Management Assessment Oefenen

Solliciteer jij voor een leidinggevende functie? Dan moet je vaak een Management Assessment maken. In deze vorm van het Assessment krijg je enkele algemene testen. Maar daarnaast krijg je speciale testen en simulaties afgestemd op jouw specifieke leidinggevende rol. Daarnaast worden jouw leidinggevende capaciteiten getoetst.

4.4/5

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Corstiaan Smit

“De beste voorbereiding op het management assessment,
alleen bij Hellotest.”

Q1000 test oefenen

2.000+ oefenvragen

NOA MCT H

2.900+ oefenvragen

HFM SIT test

2.500+ oefenvragen

SHL test

2.500+ oefenvragen

Belangrijkste tip voor het Management Assessment

Het Management Assessment is er helemaal op gericht om duidelijk te maken wat voor soort manager je bent. Laat dus echt zien hoe jij normaal gesproken bepaalde situaties oplost. Zorg ook dat je de kansen grijpt om leiding te nemen in praktijksimulaties.

Hoe bereid je het management assessment voor?

Het is belangrijk om elk onderdeel van het management assessment goed voor te bereiden. Begin altijd met uitzoeken welke testen je moet maken. Over het algemeen krijg je de volgende onderdelen:

 1. Capaciteitentest oefenen
 2. Persoonlijkheidstest oefenen
 3. Praktijksimulatie

Hieronder beschrijven we elk onderdeel en hoe je het management assessment kunt oefenen. Het assessment rapport dat je aan het eind krijgt, hoef je natuurlijk niet voor te bereiden. Het is wel goed om te weten wat je daarmee kunt doen. Dat lees je onderaan deze pagina.

De capaciteitentest

De capaciteitstest is meestal de eerste test die je moet maken. In deze test worden jouw abstracte, cijfermatig redeneervermogen en verbale capaciteiten beoordeeld. Het belangrijkste om te weten, is dat je elke capaciteitentest kan voorbereiden. Ook al zegt jouw werkgever dat het niet nodig is, is het verstandig om dat wel te doen. Want dan krijg je een eerlijkere uitslag.

De eerste stap die je moet zetten is uitzoeken wélke test je moet maken. Daarvoor volg je onderstaande stappen:

 1. Controleer de uitnodiging van jouw assessment. Staat daar een test of een testontwikkelaar in? Klik eventueel op de link naar het assessment. Kom je dan op de website van een ontwikkelaar uit? Bijvoorbeeld LTP Online, HFM TalentIndex, PiCompany Connector Ability of SHL test.
 2. Als je niks wijzer wordt van de uitnodiging kijk je in ons overzicht. Daarin staan ruim 1.000 bedrijven en de test(en) die zij gebruiken. 
 3. Kom je er dan nog niet uit? Dan kan je ons een mailtje sturen. Zet zoveel mogelijk informatie in jouw bericht. Dan zoeken we samen uit welk oefenpakket het beste past.

Als je weet welke test je moet maken, moet je die zo specifiek mogelijk voorbereiden. Dat doe je met onze oefenpakketten. Die zijn namelijk op maat ontwikkeld voor de test die jij moet maken. Wat betekent dat? Dat houdt in dat jij precies de moeilijke cijferreeksen oefent die je ook echt moet maken. Dat komt omdat wij als enige een database hebben van 10.000 vragen om uit te kiezen.

De persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidsvragenlijst is een onderdeel waar veel mensen tegenop kijken. Terwijl dit eigenlijk één van de meest behulpzame onderdelen is. Het belangrijkste wat je tijdens de persoonlijkheidstest moet doen, is eerlijk zijn. Geef gewoon eerlijk antwoord op de vragen. Als je twijfelt, kies dan voor jouw eerste gedachte. Blijf niet te lang stilstaan bij de vragen.

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidstesten. De meest gebruikte test is de Big five test. Deze toetst jouw persoonlijkheid op vijf aspecten:

 1. Extravert versus introvert.
 2. Zorgvuldig versus laks.
 3. Neurotisch versus stabiel.
 4. Openheid voor ervaring versus geslotenheid.
 5. Vriendelijk versus antogonisme.

Het aantal vragen kan oplopen tot in de 100. Dus kijk van tevoren goed hoeveel tijd ervoor staat. Kijk niet gek op als je dezelfde vraag in verschillende bewoordingen tegenkomt. Als je deze controlevragen niet vaak genoeg hetzelfde beantwoordt, is jouw test onbetrouwbaar. Dan kan je minder harde conclusies trekken uit de resultaten.

Als manager kun je ook een extra vragenlijst verwachten over leiderschapsstijlen. In sommige gevallen zijn deze vragen verwerkt in de persoonlijkheidstest. In andere gevallen krijg je een aparte vragenlijst. Ook voor deze vragen geldt dat je ze eerlijk moet invullen. Daardoor ontstaat het beste en eerlijkste beeld over jouw manier van leiding geven.

Praktijksimulatie

Er zijn twee soorten praktijksimulaties die je kunt verwachten tijdens de management assessment test. Namelijk een groepsopdracht of een rollenspel. In beide situaties zul je je als leidinggevende moeten opstellen. In de groepsopdracht kan je soms ook een andere rol krijgen. 

Groepsopdracht

De groepsopdracht voer je vaak uit met directe concurrenten voor jouw functie. Dat kan het geheel een stuk competitiever maken dan je gewend bent. De groepsopdracht kan een vrije vorm hebben waarbij er geen rollen bedeeld zijn. In andere gevallen juist wel. De opdrachten lopen erg uiteen. Voorbeelden zijn:

 • fysieke opdracht (bijvoorbeeld een vlot bouwen),
 • groepsdiscussie,
 • vergadering.

Een assessor observeert daarbij de verschillende groepsleden. Bij een management assessment wordt daarbij vooral gekeken wat je leidinggevende kwaliteiten zijn. Neem jij het voortouw, werk je met anderen samen en heb je steeds het te bereiken resultaat voor ogen?

Rollenspel

Het rollenspel is een alternatief voor of aanvulling op de groepsopdracht. Het bekendste rollenspel is het managementgesprek. In het managementgesprek moet je vaak een “moeilijk” gesprek voeren over het functioneren van een medewerker. In andere gevallen moet je een moeilijke opdracht duidelijk overbrengen op de medewerker.

Enkele tips voor het rollenspel zijn:

 • Lees de informatie die je krijgt goed door. Maak gebruik van alle tijd die je krijgt. Schets alvast een plan van aanpak uit. Dit plan is natuurlijk een schets en geen blauwdruk.
 • Bedenk welke structuur je wilt volgen. Wat wil je in welke volgorde bespreken? Geef dit ook in het begin aan maar geef de medespeler ook ruimte voor input. 
 • Luister naar je medespeler! Het is een gesprek, geen wedstrijd informatie overbrengen. Luister wat de ander zegt, reageer daar op en doe wat met die informatie.

Het assessmentrapport

De resultaten van alle verschillende testen zullen worden weergegeven in een eindrapport. In dit rapport staat of je geschikt bent voor de leidinggevende functie. Ook staan er verbeterpunten in het rapport die je kunt meenemen in jouw ontwikkelen. Daarnaast vind je er ook sterke punten. Het rapport kan je gebruiken als handvat voor je persoonlijke ontwikkeling.

Van de capaciteitentesten wordt meestal het aantal of het percentage goede antwoorden gegeven. Meestal laten ze daarbij ook zien hoe je scoort ten opzichte van een referentiegroep. Bij de persoonlijkheidstesten wordt per geteste eigenschap aangeven hoe je daar op scoort. Ook daarbij worden de resultaten van een referentiegroep in het algemeen vermeld. Van de praktijksimulatie wordt een korte beschrijving gegeven. Daarbij komen jouw leiderschapsstijl en je managementvaardigheden aan de orde.

De conclusie

De conclusie van het management assessment zal zijn dat je wel of niet geschikt wordt bevonden voor de leidinggevende functie waarop je hebt gesolliciteerd. Soms wordt nog aangegeven welke vaardigheden je nog verder moet ontwikkelen om een dergelijke functie wel te kunnen vervullen.

Deze conclusie zal altijd eerst met jou gedeeld worden. Meestal gebeurt dat telefonisch of op het assessmentbureau dat het management assessment heeft afgenomen. Het eindrapport wordt dan helemaal met je doorgenomen. Jij mag dan zelf aangeven of het wel of niet doorgestuurd mag worden naar de opdrachtgever.

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Veelgestelde vragen

Het management assessment wordt gebruikt om te testen of iemand geschikt is voor een leidinggevende functie.

Het management assessment center bestaat uit een aantal vaste onderdelen: capaciteitentest, persoonlijkheidstest en een praktijksimulatie. 

Hierin wordt specifiek rekening gehouden met de leidinggevende capaciteiten van de kandidaat.

Delen van het management assessment zoals de capaciteitentest en de persoonlijkheidstest kunnen online worden afgenomen. Dan moet je voor die onderdelen rekenen op een uur per onderdeel. Maar dat kan ook een stuk langer of korter zijn.

Het rollenspel en eventuele andere aanvullingen daarop kunnen een stuk langer duren. Als je daarvoor naar een locatie moet komen, moet je rekenen op een dagdeel tot een hele werkdag.

Totaalpakket assessment oefenen voor 69,99

Het totaalpakket is de ultieme voorbereiding op het assessment: 650+ oefentesten met 12.000 oefenvragen.