Case Interview Oefenen

Een Case Interview maakt meestal deel uit van een Assessment. Het bedrijf waarbij je solliciteert wil zo je probleemoplossend vermogen en strategisch denken toetsen. Om dit te doen wordt er een Case Interview voorgelegd die te maken heeft met de praktijk van het bedrijf en de positie waarvoor je solliciteert. Je moet je inleven en een oplossing leveren.

4.4/5

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Corstiaan Smit

“De beste voorbereiding op het case interview met voorbeelden,
alleen bij Hellotest.”

Cubiks

4.000+ oefenvragen

Harver

3.000+ oefenvragen

Pi Cognitive

1.800+ oefenvragen

Thomas International

3.000+ oefenvragen

Belangrijkste tip voor het Case Interview

Structuur, structuur, structuur. Neem de interviewer mee in jouw gedachtenproces en pak dat gestructureerd aan. Maak gebruik van een duidelijke checklist en framework zodat je niets mist.

Hoe bereid je het Case Interview voor?

Ook voor een Case Interview geldt: een goede voorbereiding is het halve werk! Bedenk van tevoren mogelijke richtingen waarin het case interview zou kunnen gaan. Verdiep je in de achtergronden van het bedrijf en de branche. Verzin waar mogelijke problemen liggen en welke toekomstplannen het bedrijf zou kunnen hebben.

Daarnaast is het nuttig om het case interview te oefenen. Laat een ander een case bedenken en ga hier serieus mee aan de slag. Werk deze case ook helemaal uit. Beoordeel zelf je werk. Maar laat dat ook door een ander doen. De vaardigheden die tijdens het case interview worden getest, zijn voor een deel talent en inzicht. Maar oefenen helpt altijd voor het verhogen van de kans op slagen.

Daarnaast kan je natuurlijk aan de slag met onze voorbeelden op deze pagina. Werk deze allemaal uit en beoordeel ook deze. Wees eerlijk tegen jezelf. Om de voorbereiding af te maken, kan je de oplossing presenteren aan vrienden of familie. Laat ze eerlijk zijn en vooral kritisch zijn over jouw presentatie.

Hoe ziet het Case Interview eruit?

In principe volgt het Case Interview altijd dezelfde opzet. Bedenk goed dat jouw beoordeling begint op het moment dat je binnenkomt. Of online inlogt. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat je scherp en oplettend bent. Het betekent natuurlijk niet dat zenuwachtig of op je hoede moet zijn. Wees gewoon jezelf maar blijf oplettend.

De stappen in het case zijn als volgt:

 1. De interview introduceert de case en licht het probleem toe.
 2. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Het is belangrijk om tot de kern van de zaak te komen. Scheid hoofd- en bijzaken.
 3. Laat zien hoe je het probleem gaat oplossen en welke structuur je gebruikt.
 4. Analyseer de case. Neem de interviewer mee in jouw gedachtenproces.
 5. Geef een samenvatting van het probleem en presenteer jouw oplossing.

Over het algemeen wordt er tijdens het case interview zelf geen feedback gegeven. De interviewer kijkt hoe jij het aanpakt, en kan vragen stellen om deze aanpak beter te begrijpen en te kijken of je overal aan hebt gedacht.

Het komt ook voor dat er halverwege het interview aanvullende informatie wordt gegeven, waardoor je genoodzaakt wordt om voor een andere aanpak te kiezen. Het doel hiervan is vaak om te kijken hoe flexibel je bent en hoe je omgaat met een veranderende situatie.

De lengte van een case interview wisselt. Soms wordt er slechts twintig minuten voor uit getrokken. In andere gevallen kan het wel anderhalf uur duren.

Waar wordt op gelet tijdens het case interview?

Zoals eerder genoemd, is een case interview met name bedoeld om een kandidaat te testen op probleemoplossend vermogen en gestructureerd denken. Er wordt goed gekeken naar hoe je het probleem aanpakt en of je je gedachten helder kunt verwoorden.

Houd je goed het groter geheel in de gaten of verlies je je in details? Ben je in staat snel en goed complexe analyses uit te voeren? Voel je aan wat van belang is voor het bedrijf? Kom je met een passende oplossing waar het bedrijf iets mee kan?

Checklist om een case interview op te lossen

Hieronder een checklist die je kunt volgen om de case op te lossen. Daarnaast vind je hier veel punten waarop je moet letten tijdens het oplossen van de case. Neem deze checklist goed door en let op deze aandachtspunten.

 1. Geef een duidelijke samenvatting.
  1. Heb je alle belangrijke achtergrond informatie meegenomen?
  2. Heb je de informatie kort en bondig samengevat?
  3. Heb je je tot de feiten beperkt zonder aannames of nieuwe informatie toe te voegen?
  4. Heb je het doel van de case goed begrepen?
 2. Stel goede vragen.
  1. Zijn je vragen relevant?
  2. Heb je een redelijk aantal vragen gesteld?
 3. Structureer jouw framework.
  1. Heb je enkele minuten in stilte besteed aan het formuleren van jouw framework?
  2. Heb je jouw framework onderverdeeld?
  3. Zijn alle onderdelen relevant voor de case?
  4. Zijn de losse onderdelen van het framework MECE? MECE = Mutually Exclusive, Collectively Exclusive.
  5. Heb je namen gekozen die relevant zijn voor de case?
  6. Dekt het framework alle belangrijke onderdelen van de case?
 4. Jouw framework presenteren.
  1. Is jouw framework gestructureerd en bondig?
  2. Heb je bij de interviewer gecontroleerd of dit het juiste framework is?
 5. Starten met de analyse.
  1. Stel je zelf een start van jouw analyse voor zonder dat de interviewer dat deed?
  2. Geef je aan waarom je hier met jouw analyse begint?
  3. Heb je bij de interviewer gecontroleerd of dit de juiste stap is?
 6. De analyse uitvoeren.
  1. Heb je jouw aanpak gestructureerd en aan de interviewer voorgelegd?
  2. Heb je correcte aannames gedaan en verklaard waarom je deze aannames doet?
  3. Heb je geen fouten gemaakt in jouw berekeningen?
  4. Zijn de berekeningen in een redelijke tijd uitgevoerd?
  5. Heb je de interviewer meegenomen in de stappen van jouw berekening?
  6. Heb je uitkomsten tussentijds gecontroleerd of ze wel kloppen?
  7. Heb je de juiste conclusies op basis van de tabellen en grafieken getrokken?
  8. Heb je het antwoord van de analyse verbonden aan het doel van de case?
 7. Kwalitatieve antwoorden vaststellen.
  1. Heb je jouw antwoord gestructureerd?
  2. Heb je jouw antwoord kort en bondig gepresenteerd?
  3. Zijn de juiste business principes toegepast?
  4. Klinkt jouw antwoord als een goede beslissing?
  5. Heb je het antwoord van de analyse verbonden aan het doel van de case?
 8. Een oplossing bieden.
  1. Heb je een duidelijke oplossing geboden?
  2. Heb je 2 of 3 argumenten geleverd om jouw oplossing te ondersteunen?
  3. Heb je “de volgende stappen” toegevoegd?
  4. Heb je jouw oplossing gestructureerd gegeven?
  5. Heb je alle belangrijke punten van de case inbegrepen?
 9. Communicatie.
  1. Heb je op een goed tempo gesproken? Niet te snel, niet te langzaam?
  2. Spreek je met het juiste volume? Niet te hard, niet te zacht?
  3. Vermijd je woorden als “eh” en “hmm”?
  4. Heb je oogcontact gemaakt met de interviewer?
  5. Maak je gebruik van gepaste gebaren?
 10. Algemeen.
  1. Ben je assertief en zelfverzekerd tijdens de case?
  2. Blijf je kalm tijdens de case?
  3. Sta je open voor input en tips van de interviewer?
  4. Ben je enthousiast tijdens de case?
  5. Heb je iets van je persoonlijkheid kunnen laten zien?

Framework voor het case interview

Een framework geeft je een structuur en een manier waarop je problemen kunt benaderen. Een probleem wordt hiermee opgesplitst in verschillende onderdelen, die je één voor één kunt oplossen.

Je kunt gebruik maken van de volgende frameworks:

 1. Profitability framework
 2. 4P’s framework
 3. Vijfkrachtenmodel van Porter
 4. 3C’s framework
 5. Market entry framework
 6. Pricing framework
 7. Merger and acquisition framework

Profitability framework

Om de winstgevendheid van een activiteit uit te kunnen rekenen, kun je gebruikmaken van het profitability framework. Dit is het meest elementaire framework voor een bedrijfsanalyse. Je kunt zo de winst berekenen door de opbrengsten en de kosten inzichtelijk te maken.

De opbrengsten krijg je door de prijs per eenheid te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden. De opbrengsten kun je onderverdelen per soort product, per soort klant, per distributiekanaal of geografisch.

Als kosten heb je te maken met vaste kosten en met variabele kosten. Voorbeelden van vaste kosten zijn de huur van het bedrijfspand en de salarissen van de medewerkers die in dienst zijn.

Variabele kosten zijn rechtstreeks af te leiden van het aantal eenheden dat je produceert. Voorbeelden van variabele kosten zijn grondstoffen, leveringskosten en directe arbeidskosten.

4P’s framework

Het 4P’s framework, ook wel de marketingmix genoemd, wordt gebruikt om de marketingstrategie te bepalen, bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw product of de herziening van de positionering van een bestaand product.

De 4P’s staan voor Product, Prijs, Promotie en Plaats. Door één van de P’s te veranderen kunnen de bedrijfsresultaten beïnvloed worden. Bij de juiste combinatie van de vier P’s zijn de bedrijfsresultaten optimaal.

Als je in een case interview het 4P’s framework gebruikt, moet je voor de gegeven situatie voor iedere P de juiste keuze maken.

 • ‘Product’ staat voor de belangrijkste eigenschappen van het verkochte product. Hiermee hangt onder andere samen in hoeverre het product voldoet aan de behoefte van de klant, hoe en door wie het product gebruikt wordt, de levenscyclus van het product en concurrerende producten die verkrijgbaar zijn.
 • Met ‘Prijs’ wordt de verkoopprijs van het product bedoeld. Deze is onder meer afhankelijk van de productiekosten, de prijs van concurrerende producten en de prijsgevoeligheid van de klant.
 • Met ‘Promotie’ wordt het product onder de aandacht van de klant gebracht. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, bijvoorbeeld met reclame op de radio of televisie, via social media of met behulp van advertorials in een tijdschrift.
 • ‘Plaats’ gaat over de distributiekanalen en verkooppunten van het product. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen fysieke winkels en webshops.

Vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een framework dat vaak door CEO’s wordt gebruikt om het winstpotentieel van een markt te bepalen. Volgens het model zijn hierbij vijf factoren van invloed, die ‘krachten’ worden genoemd. Deze vijf krachten zijn:

 • Onderhandelingskracht van de klanten: deze hangt onder meer af van het aantal klanten en het aantal leveranciers. Maar ook het belang van het product voor de klant en de beschikbaarheid van informatie voor de klant.
 • Leveranciers: deze macht hangt samen met het aantal leveranciers. De differentiatie van de leveranciers en het gemak waarmee naar een andere leverancier kan worden overgestapt.
 • Substituten: in welke mate er vervangende producten op de markt beschikbaar zijn.
 • Nieuwkomers: hoe gemakkelijk het voor concurrenten is om in de bedrijfstak binnen te komen.
 • Bestaande rivalen: in hoeverre de bestaande rivalen een reële bedreiging vormen bij een bepaald product.

3C’s framework

Bij het 3C’s framework staan drie componenten centraal:

 1. customers (klanten),
 2. competition (concurrentie) en
 3. company (bedrijf).

Het wordt vaak gebruikt om strategieën van bedrijven op te stellen. Dit framework vertoont veel overeenkomsten met het vijfkrachtenmodel van Porter. Bij het 3C’s framework gaat het erom te bepalen wat de drie C’s zijn:

 • Customers: wie zijn de klanten? De klanten worden o.a. omschreven met demografische gegevens, de behoefte van de klanten en de prijsgevoeligheid.
 • Competition: hoe staat het met de concurrentie? Hoe groot is het marktaandeel van de concurrenten en hoe is hun financiële gezondheid?
 • Company: waardoor wordt het bedrijf gekenmerkt? Denk hierbij aan het aanbod van producten, de unique selling points, de financiële middelen, de winstgevendheid, enz.

Market entry framework

Het market entry framework kun je gebruiken om te bepalen of een bedrijf een nieuwe markt moet betreden, bijvoorbeeld met een nieuw product of in een ander land. Er wordt dan naar de volgende punten gekeken:

 • Markt: wat zijn de kenmerken van de nieuwe markt? Je moet dan denken aan de omvang van de markt, de producten die al beschikbaar zijn, de winstgevendheid, de concurrentie en de regelgeving.
 • Klantcapaciteit: zijn er geschikte klanten voor de nieuwe markt? Wat is het verschil met de klanten op huidige markt?
 • Financiën: in hoeverre is het financieel zinvol om een nieuwe markt aan te boren? Wat kost het om de nieuwe markt te betreden? Wat zijn de verwachte inkomsten? Wat is het rendement van de investeringen?
 • Toetredingsstrategie: hoe kun je de nieuwe markt het beste betreden? Wat is het beste tijdstip? Begin je eerst slechts in één regio? Regel je alles vanuit het hoofdkantoor?

Pricing framework

Het pricing framework wordt gebruikt om de prijs van een nieuw product of een nieuwe dienst te bepalen. Er zijn verschillende manieren om een prijs te bepalen, namelijk:

 • Kosten: wat is de kostprijs (rekening houdend met de vaste en variabele kosten) en hoe groot is de beoogde winst?
 • Waarde die de klant toekent aan het product: hoeveel is de klant bereid te betalen?
 • Concurrentie: wat kost een vergelijkbaar product bij de concurrent?
 • Algemene prijsstrategie van het bedrijf.

Merger and acquisition framework

Als een bedrijf een ander bedrijf wil overnemen of wil fuseren met een concurrent kan het gebruik maken van het merger and acquisition framework. Er wordt daarbij naar vier elementen gekeken:

 1. De markt: onder andere de omvang van de markt en de groeimogelijkheden en de winstgevendheid.
 2. Het doel: onder andere de huidige en toekomstige financiële positie, de bedrijfscultuur en de kwaliteit van het managementteam.
 3. De koper: de motieven van de koper.
 4. Synergiën en risico’s: wat kan de overname of fusie opleveren en welke risico’s zijn er dat het misloopt?

Bain case interview voorbeeld

Als je het case interview van Bain moet maken, heb je toegang tot twee cases:

 1. In de eerste case is het de vraag of een oude bekende een koffietentje moet openen. Klik hier voor de case.
 2. In de tweede case wil een klant van Bain weten waarom hun omzet daalt en wat ze kunnen doen om de omzet te verhogen. Klik hier voor de case.

BCG case interview voorbeeld

BCG heeft een uitleg voor het case interview geplaatst met tips en tricks. Daarnaast vind je er twee cases:

 1. In de eerste business case moet je een distributie strategie opstellen voor een Cereal bedrijf. Klik hier voor de case.
 2. Het tweede case interview gaat over omzet genereren. Klik hier voor de case, die vind je onderaan de pagina.

Capital One case interview voorbeeld

Capital one heeft niet een hele case uitgeschreven, maar wel een goede video waarin tips worden behandeld voor analisten. Klik hier voor de video.

Deloitte case interview voorbeeld

Deloitte heeft een case voorbeeld over een grote Europese schoenmaker. De vragen die je moet beantwoorden zijn: 

 1. Hoe groot is de “work boot” markt in euro’s? Haalt Duraflex meer omzet uit werkschoenen of casual schoenen?
 2. Waarom presteert Badger beter dan Duraflex in de werkschoen markt?
 3. Welke veranderingen zou je Duraflex aanraden? Waarom? Zou je een dochtermerk aanbevelen?

Klik hier om de case interview pdf te downloaden.

Kearney case interview voorbeeld

Kearney biedt zowel een case als een structuur om de case op te lossen. In dit geval moet je een bedrijf helpen om hun sales te verhogen als een product gepromoot wordt. Klik hier voor de case.

McKinsey case interview voorbeeld

McKinsey biedt vier cases aan die elk verschillen wat betreft formaat, branche en regio. Deze zijn erg goed om door te nemen:

 1. Diconsa
 2. Electro-Light
 3. Globapharm
 4. National education

Simon Kucher case interview voorbeeld

Simon Kucher biedt een document waarin uitgelegd wordt wat een case interview is. Daarnaast wordt een goede strategie getoond. Tot slot bevat het document een voorbeeld case. In deze case moet je bepalen wat de juiste prijs is voor een nieuwe smartphone die een bedrijf wil lanceren. Welke informatie heb je nodig? Klik hier voor de case interview pdf.

Tips voor het case interview

 • Luister goed naar de introductie. Maak hierbij eventueel aantekeningen.
 • Begin niet met het verzinnen van oplossingen voordat je alle informatie hebt.
 • Stel vragen. Je hoeft niet alle details te weten, maar zorg dat je genoeg informatie hebt om het probleem op te lossen.
 • Als je halverwege vastloopt, kun je om aanvullende informatie vragen.
 • Neem even de tijd om over je plan van aanpak en structuur na te denken.
 • Geef je gedachtegang hardop weer. De interviewer kan zo goed volgen hoe je de informatie verwerkt en analyseert.
 • Ga gestructureerd te werk en laat zien waar je aannames op gebaseerd zijn.
 • Onderbouw je oplossing, noem hierbij eerst de sterkste argumenten.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Veelgestelde vragen

Het case interview maakt deel uit van de assessment center methode. Dit interview vind je vooral veel terug bij consultancy bedrijven zoals Accenture, Bain en McKinsey. 

Het doel van het interview is dat je een case moet oplossen. Je hebt hier beperkt de tijd voor. Het gaat erom dat je tijdens het oplossen de interviewer meeneemt in jouw gedachten en dit zeer gestructureerd doet. Het gaat dus zowel om de manier waarop je tot je antwoord komt als het antwoord zelf.

Gemiddeld zal je een uur bezig zijn met het totale case interview. Maar het kan zomaar zijn dat je na de introductie slechts 15 tot 25 minuten hebt om jouw oplossing te presenteren. Het is dus belangrijk dat je erg snel tot zeer goede resultaten kunt komen.

Totaalpakket assessment oefenen voor 69,99

Het totaalpakket is de ultieme voorbereiding op het assessment: 650+ oefentesten met 12.000 oefenvragen.