Als HR-dienstverlener is RaymakersvdBruggen de afgelopen jaren bezig om te transformeren van een werving en selectiebureau naar een HR-talent acquisition & talentmanagementorganisatie. Hiermee focust het bedrijf zich meer op de ontwikkeling van HR-professionals waarbij zelfs een afgewezen kandidaat het gebouw met een goed en rijker gevoel verlaat.

Progress, Together, Focus & Trust

Talentontwikkeling is waarin Rvdb zich wil onderscheiden op de markt en wordt gezien als een natuurlijk onderdeel van HRM. Op elk niveau, voor elk specialisme en in alle rollen helpen zij HR-professionals zich te ontwikkelen voor hun doel. De interne kernwaarden sluiten hier goed op aan met een duidelijke focus op jouw doel. Progress voor het ontwikkelen en bereiken hiervan, waarbij samenwerken en vertrouwen in een veilige omgeving van belang zijn. Ontwikkelprogramma’s zijn gefocust op soft en hard skills met inspirerende avonden wordt er dieper ingezoomd op actuele HR-onderwerpen. Deze kennis en vaardigheden kun je tijdens je gehele loopbaan gebruiken.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan via het uploaden van je CV en motivatie op de website. Binnen vijf werkdagen kun je hier een reactie op verwachten. Vervolgens wordt er van je gevraagd een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. En eventueel andere online assessments waarvan de onderdelen bestaan uit figuurreeksen, teksten analyseren en rekenen met tabellen en grafieken. Hierbij is cijfermatig, verbaal en inductief redeneren van belang. Als de assessment resultaten positief uitvallen, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Probeer hier aan de hand van voorbeelden in te spelen op de kernwaarden en spelregels van Rvdb: je hebt lef, energie. Je bent flexibel, ondernemend en gedreven om jouw ambities waar te maken. Binnen twee weken hoor je of je kan starten als een HR-professional/trainee bij Rvdb.

Rvdb

  • 33.190 HR-professionals zijn aangesloten bij RvdB
  • Jaarlijks spreken ze rond de 2.000 HR-professionals over talentontwikkeling en -management
  • In totaal telt RvdB 4.598 opdrachtgevers waaronder Veronica, Arkin, Roche en Egis
SHL cursusoverzichtSHL deductief redeneren

SHL Oefenpakket

35,00

Online training voor het SHL assessment. De training bestaat uit een studiegids, lessen en 2.300+ oefenvragen inclusief uitleg en antwoorden.

In het kort:

30 dagen toegang
32 lessen
120 testen
2.533 oefenvragen met antwoorden
minimaal 4 en maximaal 20 uur lesmateriaal
1.300+ tevreden gebruikers

Geschikt als voorbereiding op:

On Demand
General Ability
Verify G+

Assessment onderdelen:

Cijfermatig / numeriek redeneren – tabellen en grafieken
Deductief redeneren – syllogismen
Inductief redeneren – figuurreeksen
Inductief redeneren – matrixen
Numeriek redeneren – redactiesommen
Numeriek redeneren – rekenvaardigheid
Verbaal redeneren – teksten analyseren

Taal van het oefenpakket:

Nederlands
Engels

Ook te koop als onderdeel van:

Let op: ga altijd uit van het assessmentbureau dat in jouw uitnodiging staat! Als je vragen hebt of twijfelt welk oefenpakket je moet hebben, neem dan contact met ons op.

Rvdb assessment

Teksten analyseren:

Bij het onderdeel teksten analyseren krijg je een tekst te zien waarover verschillende vragen beantwoord moeten worden. Het is hierbij belangrijk dat je van de waarheid in de tekst moet uitgaan.

Rekenen met tabellen:

Rekenen met tabellen is gebaseerd op het begrijpen van jaarrekeningen en cijfers. Je moet snel eenvoudige berekeningen kunnen uitvoeren. Daarnaast moet je kunnen bepalen of berekeningen nodig en mogelijk zijn op basis van de gegevens.

Figuurreeksen:

Bij figuurreeksen krijg je een aantal figuren te zien. Vervolgens moet je op basis van de getoonde figuren een laatste figuur aanwijzen dat logisch volgt op de gegeven figuren.