Werken op het terrein van vastgoed- en ondernemersrecht, dat is wat het advocaten- en notarissen kantoor Lexence doet.

Lexence als werkgever

Bij Lexence werken meer dan 85 advocaten en notarissen die zicht richten op de vastgoed- en ondernemingsrecht met focus op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. Werken bij Lexence betekent dat je bij een onafhankelijk kantoor werkt, waar je ook af en toe nog samenwerkt met andere kantoren in binnen- en buitenland. Werken bij Lexence is hollen, er is een steile leercurve en er wordt veel van je verwacht als medewerker. Maar bij Lexence wordt er ook veel weer teruggegeven. Elke moment dat je een stap maakt in carrière wordt ook jouw ontwikkeling getoetst. Op die manier word je opgeleid om uiteindelijk partner te kunnen worden.

Sollicitatieprocedure

Wil jij jouw ambities waarmaken bij Lexence? Dan kun je via de website solliciteren op één van de openstaande functies. Naast jouw motivatiebrief zijn je CV en cijferlijsten de belangrijkste documenten die je moet inleveren bij jouw sollicitatie. Zijn ze hier tevreden over en ziet Lexence een match? Dan ga je door naar de volgende ronde van de sollicitatieprocedure bij Lexence. De volgende stap bestaat uit het maken van een online capaciteitentest. In deze online capaciteitentest van Lexence word je rekenkundige en verbale vermogen en je vermogen om logisch te redeneren getoetst. Ook wordt jouw probleemoplossend vermogen getoetst. Zijn de resultaten van het online assessment van Lexence positief? Dan word je uitgenodigd voor een gesprek. Voordien vul je ook weer een online vragenlijst over je persoonlijkheid en competenties in. Na het interview krijg je te horen of je doorgaat naar de volgende stap: het assessment van Lexence. Dit assessment bestaat uit een diepte-interview met een psycholoog en een rollenspel. Zijn deze uitkomsten positief dan volgt de laatste stap van de selectieprocedure bij Lexence. Dit is een gesprek met twee partners van Lexence. Overtuig je de beide partners dat jij de meest geschikte kandidaat ben? Dan kun je daarna aan de slag bij Lexence.

Lexence

  • Opgericht: 1992
  • Aantal werknemers: 95
  • Hoofdkantoor: Amsterdam

Lexence assessment

Rekenen met tabellen:

Rekenen met tabellen is gebaseerd op het begrijpen van jaarrekeningen en cijfers. Je moet snel eenvoudige berekeningen kunnen uitvoeren. Daarnaast moet je kunnen bepalen of berekeningen nodig en mogelijk zijn op basis van de gegevens.

Verbale analogieën:

Bij analogieën krijg je drie woorden te zien, vervolgens moet je hier een kloppende analogie van te maken door één woord te selecteren. De eerste twee woorden hebben hetzelfde verband als het derde en vierde onderling woord hebben.

Voorbeeld: hand – vinger :: voet – teen

Abstracte test / figuurreeksen:

Bij figuurreeksen krijg je een aantal figuren te zien. Vervolgens moet je op basis van de getoonde figuren een laatste figuur aanwijzen dat logisch volgt op de gegeven figuren.

Matrixen:

Bij matrixen krijg je figuren in een matrix vorm te zien, drie bij drie figuren. Je moet dan het figuur rechtsonder invullen op basis van de logica in de kolommen en/of rijen.