Hoe profileer je jezelf tijdens een groepsdiscussie

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Bij een assessment krijg je vaak te maken met verschillende onderdelen. Niet alleen je intelligentie wordt getest, maar bijvoorbeeld ook hoe jij in een groep functioneert. Zo kun je deel moeten nemen aan een groepsdiscussie. Hoe doe je dat?

Wat is een groepsdiscussie?

Een groepsdiscussie is een groepsopdracht, waarbij de deelnemers over een of ander onderwerp een discussie moeten voeren. De duur van een groepsdiscussie kan variëren, meestal van een half uur tot anderhalf uur. Over het algemeen vindt de groepsdiscussie zonder gespreksleider plaats. Soms wordt een van de kandidaten als gespreksleider aangewezen. De kandidaten worden geobserveerd en beoordeeld door assessoren. Deze kunnen eventueel ook ingrijpen als de discussie dreigt vast te lopen of de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Met of zonder opdracht

De vorm van de groepsdiscussie kan verschillend zijn. Soms krijgen de kandidaten allemaal een eigen opdracht mee. Een kandidaat kan bijvoorbeeld een bepaald standpunt moeten verdedigen of als opdracht meekrijgen dat hij er voor moet zorgen dat er een compromis wordt gesloten. De voorkennis die de kandidaten krijgen kan dan ook verschillend zijn. Het kan ook zijn dat elke kandidaat dezelfde informatie krijgt en vrij is om te zeggen wat hij wil.

Alle kandidaten krijgen altijd van te voren de tijd om zich in te lezen in de materie en zich het probleem dat centraal staat eigen te maken.

Beoordeling

Tijdens de discussie worden de deelnemers dus geobserveerd. Er wordt gekeken wat je bijdrage aan het geheel is en hoe je je boodschap overbrengt. Belangrijke aspecten waar je op beoordeeld wordt, zijn onder andere:

  • sociale vaardigheden;
  • onderhandelingsvaardigheden;
  • leiderschapskwaliteiten;
  • oplossingsgerichtheid;
  • overtuigingskracht;
  • de mate waarin je probeert samen te werken.

Tips om je te profileren tijdens de groepsdiscussie

Tijdens de groepsdiscussie probeer je je natuurlijk zo veel mogelijk te profileren zodat je in positieve zin opvalt. Dat kun je op verschillende manieren doen. Met onderstaande tips kun je je voordeel doen en een goede indruk maken.

Tip 1: Bereid je goed voor

Zoals voor het hele assessment geldt, geldt ook voor de groepsdiscussie dat je je goed moet voorbereiden. Als je weet dat je aan een groepsdiscussie moet deelnemen, verdiep je dan van te voren in de onderwerpen die hierbij wellicht aan de orde zullen komen. Wat speelt er in de branche en wat is relevant voor de functie waarop je gesolliciteerd hebt? Zorg dat je genoeg achtergrondinformatie hebt om iets van actuele zaken te vinden.

Zorg er daarnaast voor dat je op de juiste wijze gekleed bent, zodat je zelfverzekerd aan de groepsdiscussie kunt deelnemen.

Tip 2: Let op je lichaamstaal en blijf rustig

Niet alleen wat je bijdraagt aan de discussie zal van invloed zijn op de indruk die je maakt. De manier waarop je er bij zit en de manier waarop je spreekt is ook van groot belang. Wees je daar dus van bewust. Zit niet onderuit, leun niet voorover, maar zit rechtop in je stoel. Kijk niet de hele tijd naar je aantekeningen, maar maak oogcontact met anderen terwijl je spreekt. Noem mensen bij hun naam als je ze aanspreekt. Zeg rustig wat je vindt en reageer niet defensief of agressief als iemand anders een andere mening heeft. Concludeer gewoon dat je het niet met de ander eens bent. Kom je door de zenuwen niet goed uit je woorden, zeg dat dan gewoon. Blijf vriendelijk en accepteer het als iemand je op een fout wijst. Beaam dat het niet klopte wat je zei en bedankt degene die je corrigeert.

Tip 3: Ga gestructureerd te werk bij de discussie

Je hebt maar korte tijd om je in het onderwerp te verdiepen en een standpunt in te nemen. Ga daarom gestructureerd te werk. Definieer eerst het probleem dat opgelost moet worden. Stel jezelf vragen over het hoe en waarom van de situatie en probeer het probleem vanaf verschillende kanten te benaderen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het SPELT-raamwerk. SPELT staat voor Social, Political, Economical, Legal en Technological. Je analyseert dan deze vijf aspecten in relatie tot het probleem. Maak een lijst met de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen en ken een gewicht toe aan alle factoren.

Het gaat er om dat je door logisch na te denken tot een conclusie komt. Niemand zal van je verwachten dat je het probleem in de korte tijd die je hebt ‘echt’ oplost.

Tip 4: Luister goed naar de anderen

Zorg er voor dat je niet alleen bezig bent om je eigen standpunt voor het voetlicht te brengen, maar luister ook echt naar wat de anderen te zeggen hebben. Het voorkomt dat jij later precies hetzelfde nog eens herhaalt. Ook geeft het je de gelegenheid om aan te haken bij wat een ander verkondigt. Misschien ben je het daar precies mee eens, of juist helemaal niet. Val echter een ander niet in de reden. Iemand die steeds het woord wil terwijl een ander nog aan het praten is, kan vreselijk irritant overkomen.

Als je naar anderen luistert, maak dan ook gelijk aantekeningen. Die kunnen van pas komen om aan het eind van de discussie een en ander samen te vatten.

Tip 5: Grijp elke kans om van je te laten horen

Dit lijkt misschien in tegenspraak met de vorige tip, maar dat is het niet. Het is dus niet de bedoeling dat je continu aan het woord bent. Het is tenslotte een groepsdiscussie en geen solovoorstelling van jou. Maar het is wel de bedoeling dat je aan het woord kómt. En dat kan best lastig zijn in een groep met kandidaten die zich allemaal willen profileren. Dus is er een moment waarop jij een nuttige bijdrage kunt leveren, grijp die dan!

Een goede manier is om als eerste het woord te nemen. Je hoeft dan niet gelijk oplossingen voor het probleem aan te dragen, maar je kunt het probleem introduceren en verder uitwerken. Geef de verschillende gezichtspunten weer van waaruit het probleem kan worden bekeken.

Als je het idee hebt, dat bepaalde gezichtspunten niet aan de orde komen of dat het probleem niet goed wordt begrepen, kun je dat ook te berde brengen. Verder kun je de aandacht op je vestigen door vragen te stellen over standpunten of oplossingen van anderen.

Tot slot kun je van grote waarde voor de discussie zijn, door tussendoor samen te vatten wat al aan de orde is geweest.

Tip 6: Gebruik je beurt altijd goed

Als je aan de beurt bent, is dat natuurlijk het moment om in positieve zin op te vallen. Gebruik je beurt daarom altijd goed. Wees kort en bondig bij het vertellen van je standpunten. Zet je meningen helder en gestructureerd uiteen, eventueel geïllustreerd met een voorbeeld of een anekdote. Wees zeker niet te breedsprakig. Het gaat er niet om dat je zo lang mogelijk aan het woord bent, maar dat je een zinnige bijdrage aan de discussie levert.

Tip 7: Stijg indien mogelijk boven de andere deelnemers uit

Wordt de discussie een chaos, waarbij iedereen door elkaar praat en niemand naar elkaar luistert, neem dan het heft in handen en grijp in. Vraag om stilte en aandacht voor de spreker van dat moment. Ook als de discussie dreigt te ontsporen en er totaal van het oorspronkelijke onderwerp wordt afgeweken, kun je op een positieve manier ingrijpen. Benoem wat het eigenlijke punt van discussie was en vat samen wat er al over gezegd is.

Als de discussie ten einde loopt en er deelnemers zijn die nog niets hebben gezegd, betrek ze dan in het gesprek door te vragen of zij hun mening over het onderwerp willen delen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!