KLM assessment

Uitgenodigd voor een sollicitatie bij KLM? Dat is geweldig nieuws! Indien je door KLM wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, gaat daar vaak een assessment aan vooraf. KLM heeft in de loop der jaren een uitzonderlijke reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid en service in hun organisatie. Daarom gaat er een strenge selectie aan vooraf. Alleen kandidaten met het juiste KLM-dna verwelkomen zij in hun team.

Welke assessments kun je bij KLM verwachten?

KLM gebruikt veel verschillende assessments. Het is daarom belangrijk dat je jouw uitnodiging goed doorneemt. Het gebeurt regelmatig dat testen wijzigen. Onderstaand overzicht werken wij zo vaak mogelijk bij maar er kan enige vertraging in zitten. Daarom is jouw eigen uitnodiging altijd leidend!

 • Cabin attendant: Eelloo / Randstad Q1000 test
 • Purser: LTP
 • Trainee: Eelloo Q1000
 • Overig: NOA

KLM heeft een groot deel van de sollicitatieprocedure uitbesteed aan Randstad. Daarom kennen veel stewardessen dit assessment als de ‘Randstad test’. Randstad maakt gebruik van de test van assessmentbureau Eelloo, dit is de Q1000 omgeving. De Eelloo Q1000 capaciteitentest is een assessment waarin het werk- en denkniveau van kandidaten wordt gemeten. Tijdens de test worden verschillende onderdelen ingezet om de aangeboren en verworven intelligentie te meten. Hierdoor kan KLM het meest betrouwbare beeld van een kandidaat verkrijgen.

Als je purser wilt worden, moet je de test van LTP maken. In principe doet deze test hetzelfde als de Eelloo test: jouw werk- en denkvermogen wordt gemeten. Alleen wordt de test iets anders ingevuld.

Capaciteitentest KLM

Er zijn drie soorten testen die je kunt krijgen: Eelloo, LTP en NOA. Hieronder zie je per test welke onderdelen en vragen je kunt verwachten.

Als je de Eelloo Q1000 test moet maken, krijg je verschillende onderdelen. De onderdelen die je kunt verwachten zijn:

 • Analogieën
 •  Figuurreeksen
 •  Cijferreeksen
 •  Diagrammen

De LTP test bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Verbale relaties M en H
 •  NIT M en H
 •  Matrix  M en H
 •  Abstracte test M en H
 •  Numerieke test M en H
 •  Cijferreeksen M en H
 •  Syllogismen M en H

Tot slot kan je de NOA test krijgen. Deze wordt vooral ingezet bij trainees. De onderdelen die je dan kan verwachten zijn:

 • Rekenvaardigheid
 •  Componenten
 •  Woordrelaties
 •  Cijferreeksen
 •  Controleren
 •  Spiegelbeelden
 •  Woordanalogieën
 •  Exclusie

Welke toelatingseisen moet je voltooien?

Naast de capaciteitentest moet er ook een persoonlijkheidstest worden gemaakt. Hier word je getest op onder andere drijfveren, samenwerken, helpen, etc. Ook moet er een test worden gemaakt waarbij je Engelse taalvaardigheid wordt getest. Hierbij wordt onder andere gekeken naar je kennis van werkwoorden, woordenschat en je vermogen van begrijpend lezen. De laatste stap is een groepsassessment, waarin je motivatie en persoonlijkheidsfactoren worden gemeten.

De toelatingseisen van KLM bevatten:

 • Capaciteitentest
 • Persoonlijkheidstest / motivatietest
 • Engelse taalvaardigheid
 • Groepsassessment

Hoe kun je je voorbereiden op de KLM test?

Met Hellotest kun je de capacitentest van KLM voorbereiden. De verschillende testen die je kunt verwachten zijn:

 • Eelloo / Randstad Q1000
 • LTP
 • NOA

Wil je je écht goed voorbereiden op alle assessments? Dan adviseren we je een Hellotest totaalpakket. Hiermee krijg je 60 dagen toegang tot ruim 10.000 vragen. In alle andere gevallen raden wij aan om het specifieke oefenpakket voor jouw test te kiezen. Bij al onze oefenpakketten krijg je duidelijke uitleg over de oefenvragen.

Andere bedrijven:

Hellotest is niet verbonden of gelieerd aan Eelloo, KLM of Randstad. Alle informatie, lessen en oefenmaterialen zijn onafhankelijk door Hellotest ontwikkeld om kandidaten te ondersteunen tijdens hun sollicitatieprocedure en niet bedoeld als selectiemiddel.

 • 33.000 collega’s
 • Opgericht: 1919
 • KLM vervoert 77 miljoen passagiers per jaar

Let op: ga altijd uit van het assessmentbureau dat in jouw uitnodiging staat! Als je vragen hebt of twijfelt welk oefenpakket je moet hebben, neem dan contact met ons op.