De 15 allerbeste assessment tips

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Meer lezen over assessments? Neem eens een kijkje op deze pagina’s:

Assessment, Assessment Oefenen, Assessment Center, Assessment Interview, Assessment in de sollicitatieprocedure, Assessment maken met faalangst, Assessmentrapport, Rechten tijdens het assessment, Assessmentdag, Assessment nabespreking, Online assessment, Ontwikkelassessment, Veelgemaakte fouten voorkomen.

Assessment tips

Als je een assessment moet maken, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Op basis van een enquête onder ruim 500 gebruikers hebben wij deze lijst met de allerbeste assessment tips opgesteld.

Waarom voorbereiden op je assessment?

Het loont áltijd om je voor te bereiden op het assessment. Ook als je in het verleden assessments gemaakt hebt of van jezelf denkt te weten dat het je makkelijk afgaat. Elk assessmentbureau heeft een andere capaciteitentest. Sommige bureaus hebben zelfs meerdere capaciteitentesten, zoals HFM.

Een capaciteitentest toetst bepaalde vaardigheden. Meestal abstract, verbaal en numeriek redeneren. De manier waarop een assessmentbureau dit doet, verschilt. Met een goede voorbereiding weet je wat voor soort vragen je kan verwachten. Dat voorkomt stress op het assessment zelf. Daarnaast word je sneller en kan je makkelijker bepaalde vragen beantwoorden.

Tot slot is het belangrijk te bedenken dat je vaak beter moet scoren dan andere kandidaten. Dus in plaats van “iedereen met een 9 gaat door” geldt “de beste 10% gaat door”. Dat is een groot verschil. Als jouw medekandidaten zich goed voorbereiden, moet jij dat ook zeker doen.

Een goede voorbereiding is de helft van het werk

In de uitnodiging die je krijgt staat meestal vermeld welk assessmentbureau het bewuste assessment afneemt. Er staat bijvoorbeeld “PiCompany”. Dan weet je dus al dat je dát assessment moet gaan maken. Het is handig om dan ook nog te controleren of misschien de onderdelen vermeld staan.

PiCompany heeft bijvoorbeeld de Connector Ability maar heeft ook nog de Connector Verbal. Lang niet elke kandidaat krijgt het laatste onderdeel. Dus dat scheelt weer in je voorbereiding.

Gebruik de naam van de test

Als er geen assessmentbureau vermeld is, kan je vaak nog vaststellen welk bureau het moet zijn. Vaak staat er namelijk de naam van de test. Bijvoorbeeld “Volledige Intelligentie Test”. Die hoort weer bij het bureau HFM. Of er staat General Ability of Verify G+. Dan moet je bij SHL zijn. Je kan hiernaast zoeken naar alle termen en dan vind je de juiste test.

Let op de URL in de uitnodiging

Ook kan je vaak aan de URL waar ze je heen sturen afleiden welk assessmentbureau de test afneemt. Zo maakt Ixly bijvoorbeeld altijd gebruik van een URL met “ttotp” erin. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon herkennen aan de naam van het bureau in de URL.

Bedrijvenoverzicht

Mocht het nog steeds niet duidelijk zijn welk bureau het assessment afneemt, kan je ons bedrijvenoverzicht raadplegen. Daarin staan ruim honderden bedrijven met het assessmentbureau en de test vermeld.

Omdat bedrijven nog wel eens willen wisselen van test is het belangrijk om van jouw uitnodiging uit te gaan! Stel dat er in de brief “PiCompany” staat en in ons overzicht “SHL”. Dan krijg je de test van PiCompany.

Welke test moet je op welk niveau maken?

Als je weet welk bureau het assessment afneemt, is het van belang om uit te zoeken welke test je krijgt. Sommige bureaus hebben namelijk verschillende testen.

Verschillende testen per bureau

Zo heeft bijvoorbeeld HFM de Specifieke Intelligentie Test. Die bestaat uit cijferreeksen, figuurreeksen, syllogismen en analogieën. Soms krijg je echter de Volledige Intelligentie Test. Die bestaat dan weer uit cijferreeksen, rekenvaardigheid, syllogismen en analogieën.

Eelloo daarentegen maakt onder andere onderscheid op een “lange” en verkorte test. De meeste kandidaten krijgen de verkorte test. Die bestaat uit analogieën, cijferreeksen, diagrammen en figuurreeksen. Terwijl de “lange” test nog kubussen en sommen toetst.

Het niveau van de test

Daarnaast is het van belang om het niveau van de test te weten. De testen kunnen aangeboden worden op Midden en Hoog niveau. Waarbij Midden vaak voor vacatures op MBO niveau wordt gebruikt en Hoog voor vacatures op HBO/WO niveau wordt gebruikt.

Het verschil tussen een Midden en Hoog test wisselt. Soms is het verschil dat je bij de één meer of minder tijd krijgt. Soms krijg je andere onderdelen. Bijvoorbeeld hoofdrekenen in plaats van redactiesommen. Het is dus belangrijk dit van tevoren goed uit te zoeken.

Krijg je een adaptieve test?

Een adaptieve test past het niveau aan op basis van jouw goede en foute antwoorden. Stel dat je een vraag goed beantwoordt, krijg je daarna een iets moeilijkere vraag. Als je een vraag fout hebt, krijg je een iets makkelijkere vraag. Dit blijft net zolang op en neer gaan tot de test jouw niveau bepaald heeft.

Daardoor is de test voor iedereen moeilijk. Je hebt dan misschien het idee dat je de test niet gehaald hebt. Ondertussen heb je misschien wel op heel hoog niveau vragen gemaakt. Dat wordt dan weer bij de score meegenomen en ben je misschien alsnog door.

Als je weet dat een test adaptief is of niet kan je je daar op instellen. Je weet dat het assessment ondanks je voorbereiding moeilijk zal zijn. Hoe moeilijker de vragen, hoe beter. Dan ben je namelijk op hoog niveau aan het presteren.

Wees bewust van de verschillen

Het ene bureau is het andere niet. Dat is belangrijk om te beseffen omdat veel aanbieders van oefenmateriaal algemeen materiaal aanbieden. Je kan vaak een oefenpakket voor cijferreeksen vinden. Dat biedt echter geen garantie voor de cijferreeksen van HFM.

Zo zal je bijvoorbeeld bij PiCompany geen breuken of machten tegenkomen. Het is dus zonde om daar tijd aan te verdoen. Daarnaast is dit misschien iets wat je lastig vindt en maak je je onnodig zorgen over jouw assessment. Hieronder een voorbeeld van een PiCompany cijferreeks.

PiCompany cijferreeksen voorbeeld

HFM daarentegen heeft vrij ingewikkelde cijferreeksen, met machten, breuken en Fibonacci. Als jouw oefenpakket die oefeningen niet heeft. Dan ga je met een goed gevoel de test in en verpest je het misschien. Hieronder een voorbeeld van een HFM cijferreeks.

HFM cijferreeksen oefenen

De verschillen zijn vrij duidelijk, toch? Bij de een moet je een vraag halverwege de reeks oplossen. Bij de ander komen er ook nog breuken aan te pas. Daarom moet je dus goed weten welke test je moet maken.

Strategie per assessmentbureau

Elk assessmentbureau heeft bepaalde voorwaarden. Soms mag je bijvoorbeeld geen rekenmachine gebruiken. Andere keren weer wel. Dat is van grote invloed op de snelheid van je antwoorden maar ook op de nauwkeurigheid.

Als bijvoorbeeld rekenvaardigheden worden getoetst, is het makkelijk om uit je hoofd hele antwoorden te schatten. Het kan echter ook zo zijn dat alle antwoorden in vier decimalen moeten worden gegeven. Dan zal je daar goed op moeten oefenen.

Hoeveel tijd per vraag?

Ook bij het beantwoorden van vragen zijn er verschillen. Zo krijg je bij het ene bureau maximaal 30 minuten voor 20 vragen. Bij een ander bureau krijg je 20 minuten en krijg je net zolang vragen tot de tijd op is.

Wel of niet gokken?

Ook is er verschil in gokken en niet gokken. Sommige bureaus rekenen alleen goede antwoorden mee. Dan loont het om altijd te gokken. Sommige bureaus berekenen de score weer compleet anders.

Wel of niet overslaan?

Daarnaast mag je bij sommige bureaus vragen overslaan en later beantwoorden. Dan kan je moeilijke vragen bewaren zodat je daar niet onnodig tijd aan verspilt. Met de overgebleven tijd kan je dan die moeilijkste vragen maken.

Over het algemeen wordt deze informatie voor het assessment in de instructie gedeeld. Uiteraard staat daar niet bij hoe de score precies berekend wordt. Bij ons assessmentbureau overzicht kan je informatie lezen die bij ons bekend is. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat de instructie van het bureau leidend is!

Is er een hertest?

Afhankelijk van de wensen van de werkgever en de werkwijze van het bureau krijg je soms een hertest op locatie. Bij een hertest moet je het assessment, vaak verkort, nog eens maken bij de werkgever. Als de score enorm afwijkt, kan besloten worden de sollicitatieprocedure alsnog stop te zetten.

Het is dus belangrijk om zélf het assessment te maken. Laat je ook niet door je huisgenoten, vriend of vriendin helpen tijdens het assessment. Ga altijd van je eigen kracht uit. Mocht je een assessment niet halen, weet je dat je de volgende keer beter moet oefenen.

Als je een hertest hebt, zorg dan ook dat je eventueel nog even de moeilijke vragen oefent. Dan weet je zeker dat je de hertest ook zal halen. Of in ieder geval, dat het verschil tussen jouw nieuwe score en oude score klein genoeg is om geen vragen op te roepen.

Staar je niet blind op de oefenvragen

De meeste assessmentbureaus bieden op de website een aantal oefenvragen aan. Per onderdeel kan je dan vijf tot tien vragen maken. Vervolgens krijg je een mededeling als “je bent er klaar voor” of “blijf nog even oefenen”.

Het nadeel is dat in sommige gevallen de voorbeeldonderdelen niet eens op het assessment voorkomen. Daarnaast is het niveau van de oefenvragen meestal veel lager dan op het assessment zelf. Laat je dus niet verleiden of verwarren door die oefenvragen.

Op locatie of thuis?

Er zijn twee versies van de capaciteitentest op het assessment. Namelijk het e-assessment en de capaciteitentest op locatie. Het e-assessment maak je thuis. De test op locatie maak je vaak bij het bedrijf waar je gaat solliciteren of bij een locatie van het assessmentbureau.

Tegenwoordig krijgen de meeste kandidaten een e-assessment en kan je die op je gemak thuis maken. Zorg er dan voor dat je een rustige omgeving hebt. Ga dus niet op Koningsdag in Amsterdam het assessment proberen te maken. Dat brengt ons bij het volgende punt.

Plan je assessment goed in

Als je de uitnodiging voor het assessment krijgt, heb je vaak maar enkele dagen om het assessment te maken. Meestal krijg je drie tot vijf dagen om het assessment te maken. Het voordeel is dat je het dus ’s avonds, ’s ochtends en in het weekend kan maken. Kies een moment waarop je op jouw best bent. Ga dus niet om negen uur ’s ochtends het assessment maken als je geen ochtendmens bent.

Als je ergens solliciteert, krijg je vaak al na de sollicitatiebrief of anders na het eerste gesprek het assessment. Het is dus verstandig om je vooraf alvast te oriënteren op jouw assessment. Als je bij Stibbe gaat solliciteren, krijg je bijvoorbeeld het assessment van Pearson.

Je kan nu al opzoeken dat dat assessment bestaat uit: figuurreeksen, rekenvaardigheden en analogieën. Veel rechtenstudenten zullen met analogieën geen moeite hebben. Rekenvaardigheden zijn vaak sinds de middelbare school niet meer bijgehouden. Zoek dus vast je (grafische) rekenmachine op en ga eventueel alvast wat oefenen.

Hou er ook rekening mee dat je het beste leert door meerdere momenten in te plannen. Een vaak gehoorde regel is “plan drie leermomenten in”. Nou zal het niet altijd mogelijk zijn om drie dagen te oefenen. Maar probeer dan de drie momenten op twee of misschien zelfs één dag te plannen. Oefen ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds en neem tussendoor voldoende rust. Ga iets compleet anders doen.

Bepaal je sterktes en zwaktes

Voordat je gaat beginnen is het goed om stil te staan bij je sterke en zwakke punten. Meestal weet je van jezelf wel dat Wiskunde niet zo lekker gaat. Of misschien heb je juist moeite met taal.

Helaas zijn sommige onderdelen makkelijker te oefenen dan anderen. Het is bijvoorbeeld best lastig om in drie dagen goed te worden in hoofdrekenen. Of om in een paar dagen je woordenschat uit te breiden.

Wel kan je in enkele dagen specifiek voor het onderdeel oefenen waar je moeite mee hebt. Je wordt geen ster in hoofdrekenen maar je weet welk ongeveer welke sommen je moet kunnen. Dat maakt al snel het verschil tussen niet halen en (net) wel.

Als je goed hebt gepland, kan je ook al eerder beginnen met je zwakke punten. Mocht je toch minder tijd hebben dan gedacht, zorg dan dat je je zwakke punten als eerste oefent. Vergeet natuurlijk niet de rest te oefenen.

Onderschat het assessment niet

Ondanks dat er veel over assessments geschreven wordt en ervoor wordt gewaarschuwd, onderschatten veel kandidaten de tests. Veel kandidaten denken bijvoorbeeld goed te zijn in “figuren”, “rekenen” en “taal”. Dat is objectief gezien waarschijnlijk ook zo. Het probleem is alleen dat een assessment vaak anders is dan je gewend bent.

Hoewel je misschien een keer een testje met figuren goed hebt gemaakt, zegt dat niets over het assessment. Vaak zijn die gratis online testen veel te makkelijk. Daarnaast heeft elk bureau andere eigenaardigheden.

Door te oefenen kom je niet voor verrassingen te staan. Berekeningen met wisselkoersen en indexcijfers zijn niet moeilijk maar als je deze op de test voor het eerst na vijf jaar ziet, valt het toch tegen. Je verliest dan onnodig tijd op een makkelijke vraag.

Probeer stress te voorkomen en verminderen

Makkelijker gezegd dan gedaan. Het assessment blijft een spannend moment, je potentiële baan hangt er immers vanaf. Toch kan je er veel aan doen om stress te verminderen. Let in ieder geval op de volgende zaken:

  • Zorg dat je goed uitgerust bent.
  • Maak het assessment op een rustige plek waar je je op je gemak voelt.
  • Bereid het assessment goed voor.
  • Zorg dat je alles bij de hand hebt wat je nodig kan hebben.
  • Wees ruim op tijd als het assessment op locatie is.

Vraag het de recruiter

Als je vragen hebt over het assessment stel die dan aan de recruiter. Als er bijvoorbeeld niet duidelijk staat vermeld welk bureau het assessment afneemt, vraag het ze. Ook kan je vragen stellen over de soorten vragen, tijdsduur en andere zaken. Het toont een recruiter ook dat je een stap extra wilt zetten om die baan te bemachtigen.

Bedenk ook dat het soms mogelijk is om het assessment te verzetten. Als je meerdere sollicitaties verstuurt, kan het zomaar zijn dat je er drie in één week moet maken. Neem dan contact op met de recruiter en vraag of één of twee assessments verplaatst kunnen worden.

Vraag het vrienden

Het heeft altijd zin om in jouw omgeving na te vragen of iemand dezelfde test heeft gemaakt. Zeker bij grote werkgevers als EY, PwC of ABN Amro zal je vaak bekenden in jouw omgeving kunnen vinden. Stel vragen over het assessment waar je mee zit, bijvoorbeeld:

  • Wat waren lastige vragen?
  • Waar heb jij geoefend?
  • Kreeg je een hertest?
  • Welk bureau nam de test af?

Oefen het assessment

Het is belangrijk om ook echt het “assessment” te oefenen. Een assessment bestaat uit een aantal onderdelen, meestal drie of vier, die achter elkaar wordt getoetst. Je hebt per onderdeel een vaste tijd, bijvoorbeeld 40 seconden per vraag of 20 minuten voor het onderdeel. Daarnaast heb je tussen elk onderdeel een korte pauze.

In sommige gevallen, zoals bij HFM VIT, krijg je één test met alle vragen door elkaar. Daar krijg je dan een vaste tijd voor. Bij Hellotest krijg bij een trainingspakket voor HFM VIT bijvoorbeeld oefenassessments erbij zoals je die op de capaciteitentest kan verwachten. Dus, alle onderdelen door elkaar op tijd. Zo kan je optimaal oefenen.

Als je thuis gaat oefenen ben je vaak geneigd om tussen onderdelen pauze te nemen. Het is belangrijk om tenminste één keer het assessment te oefenen. Dan ga je dus alle onderdelen achter elkaar maken met tijdsdruk. Je zult merken dat het dan een stuk lastiger is om scherp te blijven.

Door op deze manier te oefenen, bereid je je veel beter voor op het uiteindelijke assessment en zal je score vooruitgaan.

Met bovenstaande assessment tips moet de voorbereiding helemaal goedkomen. Heb je nog vragen of het assessment? Neem dan contact met ons op!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!