Altijd gedroomd om piloot te worden? De Koninklijke Luchtvaart School (KLS) heet tegenwoordig KLM Flight Academy en bereid jou voor om piloot te worden!

KLM Flight Academy – KLS

De KLM Flight Academy is een Nederlandse vliegschool en voor 100% een dochteronderneming van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Werk je bij KLM, dan ervaar je dat grenzeloze gevoel ook. Afgestudeerden van de KLM Flight Academy werken bij KLM en andere gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen in Europa en daarbuiten. Als KLM Flight Academy student wordt het uiterste van je gevraagd. Daarom worden ook hoge eisen aan de kandidaten gesteld

KLS Selectie

De KLM Flight Academy heeft een streng selectieproces. Wil je gaan studeren aan de KLS dan begint het met het solliciteren via de website. Nadat jouw CV en motivatie positief beoordeeld is begin je met een psychologisch onderzoek.

KLS selectieassessment

In dit onderzoek wordt gekeken naar wie je als persoon bent. Het onderzoek staat stil bij technische inzicht, logisch en systematisch denken, leiderschapspotentieel, stressbestendigheid, samenwerking en besluitvaardigheid. Pas jij bij KLS?

Vliegaanleg

Dan ga je door naar het onderzoek voor vliegaanleg. In vier aaneengesloten dagen wordt onderzocht of je in staat bent om te leren vliegen binnen de relatief korte tijd van de opleiding en of je in relatief korte tijd veel informatie kunt verwerken en op de juiste wijze kunt toepassen. Is dat ook positief?

Het gesprek

Dan is de volgende stap eegesprek met de toelatingscommissie en commissie van aanname van KLM. In dit gesprek komen onder meer je behaalde selectieresultaten, je levensbeschrijving en je motivatie om piloot te worden aan bod. Ziet de KLS in jouw een nieuwe piloot? Dan krijg je daarna een aanbod en startdatum om te beginnen bij deze vliegmaatschappij.

KLS

  • In 1991 werd de Rijksluchtvaart School geprivatiseerd en voor de symbolische som van één Nederlandse Gulden overgenomen door KLM om als zelfstandig bedrijf door te gaan onder de naam KLM Luchtvaart School (KLS)
  • De vliegschool bevindt zich op Groningen Airport Eelde
  • Aantal medewerkers:  zo’n 33.000 collega’s

Let op: ga altijd uit van het assessmentbureau dat in jouw uitnodiging staat! Als je vragen hebt of twijfelt welk oefenpakket je moet hebben, neem dan contact met ons op.

KLM Flight Academy assessment

De opzet van de test is anders dan veel capaciteitentesten. In deze test krijg je vragen uit vier categorieën: analogieën, cijferreeksen, syllogismen en rekenvaardigheid. Deze vragen worden door elkaar gesteld in één test.

Analogieën:

Bij analogieën krijg je drie woorden te zien, vervolgens moet je hier een kloppende analogie van te maken door één woord te selecteren. De eerste twee woorden hebben hetzelfde verband als het derde en vierde onderling woord hebben.

Voorbeeld: hand – vinger :: voet – teen

Cijferreeksen:

Bij cijferreeksen krijg je een aantal cijfers te zien. Vervolgens moet je het laatste cijfer invullen dat logisch volgt op de reeks.

Syllogismen:

Bij syllogismen krijg je een stelling te zien die beoordeeld moet worden:

Alle koeien hebben hoorns.
Alle hoorns zijn gemaakt van hout.
Conclusie: alle koeien hebben houten hoorns.

Rekenvaardigheid:

Rekenvaardigheid omhelst het uitvoeren van eenvoudige berekeningen. In principe kun je alle berekeningen zonder rekenmachine uitvoeren.