Wat is een ontwikkelassessment?

Ook als je zelf niet actief op zoek bent naar een nieuwe baan, kun je te maken krijgen met een assessment. Het bedrijf waarbij je werkt kan bijvoorbeeld willen weten naar welke functies jij door kunt groeien en vraagt daarom of jij een ontwikkelassessment wilt doen. Wat kun je hierbij verwachten? Dat lees je in dit artikel!

Alles over het assessment

“Specifieke voorbereiding op alle soorten e-assessments, alleen bij Hellotest.”

Corstiaan Smit – assessment trainer

Beste score

Verhoog jouw score en krijg die baan. Ruim 95% van onze cursisten haalt het assessment.

Specifieke voorbereiding

Cursusmateriaal voor elk specifiek assessmentbureau. We hebben ruim 70 oefenpakketten!

Onafhankelijk ontwikkeld

Al het materiaal is onafhankelijk door ons ontwikkeld. We zijn niet verbonden aan werkgevers of ontwikkelaars.

Wanneer krijg je een ontwikkelassessment?

Een ontwikkelassessment, ook wel een development assessment of potentieel assessment genoemd, kun je op verschillende momenten in je carrière tegenkomen. In veel gevallen zal het je werkgever zijn die voorstelt dat jij zo’n assessment ondergaat. Hij wil dan graag weten hoe jij je kunt ontwikkelen binnen het bedrijf. Er wordt dan gekeken naar jouw kwaliteiten, ontwikkelpunten en ontwikkelmogelijkheden, maar ook naar wat je uitdagingen zijn. Er wordt breder gekeken dan alleen naar de competenties die jij voor een bepaalde functie nodig hebt. Sommige bedrijven bieden hun werknemers al aan het begin van hun dienstverband een ontwikkelassessment aan, maar meestal is dit pas na een aantal jaar aan de orde.

Doel ontwikkelassessment

Anders dan bij een selectie assessment is het doel van een ontwikkelassessment dus niet om vast te stellen of jij al dan niet geschikt bent voor een bepaalde functie. Het zal meer gericht zijn op de wijze waarop je je als werknemer verder kunt ontwikkelen. Dit kan van belang zijn voor je carrièremogelijkheden, maar ook om te zien waarin jij bijgeschoold of extra getraind moet worden.

Samenstelling van een ontwikkelassessment

Hoe een ontwikkelassessment precies is opgebouwd wisselt per keer. De samenstelling van het assessment hangt sterk af van de branche en het type bedrijf waarbij je werkt. Je werkgever moet vooraf samen met het assessmentbureau een vraagstelling formuleren en bepalen wat voor resultaten het ontwikkelingsassessment moet opleveren.

Veelvoorkomende onderdelen van een ontwikkelassessment zijn:

 • Capaciteitstesten
 • Persoonlijkheidstesten
 • Praktijkopdrachten
 • Diepte-interview
 • Rollenspel

Capaciteitstesten

Wat ook precies de vraagstelling van het assessment zal zijn, je kunt er wel van uitgaan dat er altijd naar je algemene intelligentie en cognitieve vaardigheden op verschillende gebieden zal worden gekeken. Hiervoor krijg je capaciteitstesten voorgelegd, waarmee bijvoorbeeld je analytisch vermogen, je ruimtelijk inzicht of je verbale vaardigheden worden getest.

Persoonlijkheidstesten

Om meer inzicht te krijgen in je eigenschappen, maken persoonlijkheidstesten vaak deel uit van een ontwikkelassessment. Jij moet dan zelf aangeven in hoeverre stellingen over bepaald gedrag of over bepaalde eigenschappen van toepassing zijn op jou. Wat een ander van je vindt, wordt hierbij niet onderzocht.

Omdat het voor een ontwikkelingsassessment niet alleen van belang is wat je kan, maar ook wat je wilt, krijg je ook vaak interessevragenlijsten voorgelegd.

Praktijkopdrachten

Jouw praktische vaardigheden op de werkvloer kunnen met praktijkopdrachten worden getoetst. Dit kan bijvoorbeeld een postvakoefening zijn of een verkoopgesprek. Bij een postvakoefening krijg je een stapel post die je moet sorteren. Er wordt dan gekeken welke prioriteiten je stelt en welke acties je in werking zet. Bij een verkoopgesprek moet je een (fictief) product aan je gesprekspartner (meestal de assessor) zien te verkopen. Hiermee worden je verkooptechnieken en je overtuigingskracht onderzocht.

Diepte-interview

Een diepte-interview heeft als doel om meer over jouw persoonlijkheid te weten te komen. Soms wordt de uitslag van de persoonlijkheidsvragenlijsten als uitgangspunt genomen voor dit interview. Vaak verloopt zo’n interview volgens een van tevoren vastgesteld stramien, waarin onder andere je keuzes en ontwikkelingen in je carrière en je competenties aan de orde komen.

Rollenspel

Bij een rollenspel wordt een bepaalde situatie van de werkvloer nagebootst. Jij en je tegenspeler(s) krijgen van tevoren instructies over de rol die jullie moeten spelen. Uit het rollenspel moet blijken hoe jij in bepaalde situaties reageert en welke competenties je hebt. Er kan hierbij gericht naar bepaalde competenties worden gekeken, zoals leiderschap of klantgerichtheid.

Geloof onze gebruikers

Ruim 20.000 gebruikers gingen je voor, zij waarderen ons met een 8,5+ op Webwinkelkeur.

Voor alle apparaten

24/7 toegang tot het materiaal op alle apparaten: mobiel, tablet, laptop en desktop

Vergelijk jouw score

Vergelijk jouw score met anderen zodat je weet wanneer je klaar bent voor de test.

Ontwikkelassessment rapport

Zoals bij alle assessments zul je ook bij een ontwikkelassessment een assessmentrapport ontvangen met de conclusies en aanbevelingen. Meestal krijg je dit (per mail) toegestuurd, zodat je het kunt bekijken voordat de nabespreking plaatsvindt.

Naast de uitkomsten van de verschillende testen en een persoonlijkheidsprofiel zal het rapport ook ontwikkeladviezen bevatten. Bij deze ontwikkeladviezen kan onderscheid worden gemaakt in adviezen voor de korte, middellange en lange termijn. Er zal hierbij een duidelijke relatie moeten zijn met de eerder geformuleerde vraagstelling voor het ontwikkelingsassessment.

Eindgesprek na het ontwikkelassessment

Nadat je het assessmentrapport hebt ontvangen zal er ook altijd nog een eindgesprek plaatsvinden. Dit kan per telefoon of op het assessmentbureau plaatsvinden. De bevindingen uit het rapport worden daarbij toegelicht en jij wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de uitslagen en de conclusies.

Als je er mee akkoord gaat, zal daarna het assessmentrapport doorgestuurd worden naar je werkgever. Als jij hier geen toestemming voor geeft, mag dit dus niet gebeuren.

Belang van de uitslag

Van een ontwikkelassessment lijkt misschien minder af te hangen dan van een selectieassessment. Bij een selectieassessment wordt immers bepaald of jij aangenomen wordt voor een bepaalde functie. Op het moment dat jij een ontwikkelassessment krijgt aangeboden ben je al ‘binnen’ bij dat bedrijf. Voor de rest van je carrière is een ontwikkelassessment echter wel degelijk van belang. Als er niet zo veel ontwikkelmogelijkheden voor jou uit het assessment komen, dan vind je dat dan misschien nog niet zo erg. Zeker als je op het moment dat het assessment wordt afgenomen nog wel tevreden bent met je functie. Als je echter enige tijd later intern wilt solliciteren, kan het rapport ook nog uit de kast worden gehaald en zo van invloed zijn op je sollicitatie.

Hoe kun je een ontwikkelassessment voorbereiden?

Het is dus zaak dat je het ontwikkelassessment zo goed mogelijk maakt. Een goede voorbereiding is daarvoor essentieel. Niet alle onderdelen zijn van tevoren even goed te oefenen. Bijvoorbeeld bij de persoonlijkheidsvragenlijsten is geen sprake van goede en foute antwoorden. Als je eerlijk antwoord geeft op de gestelde vragen zullen deze alleen inzicht opleveren in je eigenschappen en je gedrag. Bij de capaciteitstesten is dat een ander verhaal. Door dit soort testen van tevoren goed te oefenen, kun je de uitslag wel degelijk in positieve zin beïnvloeden. Niet omdat je cognitieve vaardigheden door het oefenen van de testen toenemen, maar omdat je door te oefenen weet wat je kunt verwachten. Je leert om te gaan met de gehanteerde vraagstellingen en je begrijpt eerder bij de verschillende testen wat de bedoeling is. Oefenen is dus van belang als je een optimaal resultaat uit je ontwikkelingsassessment wilt halen.

Meer informatie over de diverse soorten assessments? Lees dan ook meer over het management assessment, loopbaan assessment en assessment interview.

Andere assessments

Start jouw assessment voorbereiding!

Als je binnenkort een assessment hebt, is het belangrijk die goed voor te bereiden. Wij bieden de allerbeste voorbereiding voor specifieke assessments. Bijvoorbeeld voor PiCompany, SHL en LTP.

0
vragen in onze database
0
tevreden gebruikers

Hoe ziet een ontwikkelassessment eruit?

Veelvoorkomende onderdelen van een ontwikkelassessment zijn:

 • Capaciteitstesten
 • Persoonlijkheidstesten
 • Praktijkopdrachten
 • Diepte-interview
 • Rollenspel

Waaruit bestaat een ontwikkelassessment?

Veelvoorkomende onderdelen van een ontwikkelassessment zijn:

 • Capaciteitstesten
 • Persoonlijkheidstesten
 • Praktijkopdrachten
 • Diepte-interview
 • Rollenspel