iemand niet aan de juiste vooropleiding voldoet om de capaciteiten te bepalen.

Bij het niet voldoen aan de toelatingseisen volgt een intakegesprek bij het team centrale intake (TCI) en een toelatingsonderzoek. Een AMN-test kan onderdeel uitmaken van het toelatingsonderzoek. Door de AMN test krijgt het mbo inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid van de kandidaat. De AMN-test bestaat uit een capaciteitentest, taaltest en rekentest.

De capaciteitentest bestaat uit twee onderdelen: een cognitieve test en een persoonlijkheidstest. Bij de cognitieve test worden de volgende elementen gemeten:

  • Verbale aanleg
  • Numerieke aanleg
  • Ruimtelijk inzicht
  • Redeneervermogen
  • Evaluatievermogen

De persoonlijkheidstest worden de intrinsieke motivatie en de persoonlijkheid van de student in beeld gebracht. Gemeten worden onder andere:

  • Stabiliteit
  • Extraversie
  • Altruïsme
  • Zorgvuldigheid
  • Openheid

De taaltest geeft het mbo uiteindelijk inzichten in de taalvaardigheid van de kandidaat. Zo wordt er op schrijf- en luistervaardigheid getest. Tijdens de rekentoets wordt er ook inzicht verkregen in de rekenvaardigheid van de kandidaat.

Tijdens het toelatingsonderzoek worden de resultaten van de AMN test besproken. Daarnaast worden de AMN test uitslagen gebruikt om een gewenst begeleidingsplan vast te stellen. Zo wordt de kans vergroot dat je de opleiding succesvol doorloopt en afrondt. Op veel mbo opleidingen houden ze er rekening mee dat de test een momentopnamen is.

Kubussen vouwen
NOA componenten oefenen

NOA MCT-M

Ook de NOA MCT-M test wordt als mbo assessment ingezet. Deze test bestaat uit acht verschillende subtesten. Deze testen meten vier verschillende factoren: logisch redeneren & ruimtelijk inzicht, numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden en perceptuele snelheid.

Logisch redeneren & ruimtelijk inzicht

Bij logisch redeneren gaat het erom in hoeverre een kandidaat in staat is om bepaalde verbanden te ontdekken tussen plaatjes en wordt gemeten in hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk te oriënteren.

Numerieke capaciteiten

Hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren met getallen.

Verbale capaciteiten

Hier wordt gekeken naar de mate waarin een kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het vermogen om verbanden tussen woorden te zien.

Perceptuele snelheid

Hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten.

De MCT-M test van NOA is ontwikkeld vanuit de onderzoeksafdeling van de faculteit Psychologie van de Vrije Universiteit. Vanuit deze ontwikkeling zijn er veel banden met onderwijs- en zorginstellingen. De NOA MCT-M test wordt daar veelvuldig gebruikt. De MCT-M test wordt afgenomen voor het aantonen van mbo werk- en denkniveau.

Wat meet het mbo assessment?

Een mbo assessment toetst je op verschillende onderdelen. Het meet of je op alle onderdelen mbo werk- en denkniveau hebt en je het niveau van een mbo opleiding aankunt.

Tijdsduur en algemene hulpmiddelen

Voor het NOA mbo assessment is er niet een vaste tijdsduur, iedere NOA test heeft een eigen tijdsduur. Binnen deze tijdsduur moet je een aantal vragen maken. De NOA test wordt moeilijker naarmate je verder komt in het aantal vragen. Het is vrijwel onmogelijk om alle vragen te maken. Blijf rustig doorwerken en probeer zoveel mogelijk te doen. Laat je vooral niet afleiden tijdens dit mbo assessment. Als je door te snel werken onnodige fouten maakt, zal dit een nadelig effect hebben op je score.

Welke vaardigheden heb je nodig om een mbo assessment te maken?

Omdat er bij verschillende opleidingen wordt getest met verschillende mbo assessments, gelden er voor ieder mbo assessment andere vaardigheden. Check daarom van tevoren goed welke mbo assessment jij moet maken.

Hoe moet ik het mbo assessment oefenen?

Door je goed voor te bereiden op het mbo assessment, heb jij een streepje voor op de andere kandidaten en ligt de kans van slagen een stuk hoger. Maar hoe bereid je je het beste voor op het mbo assessment? Dat doe je door veel te oefenen. Dit doe je in drie stappen.

1. Uitnodiging

Pak de uitnodiging die je van jouw mbo opleiding hebt gekregen. Hier staat in welk bureau de test afneemt.

2. Assessmentbureau

Staat in jouw uitnodiging niet welk bureau de test afneemt? Kijk dan in ons bedrijvenoverzicht welk bureau hoort bij welke opleiding.

3. Aan de slag

Onze oefenpakketten zijn speciaal op maat gemaakt voor jouw specifieke mbo assessment. Maak de lessen en de vragen en je bent klaar om het assessment te maken.

Vind je het lastig om het juiste oefenpakket te vinden of heb je hulp nodig? Neem dan contact op via ons contactformulier. Onze assessment trainers helpen jou het juiste oefenpakket uitzoeken!

Andere assessments

Start jouw assessment voorbereiding!

Als je binnenkort een assessment hebt, is het belangrijk die goed voor te bereiden. Wij bieden de allerbeste voorbereiding voor specifieke assessments. Bijvoorbeeld voor PiCompany, SHL en LTP.

0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers