Alles over het hbo assessment

Hier vind je tips voor jouw hbo assessment!

Een hbo 21+ toelatingsonderzoek wordt door veel hogescholen en universiteiten gebruikt om vast te stellen of jij het juiste niveau hebt. Bijvoorbeeld als jij geen diploma hebt van de middelbare school of MBO niveau 4. Als jij het onderzoek goed afsluit, toon je aan dat je over de juiste kwaliteiten beschikt. Vervolgens kan je gewoon deelnemen aan het opleidingsprogramma.

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle soorten hbo assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Hoe toon je aan dat je hbo-niveau hebt?

Je komt het regelmatig als functie-eis in een vacaturetekst tegen: aantoonbaar hbo-niveau. Maar als nu niet over dat papiertje beschikt, maar wel van jezelf vindt dat je hbo-niveau hebt, hoe toon je dat dan aan?

Hbo-opleiding

Wat wil dat eigenlijk zeggen hbo-niveau? Wat kan je dan meer dan wanneer je mbo-niveau hebt? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Een hbo-opleiding is een vierjarige opleiding aan een hogeschool. Je wordt hier opgeleid voor een hogere kaderfunctie in een bedrijf of bij de overheid. Kenmerkend voor het hbo ten opzichte van een universitaire opleiding is dat het beroepsgericht is. Naast theoretische kennis leer je ook vaardigheden die je in de beroepspraktijk van pas komen. Bij een hbo-opleiding hou je je dus niet bezig met fundamenteel onderzoek, maar is alles praktijkgericht.

Hbo-niveau

Dat je hbo-niveau hebt, zegt iets over de manier waarop je een functie kunt vervullen. Je moet taken zelfstandig kunnen uitvoeren en proactief zijn. Je hebt een goed analytisch vermogen, waardoor je vraagstukken goed kunt ontrafelen, en je kunt goed logisch redeneren. Je moet overzicht kunnen houden en hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. En je moet goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden hebben.

Daarnaast beschik je over specialistische kennis op je vakgebied, maar heb je ook een brede ontwikkeling.

Wat is een hbo assessment?

Een hbo assessment is een assessment dat je moet maken om vast te stellen dat je hbo niveau hebt. Onderdeel van een 21+ toelatingsonderzoek is vrijwel altijd een capaciteitentest. De hogeschool koopt bij een extern assessmentbureau de capaciteitentest in. Omdat er verschillende assessmentbureaus zijn, zijn er ook verschillende soorten testen. Wel gebruikt een onderwijsinstelling altijd dezelfde test. In de meeste testen worden drie capaciteiten gemeten: numeriek redeneervermogen, abstract redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. De meeste testen doen dit met drie of vier onderdelen. Sommige testen gebruiken tot wel acht onderdelen om alle capaciteiten te meten.

Waarom hbo capaciteitentest?

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet jouw score van het hbo assessment hoger zijn dan de normgroep. De normgroep hangt af van de opleiding waar je aan wilt deelnemen. Als jij aan een hbo opleiding wilt deelnemen, moet je een score halen die door hbo-ers wordt behaald. De beste manier om de normgroep te verslaan, is door te veel oefenen. Oefenen heeft dus altijd zin voor een hbo assessment.

Hoe ziet assessment hbo eruit?

Elk bureau ontwikkelt zijn eigen hbo capaciteitentest(en). Hoewel er overlap tussen de verschillende bureaus zit, is er ook veel verschil. Over het algemeen kan je één van de volgende twee hbo assessments verwachten als je een toelatingsonderzoek moet maken:

 1. Differentiële aanleg test van Pearson
 2. Multiculturele capaciteitentest voor hoger niveau van NOA
 3. Zelf ontwikkelde test van private hogescholen

Naast de hbo capaciteitentest kan je nog gevraagd worden andere testen te maken, zoals een taaltoets of een kennistoets van bijvoorbeeld natuurkunde.

Wat meet hbo assessment?

De hbo capaciteitentest toetst je op verschillende onderdelen. Het meet of je op alle onderdelen ´hbo-waardig’ bent en je het niveau van een hbo opleiding aankunt.

Tekstverklaren

Voor zowel Engels als Nederlands moet je in staat zijn teksten te kunnen analyseren en verklaren. Dit is vergelijkbaar met een eindexamen Nederlands en Engels op havo niveau. In het oefenpakket voor het hbo assessment vind je verschillende soorten teksten met vragen. Zo leer je snel en makkelijk teksten analyseren en de juiste informatie gebruiken voor het antwoord.

Rekenvaardigheden

Rekenvaardigheden zijn vergelijkbaar met hoofdrekenen. Het is de bedoeling dat je eenvoudige berekeningen uitvoert. Denk hierbij aan: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Het lastige aan dit onderdeel is dat je vaak veel berekeningen in korte tijd moet uitvoeren. Goed oefenen, zorgt ervoor dat je sneller en nauwkeuriger wordt.

Cijferreeksen

Bij cijferreeksen krijg je een aantal cijfers te zien en moet je zelf het laatste cijfer bepalen. Dat doe je door eenvoudige berekeningen uit te voeren zoals: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Het lastige is dat je moet leren zien welke berekening toegepast moet worden.

Figurenreeksen

Bij figurenreeksen krijg je een aantal figuren te zien en moet je het laatste figuur bepalen. Je moet letten op verschillende soorten verbanden, bijvoorbeeld: grootte, aantal, kleur en positie. Dit is een erg lastig onderdeel. Het is belangrijk veel te oefenen zodat je alle soorten verbanden leert herkennen.

Syllogismen

Bij syllogismen krijg je verschillende stellingen te zien. Vervolgens moet je bepalen welke stelling juist is. Het lastige aan syllogismen is dat de stellingen niet hoeven voldoen aan de werkelijkheid. Daardoor moet je heel abstract nadenken over wat je te zien krijgt.

Analogieën

Bij analogieën krijg je twee aantal woorden te zien met een onderliggend verband. Je moet vervolgens aangeven welk woord hetzelfde verband deelt met het gegeven derde woord.

Welke vaardigheden heb je nodig om hbo capaciteitentest te maken?

Er zijn verschillende assessments voor hbo en het ligt aan de opleiding die je gaat volgen, welk assessment je moet maken. Voor ieder hbo assessment heb je dan ook andere vaardigheden nodig.

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Differentiële aanleg test van Pearson

De differentiële aanleg test (DAT) wordt onder andere gebruikt door de Fontys Hogeschool voor het toelatingsonderzoek. De DAT bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Woordbeeld – je geeft de correcte spelling van woorden aan.
 • Taalgebruik – je moet aangeven of een zin grammaticaal klopt.
 • Analogieën – je moet het verband vinden tussen twee gegeven woorden en dat toepassen op een derde woord.
 • Figurenreeksen – je moet het verband vinden tussen de figuren en het nieuwe figuur in de reeks aanwijzen.
 • Ruimtelijk inzicht – je moet kubussen uitvouwen of aangeven welke kubus uitgevouwen is.
 • Praktisch inzicht – wat gebeurt er als tandwielen draaien? Je krijgt verschillende technische vragen.
 • Rekenvaardigheid – je moet eenvoudige rekensommen oplossen.
 • Snelheid en nauwkeurigheid – je moet aangeven of twee gegeven stukjes tekst hetzelfde zijn.
Pearson ruimtelijk inzicht
NOA cijferreeksen oefenen

Multiculturele capaciteitentest van NOA

De MCT-H wordt onder andere gebruikt door NHL Stenden voor het toelatingsonderzoek. Niet elk toelatingsonderzoek gebruikt alle onderdelen van de MCT-H, deze bestaat uit:

 • Rekenvaardigheid – je moet eenvoudige rekensommen oplossen.
 • Componenten – je moet aangeven hoe losse figuren een totaal vormen.
 • Woordrelaties – je moet aangeven welke woorden synoniemen of antoniemen van elkaar zijn.
 • Cijferreeksen – je moet het volgende cijfer in een reeks aanwijzen.
 • Controleren – je moet aangeven of twee gegeven stukjes tekst hetzelfde zijn.
 • Spiegelbeelden – je moet aangeven welke figuren gespiegeld zijn.
 • Woordanalogieën – je moet het verband vinden tussen twee gegeven woorden en dat toepassen op een derde woord.
 • Exclusie – je moet van een aantal figuren aangeven welke er niet bij hoort.

Eigen test private hogescholen

Private hogescholen zoals de LOI en NTI maken gebruik van zelf ontwikkelde hbo assessments. Gebruikte onderdelen zijn:

 • Nederlands tekstverklaren – je moet stellingen en vragen over een Nederlandse tekst beantwoorden.
 • Engels tekstverklaren – je moet stellingen en vragen over een Engelse tekst beantwoorden.
 • Rekenvaardigheden – je moet eenvoudige rekensommen oplossen.
 • Cijferreeksen – je moet het volgende cijfer in een reeks aanwijzen.
 • Figurenreeksen – je moet het verband vinden tussen de figuren en het nieuwe figuur in de reeks aanwijzen.
 • Syllogismen – je moet aangeven of bepaalde conclusies juist, onjuist of niet te bepalen zijn.
 • Analogieën – je moet het verband vinden tussen twee gegeven woorden en dat toepassen op een derde woord.
NOA woordanalogieën

Hoe moet ik het hbo assessment oefenen?

Je kunt je het best voor het hbo assessment voorbereiden door veel te oefenen. Dit doe je in drie makkelijke stappen.

1. Uitnodiging

Pak de uitnodiging die je van jouw mbo opleiding hebt gekregen. Hier staat in welk bureau de test afneemt.

2. Assessmentbureau

Staat in jouw uitnodiging niet welk bureau de test afneemt? Kijk dan in ons bedrijvenoverzicht welk bureau hoort bij welke opleiding.

3. Aan de slag

Onze oefenpakketten zijn speciaal op maat gemaakt voor jouw specifieke mbo assessment. Maak de lessen en de vragen en je bent klaar om het assessment te maken.

Vind je het lastig om het juiste oefenpakket te vinden of heb je hulp nodig? Dan kun je altijd mailen via ons contactformulier. Onze assessment trainers helpen jou het juiste oefenpakket uitzoeken!

Andere assessments

Start jouw assessment voorbereiding!

Als je binnenkort een assessment hebt, is het belangrijk die goed voor te bereiden. Wij bieden de allerbeste voorbereiding voor specifieke assessments. Bijvoorbeeld voor Pearson en NOA.

0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers

Kun je met een hbo diploma naar de universiteit?

Ja, in principe kun je met een hbo diploma naar de universiteit. Wel kunnen er afhankelijk van de studie aanvullende eisen worden gesteld. In sommige gevallen moet je bijvoorbeeld een pre-master doen of eerste andere vakken halen. Ook kan een capaciteitentest onderdeel zijn van jouw toelatingsprocedure.

Welk niveau heb je nodig voor universiteit?

Om naar de universiteit te gaan, heb je een vwo-diploma nodig of een hbo propedeuse. Afhankelijk van de studie die je wilt volgen, kunnen er wel aanvullende eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld wat betreft bepaalde vakken.

Wat is een assessment hbo?

In sommige gevallen moet je een assessment maken om deel te nemen aan een hbo-opleiding. Vaak is dit het geval als je niet over de juiste diploma’s beschikt en ouder bent dan 21 jaar.

Hoe toon je hbo niveau aan?

Als je wilt deelnemen aan een hbo opleiding maar je beschikt niet over de juiste diploma’s kun je een 21 plus toets maken. Daarmee toon je aan dat je over het juiste niveau beschikt om aan de opleiding te beginnen.