Wat is je emotionele intelligentie

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Decennia geleden werd om je geschiktheid voor een baan te bepalen vooral gekeken naar je algemene intelligentie (IQ). Het bleek echter dat ook je persoonlijkheid een grote rol speelt bij het wel of niet succesvol zijn in een bepaalde functie. In de jaren negentig werd de term ‘emotionele intelligentie’ oftewel EQ geïntroduceerd. Wat houdt je emotionele intelligentie in?

Wat is emotionele intelligentie?

De term ‘emotionele intelligentie’ werd in 1990 voor het eerst gebruikt in een wetenschappelijk artikel van Peter Salovey en John D. Mayer. Het was echter de Amerikaanse psycholoog en schrijver Daniel Goleman die het begrip brede bekendheid gaf door zijn boek ‘Emotionele intelligentie’, dat hij in 1995 publiceerde. In dit boek zette hij uiteen dat hoe een werknemer presteert, niet alleen afhankelijk is van zijn intelligentie (IQ). Volgens hem zou je prestatie minstens even sterk afhangen van je vermogen om op sociaal vlak goed te functioneren. Dit vermogen werd emotionele intelligentie genoemd. Hoe emotioneel intelligent je bent, kan worden weergeven met de emotioneel quotiënt: de EQ.

Vijf eigenschappen

Volgens Goleman zijn het vooral vijf eigenschappen die met elkaar maken dat je emotioneel intelligent bent. Het gaat dan om:

  • zelfkennis hebben;
  • optimistisch zijn;
  • kunnen afzien;
  • empathisch zijn;
  • goede sociale vaardigheden hebben.

Zelfkennis hebben

Met veel zelfkennis weet je wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en kun je daar conclusies aan verbinden. Als je bovendien weet hoe je eigen gevoelens en emoties werken, kun je daar op een rationele manier naar kijken en deze bij het maken van keuzes niet leidend laten zijn.

Optimistisch zijn

Als je optimistisch van aard bent, zie je overal kansen en uitdagingen en presteer je vaak beter. Je komt tegenslagen gemakkelijker te boven en gaat problemen meestal niet uit de weg, wat weer tot betere resultaten kan leiden.

Kunnen afzien

Kunnen afzien is van groot belang om je doelen op de lange termijn te kunnen halen. Je moet je dus niet van de wijs laten brengen door de waan van de dag, maar je uiteindelijke doel in de gaten houden. Op korte termijn kan het gemakkelijker zijn om andere keuzes te maken en moet je soms afzien door dat niet te doen. Als je echter standvastig bent en weet waar je op weg naar toe bent, kun je veel bereiken.

Empathisch zijn

Als je empathisch bent, kun je je goed verplaatsten in andere mensen, of dat nu familieleden, vrienden of collega’s zijn. Je snapt hun gevoelens en herkent hun gedragingen. De ander voelt zich hierdoor gehoord en voelt zich snel bij jou op zijn gemak. Dit wil overigens niet zeggen dat je het altijd met de gedragingen van die ander eens bent.

Goede sociale vaardigheden hebben

Mensen met goede sociale vaardigheden vinden snel aansluiting bij anderen, kunnen goed samenwerken en vaak ook onderhandelen. Met goede sociale vaardigheden heb je vaak veel vrienden, maar ook met onbekenden kun je gemakkelijk contact leggen. Met deze eigenschap kun je zowel binnen je werk als in je privéleven je voordeel doen. Voor een leidinggevende en bij een functie waarbij je veel te maken hebt met anderen, is het hebben van goede sociale vaardigheden onontbeerlijk.

EQ-test

Niet alleen voor het meten van je IQ zijn testen ontwikkeld, maar ook voor je EQ. Deze test is geen capaciteitstest, maar gebeurt zoals alle persoonlijkheidstesten aan de hand van vragenlijsten over je gedrag en eigenschappen. Je EQ wordt dan over het algemeen beschreven aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken, namelijk:

  • intrapersoonlijke eigenschappen;
  • interpersoonlijke eigenschappen;
  • aanpassingsvermogen;
  • stressmanagement;
  • stemming.

Intrapersoonlijke eigenschappen

Je intrapersoonlijke eigenschappen gaan over je innerlijk en hebben dus te maken met zelfkennis: de eerste eigenschap die Goleman van belang noemde voor emotionele intelligentie. Er wordt getest of je je bewust bent van je gevoelens en je positieve en negatieve eigenschappen en wat voor zelfbeeld je hebt. Ook je assertiviteit, of je kunt opkomen voor jezelf, valt hieronder.

Interpersoonlijke eigenschappen

Hoe je omgaat met anderen komt tot uiting in je interpersoonlijke eigenschappen. Interpersoonlijke eigenschappen hebben dus een sterke relatie met het hebben van goede sociale vaardigheden, maar ook met empathisch zijn. Het draait om communiceren, samenwerken, je inleven in anderen, vriendschappen aangaan en netwerken opbouwen.

Aanpassingsvermogen

Je aanpassingsvermogen geeft weer of je gemakkelijk reageert op veranderende omstandigheden of onverwachte gebeurtenissen. Weet je steeds wat er speelt, ben je flexibel en sta je open voor nieuwe ideeën en ben je in staat om compromissen te sluiten? Dan heb je een groot aanpassingsvermogen.

Stressmanagement

Laat je je leiden door emoties of houd je je hoofd koel als er iets vervelends gebeurt? Geef je toe aan impulsen of laat je je niet zo snel meeslepen? Als je stressbestendig bent, zal je over het algemeen rustig blijven, wat er ook om je heen gebeurt. Je kijkt niet alleen naar de korte termijn, maar zeker ook naar de lange. Je overweegt verschillende oplossingen en neemt op basis daarvan een beslissing. Als je erg stressbestendig bent, krijgt stress geen vat op jou.

Stemming

Bij je stemming wordt gekeken naar hoe je je in het algemeen voelt. Ben je tevreden met het leven dat je leidt of voel je altijd onrust in je? Ben je optimistisch of pessimistisch en heb je het in je om je gelukkig te voelen?

Uitslag EQ-test

De uitslag van een EQ-test zal net als bij andere persoonlijkheidstesten een beschrijving zijn van eigenschappen die ‘gemeten’ zijn. Wat jij zelf hebt ingevuld, naar waarheid of niet, zal in de uitslag terug te zien zijn. Er komt dus geen cijfer uit waarmee je EQ weergegeven kan worden. Wat dat betreft is het totaal niet vergelijkbaar met je IQ, dat wel in een getal is uit te drukken.

Ben je benieuwd naar je persoonlijkheid, dan kun je dus in plaats van een EQ-test ook bijvoorbeeld een Big Five-persoonlijkheidstest of een Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) doen.

Is emotionele intelligentie aangeboren of niet?

Het is niet bewezen of emotionele intelligentie aangeboren is of niet. In het algemeen wordt aangenomen dat factoren als cultuur, sociaal-economische omgeving en opvoeding van grote invloed zijn op je emotionele intelligentie. Onderzoek heeft in ieder geval uitgewezen dat er een relatie bestaat tussen je leeftijd en je emotionele intelligentie.

Rond je vijftigste zou je emotionele intelligentie het hoogst ontwikkeld zijn. Dat pleit ervoor dat het niet aangeboren is, maar dat je het kunt ontwikkelen. Dus scoor je niet zo goed bij een EQ-test of heb je zelf het gevoel dat je emotionele intelligentie beter kan? Dan is er hoop!

Door ouder te worden, ga je vanzelf beter scoren, maar daarnaast kun je er zelf ook nog van alles aan doen. Train je sociale vaardigheden of ga op een assertiviteitscursus of leer afzien. Er zijn vele manieren om je niet-cognitieve competenties en vaardigheden te vergroten en daarmee je emotionele intelligentie!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!