Wanneer is een medische keuring toegestaan bij een sollicitatie

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

Soms moet je voordat je aan de slag kunt in je nieuwe baan een medische keuring ondergaan. Wanneer is zo’n aanstellingskeuring toegestaan en wat kun je hierbij verwachten?

Zwijgen over je gezondheid

Een van de rechten die jij als sollicitant hebt is zwijgen over je gezondheid. Als je potentiële werkgever tijdens een sollicitatie vraagt of je regelmatig ziek bent, hoef je daar dus geen antwoord op te geven. Een uitzondering is als jij ergens aan lijdt wat van invloed is op de uitoefening van de functie. Heb jij last van je rug of je benen en kun je daardoor niet de hele dag staan, dan moet je dat melden tijdens je sollicitatiegesprek voor een functie waarvan je weet of kunt verwachten dat kunnen staan essentieel is om de functie goed te kunnen vervullen.

Melden soms wel, soms niet verplicht

Als je bijvoorbeeld diabetes hebt, dan hoef je dit niet te melden als je goed bent ingesteld en je verwacht dat je je werk goed kunt uitvoeren. Is je diabetes echter wel van invloed op je werk, dan ben je wettelijk verplicht om hier melding van te maken. Dit om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan.

Wist je van te voren dat je door een ziekte of een beperking je werk niet goed kunt uitvoeren en je hebt dit niet tijdens je sollicitatie gemeld? Dan kun je op staande voet ontslagen worden als uitkomt dat deze ziekte of beperking inderdaad van invloed is op je werkzaamheden.

Bijzondere eisen aan medische geschiktheid

Voor bepaalde functies is het essentieel dat jij goed gezond bent en dat je geen last hebt van bepaalde aandoeningen. Dit gaat dan om functies waarbij er voor jezelf of anderen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als jij niet fit bent of bijvoorbeeld een oogafwijking hebt. Denk daarbij aan beroepen als piloot, kraanmachinist, brandweerman of stuurman.

Een werkgever komt er natuurlijk liever niet pas achter als je al bent aangenomen dat je je werkzaamheden niet goed kunt uitvoeren. In dit soort functies moet je daarom meestal een medische keuring ondergaan voordat je daadwerkelijk je aanstelling krijgt. Het is nog niet in de wet vastgelegd voor welke functies dit precies geldt. Het is de bedoeling dat werkgevers- en werknemersorganisaties dit voor de verschillende bedrijfstakken gaan regelen.

Verschillende soorten medische keuringen

Er zijn verschillende soorten medische keuringen die je kunt laten doen, zoals een periodieke bedrijfskeuring of een acceptatiekeuring voor een verzekeringsmaatschappij als je bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afstuiten. Deze medische keuringen vinden altijd op vrijwillige basis plaats. Een medische keuring die aan een sollicitatie is verbonden wordt een aanstellingskeuring genoemd. Een aanstellingskeuring is altijd verplicht.

Ontbindende voorwaarde

Een aanstellingskeuring is niet bedoeld om uit een aantal kandidaten de fitste of gezondste man of vrouw te kiezen. Ook mag het onderzoek niet worden uitgevoerd om de kans op ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid van te voren in te kunnen schatten. Je mag pas een aanstellingskeuring krijgen als je in principe al bent aangenomen. De medische keuring is een soort ontbindende voorwaarde: alleen als jij wordt afgekeurd gaat je aanstelling niet door. Een werkgever mag niet op het laatste moment verzinnen dat je nog een medische keuring moet ondergaan. Al in de vacaturetekst moet dit vermeld staan, zodat je al weet dat dit een vereiste is als je solliciteert.

Schriftelijke informatie

Voorafgaand aan de keuring moet je schriftelijk door de werkgever geïnformeerd worden over het doel van de keuring. Hierbij moet ook vermeld worden uit welke onderdelen de keuring zal bestaan. De keuring mag alleen uitgevoerd worden door een geregistreerde (bedrijfs)arts.

Vragenlijst

In het algemeen zal een medische keuring uit twee onderdelen bestaan: een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Die vragenlijst krijg je vaak al voor de keuring thuis gestuurd. Je moet hem dan ingevuld meenemen als je het lichamelijk onderzoek krijgt. De vragen hebben betrekking op je ziekteverleden, je medicijngebruik en je huidige gezondheid. Ook zal naar de sterkte van je eventuele bril of contactlenzen gevraagd worden. Voor veel functies waarvoor je een medische keuring moet ondergaan is immer de scherpte van je ogen van groot belang.

Lichamelijk onderzoek

Bij het lichamelijk onderzoek mag alleen gekeken worden naar specifieke zaken die een risico kunnen vormen voor jezelf en je omgeving. Er mag dus geen algehele lichamelijke keuring plaatsvinden als dat voor de functie niet nodig is. Soms zal er ook laboratoriumonderzoek plaatsvinden. Er wordt dan bijvoorbeeld bloed afgenomen om het suiker- en cholesterolhalte te bekijkenOok kan er urine onderzocht worden op het eiwit- en suikergehalte. Daarnaast krijg je vaak een oog- en gehoortest. Ook wordt er soms nog een longonderzoek gedaan of wordt er een hartfilmpje gemaakt. Als de vragenlijst daar aanleiding toe geeft kunnen er ook nog andere aanvullende onderzoeken gedaan worden.

Psychisch onderzoek

Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld als je bij de politie of als verpleegkundige solliciteert, kun je ook psychisch gekeurd worden. Er wordt dan gekeken of jij geschikt bent om emotioneel zwaar werk te doen.

Geen ernstige ziekten

Wat niet mag, is onderzoeken of je een ernstige, ongeneeslijke ziekte, een erfelijke aandoening of hiv hebt. Deze informatie is niet relevant voor het uitoefenen van de functie en kan jou onnodig belasten.

Zwangerschap

Een arts mag bij een aanstellingskeuring ook niet testen of je zwanger bent. Hij mag hier zelfs niet naar vragen. Hij mag alleen maar vragen stellen die relevant zijn voor het uitoefenen van de functie. Het feit of iemand al dan niet zwanger is hoort daar niet bij. Als er wel naar gevraagd wordt door de arts of tijdens je sollicitatiegesprek, mag je je zwangerschap verzwijgen.

Uitslag

De arts moet jou informeren over de resultaten van het onderzoek. De uitslag die hij aan de werkgever doorgeeft is alleen of je wel of niet medisch geschikt bent bevonden voor de functie. Hij mag alleen nadere medische informatie doorgeven aan de werkgever als jij hier toestemming voor geeft.

Als je niet geschikt wordt bevonden, dan kun je nog om een second opinion van een andere arts vragen. Dit moet je dan binnen een week na de uitslag van de keuring aanvragen. Deze herkeuring wordt in principe ook door de werkgever betaald, maar meestal ontvang je dan wel een rekening voor een bijdrage in de kosten.

Privacy

De resultaten van de onderzoeken mogen alleen gebruikt worden om vast te stellen of je wel of niet geschikt bent voor de functie. De gegevens mogen maximaal een half jaar door de arts bewaard worden en moeten daarna vernietigd worden om je privacy te waarborgen. Ze mogen nooit zonder toestemming van degene die het onderzoek ondergaan heeft met anderen gedeeld worden.

Klacht over medische keuring

Heb je het gevoel dat je medische keuring niet juist is verlopen? Dit dien je dan in eerste instantie te bespreken met de arts die je gekeurd heeft en de werkgever die de keuring heeft aangevraagd. Vaak heeft een bedrijf een klachtenregeling voor medische keuringen waarin vermeld staat wat je in dat geval moet doen.

Als dat niets oplevert en je het gevoel hebt dat je ten onrechte bent afgekeurd, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!