Ontwikkelassessment Oefenen

Zelfs als je niet solliciteert, kan je een Assessment krijgen. Jouw werkgever kan namelijk besluiten om een Ontwikkelassessment af te nemen. Vaak gebeurt dit periodiek, bijvoorbeeld elke 3 jaar. In andere gevallen is dit vereist voordat je een grote stap maakt. Het doel van het Ontwikkelingsassessment is om te bepalen hoe jij jezelf kunt ontwikkelen.

4.4/5

96% van onze klanten beveelt ons aan!

Corstiaan Smit

“De beste voorbereiding op het ontwikkelassessment,
alleen bij Hellotest.”

Eelloo Q1000

2.000+ oefenvragen

NOA MCT

2.900+ oefenvragen

PiCompany

1.600+ oefenvragen

SHL

2.500+ oefenvragen

Belangrijkste tip voor het Ontwikkelassessment

Het Ontwikkelingsassessment is er om jou te helpen. Er komt geen “geschikt” of “ongeschikt” uit. Je leert waar jouw sterke en zwakke punten liggen. Maar ook wat je moet ontwikkelen om het meeste uit jouw carrière te halen.

Inhoudsopgave

Hoe moet je het Ontwikkelassessment voorbereiden?

Het is belangrijk om elk onderdeel van het Ontwikkelassessment goed voor te bereiden. Begin altijd met uitzoeken welke testen je moet maken. Meestal krijg je de volgende onderdelen:

 1. Capaciteitentest
 2. Persoonlijkheidstest (vaak een big five test)
 3. Praktijksimulatie
 4. Diepte interview

Hieronder beschrijven we elk onderdeel en hoe je het potentieelassessment kunt oefenen. Het assessment rapport dat je aan het eind krijgt, hoef je natuurlijk niet voor te bereiden. Het is wel goed om te weten wat je daarmee kunt doen. Dat lees je onderaan deze pagina.

De capaciteitentest

De capaciteitentest is meestal de eerste test die je moet maken. In deze test worden jouw abstracte, numerieke en verbale capaciteiten beoordeeld. Het belangrijkste om te weten, is dat je elke capaciteitentest kan voorbereiden. Ook al zegt jouw werkgever dat het niet nodig is, is het verstandig om dat wel te doen. Want dan krijg je een eerlijkere uitslag.

De eerste stap die je moet zetten is uitzoeken wélke test je moet maken. Daarvoor volg je onderstaande stappen:

 1. Controleer de uitnodiging van jouw assessment. Staat daar een test of een testontwikkelaar in? Klik eventueel op de link naar het assessment. Kom je dan op de website van een ontwikkelaar uit? Bijvoorbeeld LTP, HFM, PiCompany of SHL.
 2. Als je niks wijzer wordt van de uitnodiging kijk je in ons bedrijvenoverzicht. Daarin staan ruim 1.000 bedrijven en de test(en) die zij gebruiken. 
 3. Kom je er dan nog niet uit? Dan kan je ons een mailtje sturen. Zet zoveel mogelijk informatie als in jouw bericht. Dan zoeken we samen uit welk oefenpakket het beste past.

Als je weet welke test je moet maken, moet je die zo specifiek mogelijk voorbereiden. Dat doe je met onze oefenpakketten. Die zijn namelijk op maat ontwikkeld voor de test die jij moet maken. Wat betekent dat? Dat houdt in dat jij precies de variant cijferreeksen oefent die je ook echt moet maken. Dat komt omdat wij als enige een database hebben van 10.000 vragen om uit te kiezen.

De persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidsvragenlijst is een onderdeel waar veel mensen tegenop kijken. Terwijl dit eigenlijk één van de meest behulpzame onderdelen is. Je kunt het beste altijd eerlijk zijn tijdens deze test. Geef antwoord hoe je bent en niet hoe je wilt zijn. Als je twijfelt, kies dan voor jouw eerste gedachte. Blijf niet te lang stilstaan bij de vragen.

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidstesten. De meest gebruikte test is de Big five. Deze toetst jouw persoonlijkheid op vijf aspecten:

 1. Extravert versus introvert.
 2. Zorgvuldig versus laks.
 3. Neurotisch versus stabiel.
 4. Openheid voor ervaring versus geslotenheid.
 5. Vriendelijk versus antogonisme.

Het aantal vragen kan oplopen tot in de 100. Dus kijk van tevoren goed hoeveel tijd ervoor staat. Kijk niet gek op als je dezelfde vraag in verschillende bewoordingen tegenkomt. Als je deze controlevragen niet vaak genoeg hetzelfde beantwoordt, is jouw test onbetrouwbaar. Dan kan je minder harde conclusies trekken uit de resultaten.

Praktijksimulatie

Tijdens het development assessment kan je verschillende praktijksimulaties krijgen. De meest voorkomende zijn:

Postbakoefening

De postbakoefening is een bekende opdracht tijdens sollicitaties. Tegenwoordig moet je in hele korte tijd door heel veel e-mails heen. Het is aan jou om de juiste prioriteiten te stellen. Lees je elke mail? Of bedenk je van tevoren welke mails je gaat lezen en beantwoorden? Het hangt af van de opdracht hoe je dit moet aanpakken.

Groepsopdracht

De groepsopdracht kan je uitvoeren met collega’s, acteurs of andere kandidaten. De groepsopdracht kan een vrije vorm hebben waarbij er geen rollen bedeeld zijn. In andere gevallen juist wel. De opdrachten lopen erg uiteen. Voorbeelden zijn:

 • fysieke opdracht (bijvoorbeeld een vlot bouwen),
 • groepsdiscussie,
 • vergadering.

Een assessor observeert daarbij de verschillende groepsleden. Wees jezelf maar hou wel jouw functie in het achterhoofd. Ben jij een verbinder of een ondersteuner? Doe dan wat je normaal ook doet. Neem geen afwachtende, passieve houding aan als je een management functie ambieert.

Rollenspel

Het rollenspel is een alternatief voor of aanvulling op de groepsopdracht. In het rollenspel voer je meestal een gesprek. Dat kan een sales gesprek zijn, maar ook een managementgesprek. Meestal zijn de rollenspellen afgestemd op jouw huidige functie. Doe dan wat je normaal gesproken ook zou (moeten) doen.

Enkele tips voor het rollenspel zijn:

 • Lees de informatie die je krijgt goed door. Maak gebruik van alle tijd die je krijgt. Schets alvast een plan van aanpak uit. Dit plan is natuurlijk een schets en geen blauwdruk.
 • Bedenk welke structuur je wilt volgen. Wat wil je in welke volgorde bespreken? Geef dit ook in het begin aan maar geef de medespeler ook ruimte voor input. 
 • Luister naar je medespeler! Het is een gesprek, geen wedstrijd informatie overbrengen. Luister wat de ander zegt, reageer daar op en doe wat met die informatie.

Het assessmentrapport

Zoals bij alle assessments zul je ook bij een ontwikkelassessment een assessmentrapport ontvangen met de conclusies en aanbevelingen. Meestal krijg je dit (per mail) toegestuurd, zodat je het kunt bekijken voordat de nabespreking plaatsvindt.

Naast de uitkomsten van de verschillende testen en een persoonlijkheidsprofiel zal het rapport ook ontwikkeladviezen bevatten. Bij deze ontwikkeladviezen kan onderscheid worden gemaakt in adviezen voor de korte, middellange en lange termijn. Er zal hierbij een duidelijke relatie moeten zijn met de eerder geformuleerde vraagstelling voor het ontwikkelingsassessment.

Nadat je het assessmentrapport hebt ontvangen zal er ook altijd nog een eindgesprek plaatsvinden. Dit kan per telefoon of op het assessmentbureau plaatsvinden. De bevindingen uit het rapport worden daarbij toegelicht en jij wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de uitslagen en de conclusies.

Als je er mee akkoord gaat, zal daarna het assessmentrapport doorgestuurd worden naar je werkgever. Als jij hier geen toestemming voor geeft, mag dit dus niet gebeuren.

De uitslag van het ontwikkelassessment

Van een ontwikkelassessment lijkt misschien minder af te hangen dan van een selectieassessment. Bij een selectieassessment wordt immers bepaald of jij aangenomen wordt voor een bepaalde functie. Op het moment dat jij een ontwikkelassessment krijgt aangeboden ben je al ‘binnen’ bij dat bedrijf.

Voor de rest van je carrière binnen het bedrijf is een ontwikkelassessment wel van belang. Als er geen ontwikkelingsmogelijkheden uitkomen, kan dat jouw carrière beperken. Kan jij nog lang op dezelfde functie blijven zitten? Welke functies zijn er nog mogelijk? Daarom is ruimte voor ontwikkeling altijd positief.

Wat is een ontwikkelassessment?

Het ontwikkelingsassessment wordt gebruikt om te zien wat jouw ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Wat zijn jouw sterke en zwakke punten? Er komt geen oordeel uit of jij geschikt of ongeschikt bent voor een functie. Maar juist welke capaciteiten je moet ontwikkelen om voor een functie in aanmerking te komen. Daarom zul je dit assessment zo nu en dan in jouw carrière tegenkomen.

Waarom ontwikkelassessment

Een bedrijf wil weten of iedere werknemer op de voor hem/haar beste plek zit. Misschien heb jij wel veel capaciteiten maar worden die nu niet benut? Een development assessment kan dit in beeld brengen. Daardoor kan jij je ontwikkelen en op een plek komen die beter bij je past. Waar je meer van jouw talenten gebruik kunt maken.

Veelvoorkomende ontwikkelassessments

Een ontwikkelingsassessment wordt meestal afgenomen door een externe partij. Enkele veelvoorkomende ontwikkelassessments zijn:

Berenschot

Het Berenschot ontwikkelassessment bestaat meestal uit: persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitstesten, gesprekssimulaties, diepte interview en een business case. Het assessment wordt digitaal of op kantoor in Utrecht afgenomen.

GITP

Het assessment van GITP bestaat uit: vragenlijsten, capaciteitentest, psychologisch interview, assessment game en een rollenspel. Het assessment kan afgenomen worden op junior, professional, management en directie niveau.

Leeuwendaal

Leeuwendaal maakt gebruikt van CliftonStrenghts. De testen bestaan uit een persoonlijkheidsvragenlijst, praktijksimulaties. Het doel is dat de psycholoog en werknemer samen tot een ontwikkelingsplan komen.

Veelgestelde vragen

Het ontwikkelingsassessment wordt gebruikt om te zien wat jouw ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Wat zijn jouw sterke en zwakke punten? Er komt geen oordeel uit of jij geschikt of ongeschikt bent voor een functie. Maar juist welke capaciteiten je moet ontwikkelen om voor een functie in aanmerking te komen. Daarom zul je dit assessment zo nu en dan in jouw carrière tegenkomen.

Een bedrijf wil weten of iedere werknemer op de voor hem/haar beste plek zit. Misschien heb jij wel veel capaciteiten maar worden die nu niet benut? Een development assessment kan dit in beeld brengen. Daardoor kan jij je ontwikkelen en op een plek komen die beter bij je past. Waar je meer van jouw talenten gebruik kunt maken.

Het selectieassessment is bedoeld om te bepalen of jij geschikt bent voor een bepaalde functie. Heb jij voldoende capaciteiten om in die functie te passen? Maar ook of jij goed past binnen het team en het bedrijf.

Het ontwikkelassessment is bedoeld om aan te geven wat jouw sterke punten zijn en jouw ontwikkelpunten. Hier volgt dus geen oordeel op van “geslaagd” of “niet geslaagd”. Het ontwikkelassessment is juist een mooie kans om te zien waar je staat en wat je moet doen om te komen waar je heen wilt.

Totaalpakket assessment oefenen voor 69,99

Het totaalpakket is de ultieme voorbereiding op het assessment: 650+ oefentesten met 12.000 oefenvragen.