Wat zet je op je CV?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Nog belangrijker dan je sollicitatiebrief is je curriculum vitae oftewel cv. In je cv is in een oogopslag te zien hoe jij past bij de aangeboden functie. Wat moet je precies in je cv zetten? Dat vertellen we je!

Besteed tijd aan je cv

Allereerst is het belangrijk om aandacht en tijd aan je cv te besteden, want recruiters nemen niet altijd de moeite om je sollicitatiebrief te lezen. Als eerste bekijken ze meestal je cv. Pas als daar voldoende aanknopingspunten op te vinden zijn, zullen ze zich verder in je gaan verdiepen en je brief er bij pakken. Raffel je cv dus niet af, maar besteed er tijd en aandacht aan!

Hoe ziet het eruit?

Je cv moet alle relevante informatie bevatten voor je potentiële werkgever, maar wel kort en bondig zijn. Het is een opsomming van opleiding, ervaring en alle andere zaken die maken dat jij geschikt bent voor de functie. Je cv hoeft dus niet voor alle functies precies hetzelfde te zijn. Voor de ene functie is een bepaalde hobby misschien wel relevant en voor een andere totaal niet.

Lay-out cv

De lay-out van je cv is van groot belang. Geen een recruiter zal enthousiast worden van een rommelig, onoverzichtelijk geheel. Zorg dus dat je in positieve zin opvalt. Je hoeft zelf geen vormgever te zijn om je cv er professioneel uit te laten zien. Als je even googelt, kun je allerlei websites vinden met veelal gratis cv-templates. Lees hiervoor ook onze 22 tips voor een goed cv!

De rubrieken op je cv

Om recruiters te verleiden je cv goed te bekijken, moet je hem zo overzichtelijk mogelijk maken. Je informatie verdeel je over verschillende rubrieken die je een kopje geeft. Meestal orden je de informatie per rubriek omgekeerd-chronologisch, dus de meest recente opleiding, werkervaring en dergelijke zet je bovenaan. Veelgebruikte rubrieken op een cv zijn:

 • personalia;
 • profielschets;
 • werkervaring;
 • opleidingen;
 • cursussen;
 • nevenactiviteiten;
 • vaardigheden;
 • vrijetijdsbesteding en interesses.

Personalia & profielschets

Je personalia zijn gewoon een opsomming van je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Hier kun je eventueel ook vermelden dat je een rijbewijs hebt (indien relevant voor de functie). Ook de verwijzing naar je LinkedIn-profiel kun je hier kwijt.

Een profielschets is niet verplicht, maar komt wel professioneel over. In een paar zinnen (maximaal vijf) laat je weten wat je wilt en wat je kunt. Met een profielschets kun je vooral je voordeel doen als je ervaring of opleiding niet aansluit op de functie. Om te voorkomen dat de recruiter je cv gelijk aan de kant legt en je brief niet eens meer leest, kun je hier motiveren waarom die baan toch bij jou past.

Je kunt een paar belangrijke competenties noemen of wat je zoekt in een nieuwe functie. Eigenlijk is het een heel korte versie van je sollicitatiebrief.

Werkervaring

Geef bij het kopje Werkervaring een overzicht van je loopbaan. Noem per vervulde functie de functienaam, de naam en vestigingsplaats van het bedrijf en de periode dat je deze functie vervuld hebt. Licht ook kort toe wat je daar gedaan hebt. De functienaam maakt dat niet altijd duidelijk. Behaalde resultaten kunnen ook vermeld worden, daarover lees je meer onder het kopje ‘Prestaties’ op deze pagina. De meest recente werkervaring zet je bovenaan.

Heb je al een lange carrière achter de rug, dan is het misschien wat te veel van het goede om al je banen hier te noemen. Je kunt dan ook een en ander samenvatten: 2000-2006 – verschillende administratieve functies. Hetzelfde geldt voor bijbaantjes.

Opleidingen, cursussen en certificaten

Of je in aanmerking komt voor een bepaalde functie hangt vaak af van de opleiding die je gevolgd hebt. Deze opleiding moet je dus op de juiste wijze op je cv vermelden. Wat is die juiste wijze?

Opleidingen

Vermeld de opleidingen die je gevolgd hebt, te beginnen bij de middelbare school. Ook hierbij geldt, dat de meest recente opleiding bovenaan komt. Er zijn een aantal dingen die altijd relevant zijn aan een opleiding en die je dus moet vermelden op je cv. Het gaat dan om:

 • Naam van de opleiding;
 • Onderwijsinstelling en de plaats waar deze gevestigd is;
 • Duur van de opleiding met het begin- en eindjaar (of de begin- en einddatum);
 • Het feit of je je diploma wel of niet behaald hebt.
 • Indien relevant kun je ook je gevolgde vakken, specialisatie en onderwerp van je scriptie toevoegen.

Net afgestudeerd en weinig werkervaring

Ben je net afgestudeerd? Of heb je minder dan een à twee jaar werkervaring? Zet dan je opleiding direct onder je personalia en je profielschets. Op grond van je opleiding ben je wel of niet geschikt voor de functie. Als je tijdens je studie al werkervaring hebt opgedaan, moet je die zeker ook vermelden. Maar dat komt dan verderop onder het kopje ‘Werkervaring’ te staan.

Verderop in je carrière

Hoe langer je bent afgestudeerd, hoe belangrijker je werkervaring. Een recruiter zal meer geïnteresseerd zijn in jouw vaardigheden en prestaties. De rubriek ‘Werkervaring’ schuift daarom op naar boven ten koste van ‘Opleiding’. Het kan dat jij je opleiding belangrijker vindt dan je werkervaring. Dan kun je toch je opleiding eerst noemen. Je laat daarmee zien dat je die meer prioriteit geeft.

Cursussen en certificaten

Vermeld wanneer je relevante cursussen hebt gevolgd. Dit rijtje hoeft niet compleet te zijn. Je kunt verschillende cursussen onder een noemer zetten: 2020-2022 – verschillende ICT-cursussen. Heb je maar een of twee cursussen gevolgd die iets te maken hebben met de functie? Dan vermeld je die in ieder geval.

Zeker als je nog niet zo lang bent afgestudeerd moet je alles vermelden wat zinvol is en je cv een beetje kan vullen. Is je cv echter al vol genoeg? Dan moet je een keuze maken. Het heeft geen zin om een opsomming te geven van twintig cursussen. Je moet dan per cursus bepalen of je hem vermeldt. Dat kun je doen aan de hand van de volgende vragen:

 • Is deze cursus relevant voor de functie waar je op solliciteert?
 • Is deze cursus relevant voor het vakgebied waarin je werkt of wilt werken?
 • Laat deze cursus iets zien over je interesses of ambities?
 • Is het een serieuze cursus?

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten zijn activiteiten naast je werk, waarbij je wel relevante kennis en vaardigheden hebt opgedaan. Het kan zijn dat je in een bestuur hebt gezeten, coach bent geweest bij een sportclub of als vrijwilliger een evenement hebt georganiseerd. Een werkgever vindt dat vaak interessant om te weten.

Vaardigheden

In de rubriek Vaardigheden kun je dingen kwijt die niet in de andere rubrieken passen, maar die je wel wilt melden. Hier kun je bijvoorbeeld vertellen welke softwareprogramma’s je beheerst, welke talen je spreekt en met welke machines je overweg kunt.

Taalvaardigheden

Voor sommige functies is de kennis van een of meer talen van essentieel belang. Dit zal dan over het algemeen duidelijk in de omschrijving van de vacature vermeld zijn. Solliciteer je bijvoorbeeld bij een internationaal bedrijf dat handel drijft met China, dan zal een deel van je werk misschien wel in het Engels gebeuren. Je moet je dan zowel mondeling als schriftelijk goed in het Engels kunnen uitdrukken.

Heb je al eens een beginnerscursus Chinees gedaan? Vermeld dit in dat geval zeker op je cv! Ook al kun je dan nog niet echt met Chinees uit de voeten als je iemand aan de telefoon hebt, het geeft wel aan dat je interesse hebt in die taal en dat je je er misschien wel verder in wilt bekwamen.

Ook als je solliciteert op een functie die in de verste verte geen link heeft met een vreemde taal, dan kun je je talenkennis toch maar beter wel op je cv zetten. Het geeft altijd een positief beeld van je algemene ontwikkeling. Daarnaast weet je nooit hoe je een bepaalde taal ooit, ook in deze functie, nodig kunt hebben, al was het maar om een stagiair uit het buitenland in te kunnen werken.

Tweetaligheid

Als je tweetalig bent, kun je dit het beste ook duidelijk vermelden. Veel bedrijven hechten er veel waarde aan als je kennis van een tweede taal ‘native’ is. Dus vermeld niet alleen dat je beide talen uitstekend spreekt, maar kwalificeer bijvoorbeeld beide talen als je moedertaal. Ook kun je in een aparte zin vermelden dat je tweetalig bent opgegroeid.

Taalniveau

Wees altijd eerlijk over het niveau waarop je een taal beheerst. Maak gebruik van de Europese standaard voor taalniveau. Die is ontwikkeld door de Raad van Europa: de CEFR (Common European Framework of Reference). Hierin wordt een A-, B- en C-niveau onderscheiden, waarbij A het laagste niveau is en C het hoogste.

De verschillende niveaus van taalvaardigheid volgens de CEFR zijn:

 • A-niveau: basisgebruiker
  • A1: Volledige beginner
  • A2: Tussenstap of beginner
 • B-niveau: onafhankelijke gebruiker
  • B1: Drempel of half gevorderd
  • B2: Gevorderd
 • C-niveau: vaardige gebruiker
  • C1: Effectieve operationele vaardigheid of vergevorderd
  • C2: Beheersing of (bijna) moedertaal

Computervaardigheden

Computervaardigheden doen het altijd goed en komen in bijna iedere branche en functie van pas. Als je echt in de IT wilt werken, zul je je verder moeten specialiseren. Maar in vee; andere gevallen maak je een goede indruk als je onderstaande computervaardigheden op je cv hebt staan.

 • Microsoft Office: Het gebruik van Microsoft Office is volkomen ingeburgerd. Dus als je gewoon basiskennis van deze programma’s hebt, zal dat niet heel veel indruk maken. Maar ben je specialist in bijvoorbeeld Excel en weet je precies hoe je ingewikkelde formules, grafieken en draaitabellen kunt maken, dan is dat zeker het vermelden waard.
 • Python: Zeker nu de verwerking van data een steeds belangrijker rol speelt bij bedrijven, is er veel behoefte aan mensen die bruikbare informatie uit deze data kunnen halen. Als je goed overweg kunt met Python, kun je daar zeker je voordeel mee doen.
 • MATLAB: Deze software wordt gebruikt voor allerlei wiskundige toepassingen, zoals het berekenen van functies, het tekenen van grafieken, statistiek en het schrijven van algoritmen. Voor veel werkgevers handig als jij hier mee overweg kunt.

Vrijetijdsbesteding en interesses

Jouw hobby’s laten zien wat jij leuk vindt en geven dus ook een inkijkje in hoe jij bent. Ook kun je je hobby’s gebruiken om te laten zien dat je over bepaalde competenties beschikt. Zo kan je onderbouwen dat je een teamspeler bent omdat je al jaren voetbalt of hockeyt.

Als je je hobby’s vermeld, moet je wel een beetje selectief te werk gaan. Je hoeft geen uitputtende lijst te geven van alles wat je het afgelopen jaar in je vrije tijd hebt gedaan. Dus noem niet vijftien verschillende dingen. Maar kies er een paar uit die in je voordeel kunnen werken.

Onafhankelijk van de baan waarop je solliciteert doe je er goed aan om de volgende hobby’s of vrijetijdsbesteding altijd te vermelden:

 • vrijwilligerswerk, zeker als het om een bestuursfunctie gaat;
 • sport, of dat nu een teamsport of een individuele sport betreft;
 • ICT-gerelateerde hobby’s zoals programmeren of websites maken.

Referenties

Soms wordt al in de vacaturetekst om referenties gevraagd. In dat geval kun je ze op je cv opnemen. Vraag wel altijd eerst bij die personen na of ze het goed vinden dat je ze noemt. Uiteraard vraag je alleen leidinggevenden of collega’s van wie je een positieve beoordeling verwacht. Op je cv neem je dan een aparte rubriek Referenties op. Daaronder vermeld je de naam, de functie en het bedrijf en de contactgegevens. Meestal worden er twee referenties gevraagd.

Als er niet van te voren om referenties gevraagd wordt, neem je ze ook niet op je cv op. Meestal komen referenties pas later in de sollicitatieprocedure aan de orde.

Prestaties

Bij je werkervaring beschrijf je natuurlijk de werkzaamheden die je binnen je functie hebt uitgevoerd. Echter, hecht een werkgever meestal meer waarde aan je prestaties dan aan je taken. Je doet er dus goed aan ook duidelijk te maken welke prestaties je tot nu toe geleverd hebt. Ga daarom voor jezelf na welke prestaties je hebt geleverd en benoem daarna per prestatie de resultaten.

Wat heeft het de organisatie waarbij je werkt of werkte opgeleverd? Soms is dat heel duidelijk: je hebt een evenement georganiseerd, een publicatie verzorgd, een nieuw product geïntroduceerd of voor meer klanten gezorgd. Jouw prestatie is dus dat jij ervoor gezorgd hebt dat dit resultaat bereikt is.

In het geval dat je moeite hebt met je resultaten te benoemen, kun je als volgt te werk gaan. Bedenk wat je het liefst op je cv wilt belichten. Dat hangt nauw samen met je ambities en de functie waarop je solliciteert. Is dat specifieke kennis die je hebt of bepaalde vaardigheden waarover je beschikt? Waarin ben je succesvol? Je kunt je hiervoor ook vergelijken met je collega’s: waarin onderscheid jij je van de anderen? Heb je extra dingen gedaan naast je gewone taken of heb je ergens een bonus voor gehad? Dit kun je allemaal als prestatie noemen.

Maak het concreet!

Probeer deze prestaties ook meetbaar te maken, want werkgevers zijn vaak dol op cijfertjes. Voorbeeld: je hebt niet ‘diverse evenementen’ georganiseerd, maar ‘evenement A met een x aantal bezoekers en evenement B met een y aantal bezoekers’.

Benoem niet te veel prestaties! Kijk wat waarschijnlijk het meest door je nieuwe werkgever gewaardeerd zal worden en vermeld dat op je cv. Recente prestaties doen het altijd beter dan prestaties uit een ver verleden, dus probeer zo actueel mogelijk te zijn.

Wel of geen foto op cv?

Soms wordt in de vacaturetekst vermeld dat bij de sollicitatiebrief een foto verwacht wordt. Een logische plaats voor deze foto is dan het cv, bijvoorbeeld bij de personalia of de profielschets. Ook als niet specifiek om een foto gevraagd wordt, kun je hem toevoegen. De foto maakt het cv persoonlijker. De recruiter krijgt gelijk een indruk met wie hij te doen heeft. Zorg wel voor een goede, professionele foto. Een vakantiefoto is niet altijd geschikt! Heb je geen goede foto of wil je liever geen foto toevoegen, laat hem dan gewoon weg.

6 tips voor een goede foto op je cv:

 • Tip 1: Neem geen vakantiefoto of groepsfoto
 • Tip 2: Kies een goedgelijkende foto
 • Tip 3: Kleed je professioneel
 • Tip 4: (Glim)lach op de foto
 • Tip 5: Maak de foto niet te groot
 • Tip 6: Laat speciaal een foto voor je cv maken

Gat in je cv

Lastig is als je een gat in je cv hebt, dus als je werkervaring niet op elkaar aansluit. Dat je een jaar op wereldreis bent geweest en daardoor een jaar niet hebt gewerkt, kun je gewoon op je cv zetten. Vaak zullen werkgevers dit alleen maar waarderen. Maar ben je langdurig werkloos geweest of heb je een burn-out gehad, dan wil je dat liever verdoezelen.

Gat verbloemen op je cv

Ben je enkele maanden niet werkzaam geweest? Als je niet al te lang inactief bent geweest, kun je dat op je cv soms nog wel verbloemen. Door niet al te gedetailleerd de perioden te noemen die je hebt gewerkt bijvoorbeeld. Dus niet ‘functie X: van juli 2015 tot maart 2016’ en ‘functie Y: van mei 2017 tot februari 2018’, maar ‘functie X (2015 – 2016)’ en ‘functie Y (2017 – 2018)’.

Positief benaderen

Probeer je periode van (gedwongen) rust altijd positief te benaderen. Heb je thuis gezeten met een burn-out? Geef aan wat je hiervan hebt geleerd, bijvoorbeeld om bewuster keuzes te maken en je grenzen te bewaken. Het kan ook zijn dat deze ervaring je in een andere carrièrerichting heeft gestuurd. Dit kun je dan in je sollicitatiebrief aangeven. Heb je een sabbatical genomen? Benadruk dan niet die maanden waarin je bij hebt liggen komen op het strand, maar benoem de ervaringen die je hebt opgedaan of ga in op de cursus die je hebt gevolgd.

Gat in je cv door werkloos

Als het gat op je cv bestaat uit een periode van (langdurige) werkloosheid, geef dan vooral aan wat je in deze periode hebt gedaan om in contact te blijven met je werkveld. Een cursus gevolgd, beurzen bezocht, vakliteratuur bijgehouden of nieuwsbrieven gelezen? Je potentiële werkgever moet in ieder geval niet de indruk krijgen dat je de hele periode in stille afwachting op de bank hebt gezeten. Vrijwilligerswerk is ook altijd een goede invulling van een werkloze periode. Het geeft aan dat je je wilt inzetten voor anderen, ook als er geen geldelijke beloning tegenover staat. Daarnaast kun je competenties ontwikkelen en ervaring opdoen, wat je dan weer op je cv kunt zetten.

Als er een gat in je cv zit en je wordt voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd, weet dan dat je hier vragen over kunt verwachten. Bereid dus voor wat je daarop gaat antwoorden. Wees in ieder geval altijd eerlijk en verzin er geen baantje bij om het gat op te vullen.

Tot slot

Controleer als je klaar bent met je cv en je sollicitatiebrief of alle informatie erin overeenkomt. Zeker als je een standaard-cv gebruikt, dat je al wat langer geleden hebt gemaakt, kunnen verschillen er gemakkelijk insluipen. Check ook altijd of dat standaard-cv wel geschikt is voor deze functie. Soms krijg je door bepaalde ervaringen net even anders te benoemen een betere aansluiting op de vacature. Wees hier scherp op. Het kan net het verschil maken of je wel of niet voor een gesprek wordt uitgenodigd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!