Wat moet je doen als er bij je sollicitatie een Verklaring omtrent gedrag gevraagd wordt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vind het juiste oefenpakket voor jouw test

In sommige vacatures staat vermeld, dat je als je wordt aangenomen een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moet overhandigen. Wat is zo’n verklaring en hoe kom je eraan?

Waarom een Verklaring omtrent gedrag?

Als een werkgever een nieuwe medewerker aanneemt, wil hij natuurlijk het liefst dat deze van onbesproken gedrag is. Nu zijn niet alle misstappen die je in het verleden begaan hebt van invloed op je functioneren in je nieuwe baan. Maar in bepaalde gevallen loopt een werkgever liever niet het risico dat je terugvalt in eerder gedrag. Dat is bijvoorbeeld het geval als je solliciteert als accountant en je in het verleden fraude gepleegd hebt of als leraar als je veroordeeld bent voor een zedendelict.

Tijdens je sollicitatiegesprek kan natuurlijk gewoon gevraagd worden of je weleens iets gedaan hebt wat niet helemaal de bedoeling wasmaar om er dan zo maar op te vertrouwen dat het gegeven antwoord waar is… Gelukkig voor de werkgever kan hij iets doen om te checken of jij geen strafbare feiten hebt gepleegd: hij kan om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen.

VOG

Een VOG is een bewijs van goed gedrag. Als jij een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je in een bepaalde periode, bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar, geen strafbare feiten hebt gepleegd die relevant zijn voor de functie die je gaat vervullen. Je kunt ook een VOG moeten aanvragen als je ergens stage gaat lopen of vrijwilligerswerk gaat doen.

Als je al eerder een VOG hebt aangevraagd, is deze soms nog geldig. De werkgever bepaalt hoe oud je VOG mag zijn. Dit kan bijvoorbeeld drie maanden zijn of een jaar.

VOG bij sommige beroepen verplicht

Een werkgever kan in veel gevallen zelf bepalen of hij wel of geen VOG van je wil hebben. Voor drie specifieke beroepen is een VOG echter wettelijk verplicht, namelijk voor onderwijzers, medewerkers in de kinderopvang en voor taxichauffeurs. Daarnaast is een VOG ook verplicht:

  • als je bij de overheid gaat werken;
  • als je bij je werk in aanraking komt met vertrouwelijke gegevens, zoals opsporingsambtenaren, advocaten, artsen en beëdigde tolken;
  • als je met kwetsbare mensen werkt, zoals medewerkers in de gezondheidszorg, reclasseringswerkers en gezinsvoogden;
  • als je in je functie te maken hebt met geld of (dure) goederen, zoals accountants en hypotheekadviseurs.

Dienst Justis

Een VOG wordt afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je een VOG hebt aangevraagd wordt door Justis in het Justitieel Documentatiesysteem gekeken of je strafbare feiten hebt gepleegd, dus of je een strafblad hebt. Ook kan informatie worden opgevraagd bij het Openbaar Ministerie, de reclassering en de politie. En ook informatie uit het buitenland kan bij het onderzoek worden betrokken.

Screeningsprofielen voor beroepsgroepen

Als er strafbare feiten worden gevonden, krijg je geen VOG als die strafbare feiten relevant zijn voor de functie waarvoor je de VOG aanvraagt. Om te bepalen wat relevant is, gebruikt Justis screeningsprofielen voor beroepsgroepen. In dit screeningsprofiel staat bijvoorbeeld voor een onderwijzer vermeld dat er een risico is van machtsmisbruik, bijvoorbeeld door middel van afpersing of chantage en zeden- en geweldsdelicten. Bij een taxichauffeur staat onder andere het risico vermeld van rijden onder invloed, overschrijding van de maximumsnelheid, gevaarlijk rijgedrag en/of agressief gedrag.

Als je als taxichauffeur veroordeeld bent voor rijden onder invloed, heeft dat dus gevolgen voor je SOG. Voor een tolk-vertaler niet.

Terugkijktermijn

Nu is het niet zo dat wat je ooit gedaan hebt, je altijd je hele leven blijft achtervolgen. In principe wordt er slechts vier jaar teruggekeken, maar daar zijn uitzonderingen op. Voor zedendelicten geldt geen beperkte terugkijktijd: wat je hebt gedaan blijft altijd van invloed voor een VOG. Voor jongeren tot 23 jaar geldt er een terugkijktermijn van maar twee jaar, behalve voor zedendelicten of zware geweldsdelicten. Voor specifieke functies kan de terugkijktermijn ook anders zijn. Voor taxichauffeurs geldt bijvoorbeeld vijf jaar en voor functies met hoge integriteitseisen, zoals advocaten of buitengewoon opsporingsambtenaren zelfs tien jaar. Dit laatste geldt ook voor jongeren onder de 23 jaar.

Als er binnen de terugkijktermijn bezwarende gegevens worden gevonden, dan wordt er ook nog gekeken wat er voor die tijd gebeurd is. Dat telt dan ook mee bij het besluit wel of geen VOG te verstrekken.

Wel of geen strafbare feiten

Als je geen strafbare feiten hebt begaan, dan krijg je uiterlijk binnen vier weken de VOG thuis gestuurd. Heb je wel een strafblad, maar is die niet relevant voor je functie, dan krijg je ook je VOG. Hij kan dan wel geweigerd worden als je hem opnieuw aanvraagt voor een ander soort functie.  

Heb je wel relevante strafbare feiten op je naam staan, dan kun je je VOG vergeten. Je krijgt dan bericht van Justis hierover met de reden van de afwijzing. Je kunt hiertegen dan nog bezwaar maken. Je hebt overigens het recht om je eigen strafblad in te zien. Dat kan door dit aan te vragen bij de Justitiële Informatiedienst.

Een VOG aanvragen

Een VOG vraag je gewoonlijk pas aan als je in principe al bent aangenomen voor je nieuwe baan. Het is dan een van de formaliteiten die nog geregeld moeten worden. Er zijn drie manieren om aan een VOG te komen:

  • via de gemeente;
  • via internet;
  • bij Justis.

Via de gemeente

Je kunt zelf bij de gemeente waarbij je ingeschreven staat een aanvraagformulier voor een VOG inleveren. Dit formulier krijg je meestal van je werkgever. Hij heeft het al gedeeltelijk ingevuld en ondertekend. Er is dan al op ingevuld om wat voor soort functie het gaat.

Via internet

Je kunt alleen via internet een VOG aanvragen als je werkgever deze al digitaal voor je heeft klaargezet op de website van Justis.

Bij Justis

Als je niet in de Basisregistratie Personen (BRP) voorkomt en dus niet ingeschreven bent bij een gemeente, dan moet je de aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je maar tijdelijk in Nederland werkt of als je als Nederlander in het buitenland werkt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees meer artikelen over solliciteren en assessments ...

Inhoudsopgave

Start direct met oefenen

Zorg voor een goede voorbereiding op jouw capaciteitentest.

Waarom Hellotest?

Totaalpakket met 50% korting!

Als bestaande gebruiker krijg je 50% korting op ons totaalpakket. Je betaalt dus geen 69,99 maar slechts 34,99.

Totaalpakket van 199,99 voor 69,99

Beste keus: kies voor het Hellotest Totaalpakket met meer dan 12.500 oefenvragen.

Moet jij een assessment maken binnenkort?

Slechts 45% van de kandidaten slaagt voor het assessment. Begin vandaag dus nog met oefenen voor jouw test. Gebruik de kortingscode: 10eenmalig voor eenmalig 10% korting!