Het case interview: wat en hoe?

Kandidaten worden tijdens een assessment op verschillende aspecten getoetst. Een van de onderdelen die hierbij regelmatig aan bod komt, is een case interview. In dit artikel wordt verder toegelicht wat een case interview precies is en hoe je hier het beste op kan voorbereiden.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle soorten e-assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Wat is een case interview?

Een case interview maakt meestal deel uit van een assessment. Het bedrijf waarbij je solliciteert wil zo je probleemoplossend vermogen en strategisch denken toetsen. Om dit te doen wordt er een businesscase voorgelegd, die te maken heeft met de praktijk van het bedrijf en de positie waarvoor je solliciteert. Van je wordt verwacht dat je je inleeft in de situatie en met een oplossing voor het gestelde probleem komt. Daarbij moet je duidelijk laten zien wat je plan van aanpak is en hoe je tot een oplossing komt.

Wat voor soort opdracht je kunt verwachten, is natuurlijk afhankelijk van het bedrijf waarbij je solliciteert. Bij een bedrijf met een internationale oriëntatie kan bijvoorbeeld de vraag worden voorgelegd of het raadzaam is om uit te breiden naar de Verenigde Staten, of om enkel binnen Europa werkzaam te blijven. Een ander vraagstuk zou kunnen zijn hoe een potentiële nieuwe doelgroep het beste kan worden benaderd.

Opbouw van het case interview

In de meeste gevallen is de opbouw van een case interview als volgt:

  1. De interviewer introduceert de case en licht het probleem toe.
  2. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Hierbij is het belangrijk om tot de essentie van het probleem door te dringen en hoofd- en bijzaken te scheiden.
  3. Laat zien hoe je het probleem gaat aanpakken en welke structuur je daarbij gebruikt.
  4. Analyseer de case en buig je over zaken als de verwachte omzet van het bedrijf of de omvang van een markt.

<li”>Geef een samenvatting van het probleem en doe aanbevelingen voor een oplossing.

Over het algemeen wordt er tijdens het case interview zelf geen feedback gegeven. De interviewer kijkt hoe jij het aanpakt, en kan vragen stellen om deze aanpak beter te begrijpen en te kijken of je overal aan hebt gedacht. Het komt ook voor dat er halverwege het interview aanvullende informatie wordt gegeven, waardoor je genoodzaakt wordt om voor een andere aanpak te kiezen. Het doel hiervan is vaak om te kijken hoe flexibel je bent en hoe je omgaat met een veranderende situatie.

De lengte van een case interview wisselt. Soms wordt er slecht twintig minuten voor uit getrokken, in andere gevallen kan het wel anderhalf uur duren.

Waar wordt op gelet bij een case interview?

Zoals eerder genoemd, is een case interview met name bedoeld om een kandidaat te testen op probleemoplossend vermogen en gestructureerd denken. Er wordt goed gekeken naar hoe je het probleem aanpakt en of je je gedachten helder kunt verwoorden. Houd je goed het groter geheel in de gaten of verlies je je in details? Ben je in staat snel en goed complexe analyses uit te voeren en voel je aan wat van belang is voor het bedrijf? En natuurlijk, voor zover dat mogelijk is in de beschikbare tijd, kom je met een passende oplossing waar het bedrijf iets mee kan?

Tips voor een succesvol case interview

Om het er bij het case interview goed van af te brengen, kunnen de volgende tips van pas komen:

 • Luister goed naar de introductie. Maak hierbij eventueel aantekeningen. Begin niet met het verzinnen van oplossingen voordat je alle informatie hebt.
 • Stel vragen. Je hoeft niet alle details te weten, maar zorg dat je genoeg informatie hebt om het probleem op te lossen. Ook als je halverwege vastloopt, kun je om aanvullende informatie vragen.
 • Neem even de tijd om over je plan van aanpak en structuur na te denken.
 • Geef je gedachtegang hardop weer. De interviewer kan zo goed volgen hoe je de informatie verwerkt en analyseert.
 • Ga gestructureerd te werk en laat zien waar je aannames op gebaseerd zijn.
 • Onderbouw je oplossing, noem hierbij eerst de sterkste argumenten. Bedenk hierbij dat het vooral om de onderbouwing gaat, er zijn vaak meer oplossingen mogelijk.

Soms is er aan het eind van het case interview tijd voor een evaluatie. Wees hierbij vooral niet bang om te vragen wat men van je aanpak vond. In sommige gevallen is de case waargebeurd en is het interessant om te weten hoe het bedrijf het zelf heeft aangepakt. Dit kan je vervolgens weer goed meenemen naar een eventueel volgend case interview.

Voorbereiding en oefenen

Ook voor een case interview geldt: een goede voorbereiding is het halve werk! Bedenk van tevoren mogelijke richtingen waarin het case interview zou kunnen gaan. Verdiep je in de achtergronden van het bedrijf en de branche, verzin waar mogelijke problemen liggen en welke toekomstplannen het bedrijf zou kunnen hebben. Daarnaast is het nuttig om in zoverre mogelijk het case interview te oefenen. Laat een ander een case bedenken en ga hier serieus mee aan de slag. Werk deze case ook helemaal uit. Beoordeel zelf je werk, maar laat dat ook door een ander doen. De vaardigheden die tijdens het case interview worden getest zijn voor een deel talent en inzicht, maar oefenen helpt altijd voor het verhogen van de kans op slagen.

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Frameworks bij een case interview

Om tijdens een case interview een businesscase op te lossen, kun je gebruikmaken van een frameworks. Welke frameworks zijn er en waarbij kun je ze toepassen?

Vaste case interview frameworks

Een framework geeft je een structuur en een manier waarop je problemen kunt benaderen. Een probleem wordt hiermee opgesplitst in verschillende onderdelen, die je een voor een kunt oplossen.

Er zijn verschillende soorten vaste frameworks die je kunt gebruiken, zoals:

 1. Profitability framework
 2. 4P’s framework
 3. Vijfkrachtenmodel van Porter
 4. 3C’s framework
 5. Market entry framework
 6. Pricing framework
 7. Merger and acquisition framework

1. Profitability framework

Om de winstgevendheid van een activiteit uit te kunnen rekenen kun je gebruikmaken van het profitability framework. Dit is het meest elementaire framework voor een bedrijfsanalyse. Je kunt zo de winst berekenen door de opbrengsten en de kosten inzichtelijk te maken.

De opbrengsten krijg je door de prijs per eenheid te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden. De opbrengsten kun je onderverdelen per soort product, per soort klant, per distributiekanaal of geografisch.

Als kosten heb je te maken met vaste kosten en met variabele kosten. Voorbeelden van vaste kosten zijn de huur van het bedrijfspand en de salarissen van de medewerkers die in dienst zijn. Variabele kosten zijn rechtstreeks af te leiden van het aantal eenheden dat je produceert. Voorbeelden van variabele kosten zijn grondstoffen, leveringskosten en directe arbeidskosten.

2. 4P’s framework

Het 4P’s framework, ook wel de marketingmix genoemd, wordt gebruikt om de marketingstrategie te bepalen, bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw product of de herziening van de positionering van een bestaand product. De 4P’s staan voor Product, Prijs, Promotie en Plaats. Door één van de P’s te veranderen kunnen de bedrijfsresultaten beïnvloed worden. Bij de juiste combinatie van de vier P’s zijn de bedrijfsresultaten optimaal. Als je in een case interview het 4P’s framework gebruikt, moet je voor de gegeven situatie voor iedere P de juiste keuze maken.

 • ‘Product’ staat voor de belangrijkste eigenschappen van het verkochte product. Hiermee hangt onder andere samen in hoeverre het product voldoet aan de behoefte van de klant, hoe en door wie het product gebruikt wordt, de levenscyclus van het product en concurrerende producten die verkrijgbaar zijn.
 • Met ‘Prijs’ wordt de verkoopprijs van het product bedoeld. Deze is onder meer afhankelijk van de productiekosten, de prijs van concurrerende producten en de prijsgevoeligheid van de klant.
 • Met ‘Promotie’ wordt het product onder de aandacht van de klant gebracht. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, bijvoorbeeld met reclame op de radio of televisie, via social media of met behulp van advertorials in een tijdschrift.
 • ‘Plaats’ gaat over de distributiekanalen en verkooppunten van het product. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen fysieke winkels en webshops.

3. Vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een framework dat vaak door CEO’s wordt gebruikt om het winstpotentieel van een markt te bepalen. Volgens het model zijn hierbij vijf factoren van invloed, die ‘krachten’ worden genoemd. Deze vijf krachten zijn:

 • Onderhandelingskracht van de klanten: deze hangt onder meer af van het aantal klanten en het aantal leveranciers, het belang van het product voor de klant en de beschikbaarheid van informatie voor de klant;
 • Leveranciers: deze macht hangt samen met het aantal leveranciers, de differentiatie van de leveranciers en het gemak waarmee naar een andere leverancier kan worden overgestapt;
 • Substituten: in welke mate er vervangende producten op de markt beschikbaar zijn;
 • Nieuwkomers: hoe gemakkelijk het voor concurrenten is om in de bedrijfstak binnen te komen;
 • Bestaande rivalen: in hoeverre de bestaande rivalen een reële bedreiging vormen bij een bepaald product.

4. 3C’s framework

Bij het 3C’s framework staan drie componenten centraal: Customers (klanten), Competition (concurrentie) en Company (bedrijf). Het wordt vaak gebruikt om strategieën van bedrijven op te stellen. Dit framework vertoont veel overeenkomsten met het vijfkrachtenmodel van Porter. Bij het 3C’s framework gaat het erom te bepalen wat de drie C’s zijn:

 • Customers: wie zijn de klanten? De klanten worden onder andere omschreven aan de hand van demografische gegevens (leeftijd en dergelijke), de behoefte van de klanten en de prijsgevoeligheid.
 • Competition: hoe staat het met de concurrentie? Hoe groot is het marktaandeel van de concurrenten en hoe is hun financiële gezondheid?
 • Company: waardoor wordt het bedrijf gekenmerkt? Denk hierbij aan het aanbod van producten, de unique selling points, de financiële middelen, de winstgevendheid, enz.

5. Market entry framework

Het market entry framework kun je gebruiken om te bepalen of een bedrijf een nieuwe markt moet betreden, bijvoorbeeld met een nieuw product of in een ander land. Er wordt dan naar de volgende punten gekeken:

 • Markt: wat zijn de kenmerken van de nieuwe markt? Je moet dan denken aan de omvang van de markt, de producten die al beschikbaar zijn, de winstgevendheid, de concurrentie en de regelgeving.
 • Klantcapaciteit: zijn er geschikte klanten voor de nieuwe markt? Wat is het verschil met de klanten op huidige markt?
 • Financiën: in hoeverre is het financieel zinvol om een nieuwe markt aan te boren. Wat kost het om de nieuwe markt te betreden, wat zijn de verwachte inkomsten, wat is het rendement van de investeringen?
 • Toetredingsstrategie: hoe kun je de nieuwe markt het beste betreden? Wat is het beste tijdstip, begin je eerst slechts in één regio, regel je alles vanuit het hoofdkantoor?

6. Pricing framework

Het pricing framework wordt gebruikt om de prijs van een nieuw product of een nieuwe dienst te bepalen. Er zijn verschillende manieren om een prijs te bepalen, namelijk:

 • Kosten: wat is de kostprijs (rekening houdend met de vaste en variabele kosten) en hoe groot is de beoogde winst?
 • Waarde die de klant toekent aan het product: hoeveel is de klant bereid te betalen?
 • Concurrentie: wat kost een vergelijkbaar product bij de concurrent?
 • Algemene prijsstrategie van het bedrijf.

7. Merger and acquisition framework

Als een bedrijf een ander bedrijf wil overnemen of wil fuseren met een concurrent kan het gebruik maken van het merger and acquisition framework. Er wordt daarbij naar vier elementen gekeken:

 • De markt: onder andere de omvang van de markt en de groeimogelijkheden en de winstgevendheid;
 • Het doel: onder andere de huidige en toekomstige financiële positie, de bedrijfscultuur en de kwaliteit van het managementteam;
 • De koper: de motieven van de koper;
 • Synergieën en risico’s: wat kan de overname of fusie opleveren en welke risico’s zijn er dat het misloopt?

Toepassing van frameworks bij case interview

Het is goed om kennis te hebben van bovenstaande frameworks, maar dat wil niet zeggen dat je er altijd eentje moet uitkiezen om een businesscase tijdens een case interview op te lossen. Sommige problemen lenen zich er voor om met een vast framework te werken. Als de businesscase bijvoorbeeld gaat over de lancering van een nieuw product, dan kom je al snel bij het 4P’s framework uit. In andere gevallen kunnen vaste frameworks echter niet toereikend zijn. In dat geval kun je het beste het probleem opsplitsen in deelproblemen, die je in kleine stapjes oplost. Door gestructureerd te werk te gaan en je interviewer mee te nemen in je gedachtegang heb je het meeste kans op succes.

Meer informatie over case interviews

Wil je meer gedetailleerde informatie over cases? Goed nieuws! We hebben namelijk ook artikelen geschreven over dieperliggende onderwerpen bij case interviews. Lees bijvoorbeeld meer over het specifieke finance case interview, maar ontdek ook hoe je de marktomvang kunt berekenen tijdens een case interview of de winstgevendheid van een bedrijf kan bepalen.

>We hopen dat je met deze informatie een succesvol case interview kunt voeren, waardoor je snel kunt starten bij je droombaan!

Andere assessments

Start jouw assessment voorbereiding!

Als je binnenkort een assessment hebt, is het belangrijk die goed voor te bereiden. Wij bieden de allerbeste voorbereiding voor specifieke assessments. Bijvoorbeeld voor PiCompany, SHL en LTP.

0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers