Defensie staat bekend om de grotere krijgsmachtonderdelen: Koninklijke Marine, – Luchtmacht, – Landmacht en de Marechaussee. Toch beschikt dit Ministerie ook over veel niet-militaire vacatures bij de Bestuursstaf, Defensie Ondersteuningscommando en Defensie Materieel Ondersteuning. Met burgerfuncties als inkoper, technicus en communicatiemedewerker. Hoe dan ook, je draagt direct of indirect bij aan vrede en veiligheid zowel in Nederland als in het buitenland.

De perfecte missie: bijdragen aan vrede, vrijheid en veiligheid

Defensie beschermt, verdedigd en ondersteunt wat ons dierbaar is zowel op economisch, internationaal en rampen niveau. Afhankelijk voor of je voor welke vacatures kiest: niet- of militaire vacatures zijn de volgende eigenschappen van belang: stressbestendigheid, samenwerken, discipline, besluitvaardigheid ( en goede fysieke gesteldheid).

Sollicitatieprocedure

Gemiddeld duurt de selectie bij Defensie drie maanden, hou hier dus rekening mee. Ben je overspoeld door de mogelijkheden bij Defensie? Dan zijn er voor jou oriëntatie mogelijkheden zoals gesprekken met voorlichters, deelname aan oriëntatie-, meeloop- of kennismakingsdagen.

Wanneer je een mooie vacature hebt gevonden kun je via een online formulier solliciteren. Hiervoor zul je je eerst registreren op de website. Dan volgt de administratieve voorselectie die bestaat uit de controle of je daadwerkelijk voldoende voorgelicht bent. Vervolgens volgen de sollicitatiegesprekken met de vakoudsten om te zien of je voldoet aan genoemde eisen. Als dit naar wens verloopt, worden een aantal hoge officieren ingeschakeld om een gesprek met je te voeren die samen het aanstellings-adviescommissie vormen. Gezien een beroep bij Defensie veel van je kan eisen, volgt er een (psychologische) selectie met daarop volgend een medische keuring en sporttest. Assessment onderdelen bestaan uit figuurreeksen, cijferreeksen, diagrammen en analogieënAls dit goed lijkt, begint het er nog meer op te lijken met een arbeidsvoorwaardengesprek om af te sluiten met een veiligheidsonderzoek. Dit laatste gaat over de “vertrouwensfunctie” die je hebt bij de overheid. Vanzelfsprekend zal voor de één sommige toetsen meer van belang zijn dan voor de ander vanwege verschillende werkzaamheden.

Minister van Defensie

  • 60.000 militairen en burgers zijn werkzaam bij Defensie. 
  • Met een aantal van 40.000 representeren militairen representeren het grootste gedeelte van Defensie
  • Jaarlijkse begroting kwam in 2018 neer op 10,5 miljard EUR

Let op: ga altijd uit van het assessmentbureau dat in jouw uitnodiging staat! Als je vragen hebt of twijfelt welk oefenpakket je moet hebben, neem dan contact met ons op.

Ministerie van Defensie assessment

Figuurreeksen:

Bij figuurreeksen krijg je een aantal figuren te zien. Vervolgens moet je op basis van de getoonde figuren een laatste figuur aanwijzen dat logisch volgt op de gegeven figuren.

Analogieën:

Bij analogieën krijg je drie woorden te zien, vervolgens moet je hier een kloppende analogie van te maken door één woord te selecteren. De eerste twee woorden hebben hetzelfde verband als het derde en vierde onderling woord hebben.

Voorbeeld: hand – vinger :: voet – teen

Cijferreeksen:

Bij cijferreeksen krijg je een aantal cijfers te zien. Vervolgens moet je het laatste cijfer invullen dat logisch volgt op de reeks.

Diagrammen:

In dit unieke onderdeel van Eelloo moet je aangeven wat de relatie is tussen een aantal gegeven woorden. Hierbij is woordkennis van belang.