Sta jij voor gerechtigheid? Dan zal je je zeker kunnen vinden in een baan bij het Openbaar Ministerie. Deze instantie zorgt ervoor dat verdachten van een strafbaar feit, opgespoord, vervolgd en eerlijk berecht worden. Je kunt hier aan de slag gaan voor één van de vele juridische functies: advocaat- generaal, officier van justitie of assistent- officier is bijvoorbeeld een greep uit de mogelijkheden. Vanzelfsprekend is er ook een breed scala aan niet-juridische functies als administratief- en beleidsmedewerkers. Is het je niet helemaal duidelijk hoe de organisatie in elkaar steekt, bekijk dan vooral het organogram om te zien bij welke afdelingstak je jezelf ziet werken.

Rechtvaardige Samenleving

Kennis en inzicht in de politiek- bestuurlijke omgeving van het OM en de strategische partners zijn zeer gewenst. Jouw integriteit helpt je oprecht en bewust te handelen in het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven. Als medewerker van het Openbaar Ministerie is het dan ook essentieel dat je rekening houdt met jouw voorbeeldrol en daarbij een transparante, consequente en betrouwbare methode aanhoudt. Refereer in je motivatiebrief naar vaardigheden die hier mee overeenkomen.

Sollicitatieprocedure

De welbekende eerste stap is het online insturen van een motivatiebrief met CV en eventueel cijferlijsten van je behaalde opleiding. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een online assessment. Deze toetsing bestaat uit de volgende onderdelen statische figuurreeksen, matrixen, analogieën en rekenen met tabellen en grafieken (NIT-H). Als het resultaat positief uitvalt dan volgt er een sollicitatiegesprek met twee afdeling managers. Vaak staat onder de vacature gemeld wanneer de gesprekken plaatsvinden. Ook is terug te lezen wanneer een assessment onderdeel kan zijn van de selectieprocedure onder het kopje “Wat verder belangrijk is”. Daar kan ook teruggevonden worden dat een veiligheidsonderzoek en referentiecheck uitgevoerd worden tijdens het selectieproces.

Openbaar Ministerie

  • Hoofdtaken van het OM zijn leiding geven aan politie, strafbare feiten vervolgen en afdoen van strafbare feiten zonder tussenkomst van een rechter
  • Het ministerie telt 5000 medewerkers waaronder 800 officieren van justitie
  • Het OM omvat tien arrondissementsparketten en vier vestigingen van het Ressortsparket
LTP cursusoverzichtLTP analogieën

LTP Oefenpakket

35,00

Kies voor de beste online LTP oefensite. Hier vind je online training voor het NIT H en LTP Impact assessment. De training bestaat uit 2.000+ oefenvragen inclusief uitleg en antwoorden om je op de NIT M en H en LTP Impact voor te bereiden.

In het kort:

30 dagen toegang
27 lessen
79 testen
2.095 oefenvragen met antwoorden
minimaal 4 en maximaal 20 uur lesmateriaal
2.100+ tevreden gebruikers

Geschikt voor:

Verbale relaties M en H
NIT M en H
Matrix  M en H
Abstracte test M en H
Numerieke test M en H
Cijferreeksen M en H
Syllogismen M en H

Ook te koop als onderdeel van:

Let op: ga altijd uit van het assessmentbureau dat in jouw uitnodiging staat! Als je vragen hebt of twijfelt welk oefenpakket je moet hebben, neem dan contact met ons op.

Openbaar Ministerie assessment

Rekenen met tabellen:

Rekenen met tabellen is gebaseerd op het begrijpen van jaarrekeningen en cijfers. Je moet snel eenvoudige berekeningen kunnen uitvoeren. Daarnaast moet je kunnen bepalen of berekeningen nodig en mogelijk zijn op basis van de gegevens.

Verbale analogieën:

Bij analogieën krijg je drie woorden te zien, vervolgens moet je hier een kloppende analogie van te maken door één woord te selecteren. De eerste twee woorden hebben hetzelfde verband als het derde en vierde onderling woord hebben.

Voorbeeld: hand – vinger :: voet – teen

Abstracte test / figuurreeksen:

Bij figuurreeksen krijg je een aantal figuren te zien. Vervolgens moet je op basis van de getoonde figuren een laatste figuur aanwijzen dat logisch volgt op de gegeven figuren.

Matrixen:

Bij matrixen krijg je figuren in een matrix vorm te zien, drie bij drie figuren. Je moet dan het figuur rechtsonder invullen op basis van de logica in de kolommen en/of rijen.