Wat zijn je rechten als je deelneemt aan een assessment?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Meer lezen over assessments? Neem eens een kijkje op deze pagina’s:

Assessment, Assessment Oefenen, Assessment Center, Assessment Interview, Assessment in de sollicitatieprocedure, Assessment maken met faalangst, Assessmentrapport, Rechten tijdens het assessment, Assessmentdag, Assessment nabespreking, Online assessment, Ontwikkelassessment, Veelgemaakte fouten voorkomen.

Beroepscode voor psychologen

Een assessment wordt over het algemeen afgenomen door een psycholoog, die in dienst is van een assessmentbureau. Veel psychologen zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Daarvan is het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) de grootste. Het NIP heeft de Beroepscode voor psychologen opgesteld. Psychologen die zijn aangesloten bij het NIP zijn verplicht om zich hier aan te houden.

Gedragsregels

De gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van het basisprincipe dat een psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig moet gedragen. Doordat de gedragsregels zijn vastgelegd in de Beroepscode, is het zowel voor de deelnemer aan een assessment als voor de psycholoog duidelijk wat er verwacht kan worden. De deelnemer wordt door de gedragsregels beschermd tegen onzorgvuldig handelen door de psycholoog.

Behalve de Beroepscode is er ook nog het Algemeen Standaard Testgebruik (AST), waarin de richtlijnen uit de Beroepscode verder zijn uitgewerkt.

Rechten

In de Beroepscode en het AST zijn de volgende rechten opgenomen van deelnemers aan een assessment:

  • Als deelnemer aan een assessment moet je van te voren te horen krijgen wat de bedoeling van het assessment is en waar het uit bestaat. Je moet dus ruim voordat je aan het assessment begint, weten uit welke testen het assessment zal bestaan en hoe lang het assessment zal duren.
  • Als je op de dag van het assessment ziek bent, heb je het recht om je ziek te melden. Er zal dan een nieuwe afspraak voor het assessment gemaakt moeten worden.
  • Het rapport met de uitslagen en conclusies van het assessment moet je eerst zelf te zien krijgen, voordat het naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Als er volgens jou onjuistheden in staan of zaken die niet relevant zijn, mag je vragen of dit gecorrigeerd wordt. Als je aannemelijk kunt maken dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doen, moet de psycholoog ze aanpassen.
  • Alle gegevens uit het assessment en het rapport moeten vertrouwelijk behandeld worden. De resultaten mogen alleen doorgegeven worden aan de opdrachtgever, nooit aan derden!
  • Het assessmentbureau mag het assessmentrapport alleen doorsturen naar de opdrachtgever als jij daarvoor toestemming geeft. Als je het niet eens bent met de conclusies kun je dus voorkomen dat de opdrachtgever ze te zien krijgt.
  • Het rapport mag alleen informatie bevatten die nodig is om de vraagstelling van de opdrachtgever te beantwoorden.
    Je hebt recht op een kopie van het rapport. Als je dat niet automatisch krijgt, kun je hier dus om vragen.

Bewaartermijn bij assessmentbureau

Het dossier dat het assessmentbureau aanlegt over de deelnemer aan het assessment mag niet langer bewaard worden dan van te voren is vastgesteld. Meestal zal dit een jaar zijn. Als je echter een klacht indient, dan mag je dossier niet vernietigd worden zolang de klacht nog in behandeling is.

Bewaartermijn bij opdrachtgever

Als het assessment deel uitmaakt van een sollicitatieprocedure, dan wordt het rapport gewoonlijk vier weken nadat de procedure is afgesloten vernietigd. Als sollicitant kun je toestemming geven het langer te bewaren, bijvoorbeeld als er nieuwe vacatures worden verwacht. Maximaal een jaar nadat de sollicitatie is afgerond, wordt het rapport dan alsnog vernietigd.

Als je na het assessment wordt aangenomen, kan het rapport worden opgenomen in je personeelsdossier.

Bewaartermijn in personeelsdossier

Ook als je al in dienst bent bij de opdrachtgever als er een assessment wordt afgenomen, komt het rapport meestal in je personeelsdossier terecht. Er gelden geen wettelijke bewaartermijnen hiervoor. In het algemeen wordt het redelijk geacht dat twee jaar na beëindiging van je dienstbetrekking het rapport vernietigd moet worden. Als de gegevens uit het rapport al eerder niet meer relevant zijn, moet het rapport eerder uit het personeelsdossier verwijderd worden.

Recht om klacht in te dienen

Vaak zal het niet voorkomen, maar het is mogelijk dat je je benadeeld voelt door de psycholoog die het assessment heeft afgenomen en het rapport heeft opgesteld. Als je vindt dat de psycholoog beroepsmatig niet juist heeft gehandeld, waardoor je schade hebt ondervonden, heb je het recht om een klacht in te dienen. Hoe dat moet, hangt er vanaf of de psycholoog wel of niet is aangesloten bij een beroepsvereniging.

Psycholoog aangesloten bij beroepsvereniging

Als de psycholoog is aangesloten bij het NIP, dan kan een klacht worden ingediend bij het College van Toezicht. Beroep tegen de uitspraak van het College van Toezicht is mogelijk bij het College van Beroep. De procedure van klachtbehandeling is te vinden op de website van het NIP.

Het kan ook zijn dat de psycholoog is aangesloten bij een andere beroepsvereniging. In dat geval kun je op de website van die beroepsvereniging vinden hoe daar de klachtenprocedure is.

Psycholoog niet aangesloten bij beroepsvereniging

Als een psycholoog niet aangesloten is bij een beroepsvereniging, dan kun je een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit kan echter alleen als de psycholoog is geregistreerd in het BIG-register.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!